Η BriQ Properties ανακοίνωσε την απόκτηση ενός αυτοτελούς κτιρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 152, στη Γλυφάδα, έναντι τιμήματος 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο. Η αγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού. Η εταιρεία ενημέρωσε, ακόμη, πως για το εν λόγω ακίνητο είχε υπογραφεί (την 31/01/2024) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοραπωλησίας, ενώ με την αγορά του ολοκληρώνεται και τυπικά το πρώτο στάδιο της συναλλαγής για την συγχώνευσή της με την Intercontinental International (ICI), που αφορούσε στην απόκτηση 17 ακίνητων της ICI. Μετά την απόκτηση του ανωτέρω ακινήτου, η BriQ Properties διαθέτει χαρτοφυλάκιο 42 ακινήτων συνολικής αξίας 216 εκατομμυρίων ευρώ (αύξηση 45% από την 31/12/2023).

Οι κύριοι μισθωτές είναι η Alpha Bank, o Όμιλος Quest, η Sarmed Logistics και η Hotel Brain. Επιπλέον, η διοίκηση της BriQ Properties εκτιμά ότι τα ετήσια έσοδα από μισθώματα για το 2024 θα διαμορφωθούν σε 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου, δηλαδή θα είναι αυξημένα κατά 65% περίπου σε σχέση με το 2023. Αναμένεται, επιπρόσθετα, σημαντική βελτίωση και στα καθαρά κέρδη μετά φόρων. Τέλος, η εταιρεία υπογράμμισε πως συνεχίζει την υλοποίηση των επομένων σταδίων της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ICI. Στόχος της, είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024.