Η BriQProperties ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2023, από τα οποία προκύπτει πως τα έσοδά της από ενοίκια ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Όπως εξηγεί η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην μίσθωση της επέκτασης του πρώτου κτιρίου logistics που βρίσκεται στο Logistics Park της στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην ετήσια αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μισθωτηρίων.

Αυξημένα EBITDA και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη
Παράλληλα, κατά το εξεταζόμενο διάστημα τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2022. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα καθαρά της κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά της κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 5% και ήταν 3,7 εκατ. ευρώ (σ.σ. 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι). Επίσης, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της BriQ Properties αυξήθηκαν κατά 42% και ήταν 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο («κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων χρηματοδότησης», λέει η εταιρεία).

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων και οι επενδύσεις
Από εκεί και πέρα, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του 2023 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιελάμβανε 26 ακίνητα, αξίας 140,2 εκατ. ευρώ, έναντι 135 εκατ. την 31/12/2022. Η εταιρεία υπενθυμίζει, επιπροσθέτως, πως την 23/10/2023 ολοκληρώθηκε η πώληση ενός καταστήματος στη Ρόδο έναντι 1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη 164 χιλ. ευρώ από πώληση επενδυτικού ακινήτου.  Συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων και του προς πώληση ακινήτου της Ρόδου, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας την 30/09/2023 ήταν 142,4 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών της ακινήτων στις 30/09/2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 50% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 26% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων. Επιπλέον, η εταιρεία ενημέρωσε πως στους πρώτους εννέα μήνες της τρέχουσας χρονιάς έκανε επενδύσεις αξίας 4 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30/09/2023 σε 2,82 ευρώ (από 2,78 ευρώ την 31/12/2022), μετά και από την αποκοπή μερίσματος 0,1046 ευρώ (καθαρό) που καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 5/5/2023.
Η CEO της εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ο κύριος στόχος της εταιρείας για το 2024 είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (“ICI”) όπως δημοσιεύθηκε την 23/02/2023. Εκτιμούμε, ότι η πρώτη φάση της συναλλαγής με την αγορά των 17 ακινήτων της ICI θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με την προσθήκη δεύτερου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής στο Logistics Park του Ασπρόπυργου (που αναμένεται να παραδοθεί στο 3ο τρίμηνο του 2024), την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο και την κατασκευή ενός νέου ακινήτου γραφείων με πιστοποίηση LEED επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build