Η BriQ Properties γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2023, τονίζοντας πως κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση όλων των μεγεθών της. Μεταξύ άλλων, τα έσοδά της από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Ακόμη, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της την 31/12/2023 ήταν 148,9 εκατ. ευρώ, έναντι 136,3 εκατ. την 31/12/2022 (αύξηση 9%). Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία ήταν 8,1 εκατ. ευρώ (2022: 7,5 εκατ.). Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ (5,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων ήταν 5,4 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. την χρήση του 2022, αύξηση 14%), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν 4% και ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ (4,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση).
Τα ακίνητα και το πιο σημαντικό γεγονός

Όσον αφορά, τώρα, στην κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 31/12/2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας, ήταν 51% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 26% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων. Την 31/01/2024, η συνολική αξία των ακίνητων της BriQ ήταν 208 εκατ. ευρώ.
Πάντως, σύμφωνα με την εταιρεία, το «σημαντικότερο» γεγονός της χρήσης 2023 ήταν η υπογραφή, την 23/02/2023, της συμφωνίας σχετικά με τη συγχώνευση δια απορρόφησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ («ICI»).

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας ολοκληρώθηκε την 31/01/2024 με την αγορά 16 ακινήτων από την ICI, συμπεριλαμβανομένων και των 14 ακινήτων της ICI που είναι μισθωμένα στην Alpha Bank, έναντι 56,6 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα υπογράφηκε και προσύμφωνο για το 17ο ακίνητο αυτής της συμφωνίας με τιμή πώλησης 4 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δανεισμό. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης και των 17 ακινήτων τους ερχομένους μήνες, το χαρτοφυλάκιο της BriQ θα περιλαμβάνει 42 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 212 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδά της από ενοίκια θα αυξηθούν περίπου κατά 6,4 εκατ. ευρώ σε ετησιοποιημένη βάση και εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 15,7 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η εταιρεία υπογραμμίζει πως συνεχίζει την επενδυτική της στρατηγική:
α) κατασκευάζοντας νέο κέντρο αποθήκευσης και διαμονής (ΚΑΔ 2) στον Ασπρόπυργο Αττικής (που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2024),
β) επεκτείνοντας το ξενοδοχειακό συγκρότημά της στην Πάρο (με τη νέα πτέρυγα να εκτιμάται πως θα είναι έτοιμη για λειτουργία για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν),
γ) κατασκευάζοντας νέο κτίριο γραφείων πιστοποιημένου κατά LEED επί της Λ. Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα Αττικής (σ.σ. η κατασκευή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το 2025) και
δ) επενδύοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων της μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και άλλων ενεργειακών αναβαθμίσεων.