Αύξηση όλων των οικονομικών της μεγεθών σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε, τους πρώτους τρεις μήνες του 2024, η BriQ Properties. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα έσοδά της από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 59% και ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, λόγω της ενσωμάτωσης εσόδων από 16 νέα ακίνητα που εκείνη απέκτησε την 31/01/2024 από την Intercontinental International (ICI), αντί του ποσού των 56,6 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η εταιρεία χαρακτηρίζει ως «το σημαντικότερο γεγονός του πρώτου τρίμηνου του 2024» τη συγκεκριμένη αγορά και προσθέτει πως έχει υπογραφεί και προσύμφωνο για το 17ο ακίνητο αυτής της συμφωνίας με τιμή πώλησης 4 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δανεισμό. Επιπρόσθετα, το πρώτο τρίμηνο του 2024 τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 73% και ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 58% και ήταν 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ακόμη, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 57% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, όταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν 1,2 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα και οι επενδύσεις
Επιπλέον, την 31/03/2024 και σε συνέχεια της απόκτησης των 16 ακινήτων της 31/01/2024, οι επενδύσεις της BriQ Properties περιλάμβαναν 41 ακίνητα συνολικής αξίας 209 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 149 εκατ. ευρώ την 31/12/2023. Η κατανομή της αξίας των ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 37% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 21% σε κτίρια γραφείων, 15% σε ξενοδοχεία, 16% σε εμπορικά καταστήματα, 4% σε υπεραγορές τροφίμων (super markets), 4% σε τραπεζικά υποκαταστήματα, και 3% σε ακίνητα ειδικής χρήσης.

Τα ετησιοποιημένα έσοδα βάση των εν ισχύ μισθωτηρίων ανέρχονται σε 15,3 εκατ. ευρώ, ενώ, δίχως να λαμβάνονται υπόψη τα υπό ανάπτυξη και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, το gross yield του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας ανέρχεται σε 7,9% σε ετησιοποιημένη βάση, με ποσοστό πληρότητας 99,2%. Η εταιρεία συνεχίζει, παράλληλα, την επενδυτική της στρατηγική. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ολοκληρώσει, το τρίτο τρίμηνο του 2024, την κατασκευή του νέου κέντρου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ 2) στον Ασπρόπυργο Αττικής, επεκτείνει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Mr & Mrs White Paros στην Πάρο και κατασκευάζει νέο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων με πιστοποίηση κατά LEED Gold στην Καλλιθέα Αττικής.

Προοπτικές για το 2024
Από εκεί και πέρα, για το 2024 η BriQ Properties «αναμένει περαιτέρω αύξηση όλων των μεγεθών της λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τα νέα ακίνητα που αποκτήθηκαν την 31/01/2024».
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι παράλληλα με την ανάπτυξη που πραγματοποιείται ήδη στα ακίνητα της εταιρείας, προτεραιότητα της τελευταίας για το 2024 παραμένει η ολοκλήρωση της συναλλαγής της συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ και η πλήρης ενσωμάτωση των νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.