Αύξηση της τάξεως του 207% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) της BriQ Properties στο πρώτο τρίμηνο του 2022, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, φτάνοντας τα 1,05 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έσοδα του α’ τριμήνου 2021 ήταν μειωμένα κατά 633.000 ευρώ λόγω των υποχρεωτικών μέτρων για τον Covid-19, αλλά και στην έναρξη της μίσθωσης της νεόδμητης αποθήκης στον Ασπρόπυργο. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της BriQ Properties στις 31 Μαρτίου 2022 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής:
– 49% σε κτίρια logistics,
– 29% σε κτίρια γραφείων,
– 17% σε ξενοδοχεία και
– 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Στα 122,15 εκατ. η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, την 31η Μαρτίου 2022 οι επενδύσεις του ομίλου BriQ Properties περιελάμβαναν 27 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 122,15 εκατ. ευρώ, έναντι 27 ακίνητων αξίας 120,77 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021. Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 76,5%.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά (111,5%) και ανήλθαν σε 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι 687.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 141,4% και ανήλθαν σε 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι 507.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αισιοδοξία για φέτος, αλλά και επιφυλάξεις
Για το σύνολο του 2022 εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας θα εμφανίσουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη (2021 και 2020), όπου τα έσοδα επηρεάστηκαν από τα υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των ενοικίων λόγω της πανδημίας Covid-19, καθώς και από τα έσοδα από τις νέες αναπτύξεις των κέντρων logistics της εταιρείας, το πρώτο στάδιο των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022. Παράλληλα με τις θετικές προοπτικές υπάρχουν βέβαια και επιφυλάξεις λόγω της επίδρασης στην οικονομία από την αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, του πληθωρισμού καθώς και της αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build