Τις δικαστικές εξελίξεις για την τύχη του ξενοδοχείου Coco-mat Athens BC περιμένει η Μπλε Κέδρος, μετά την πρόσφατη μερική σφράγιση της επιχείρησης στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού.
Υπενθυμίζουμε, ότι στις 29 Απριλίου, δυνάμει προσωρινής διαταγής του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σφραγίστηκαν οι χώροι άνωθεν της στάθμης των 24 μέτρων καθώς και του δώματος, με το υπόλοιπο τμήμα του ξενοδοχείου να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση αναστολής κατά του Υπουργείου Τουρισμού, επί της οποίας αναμένεται το επόμενο διάστημα η έκδοση απόφασης, οπότε και η Μπλε Κέδρος διαμηνύει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Παράλληλα, η Μπλε Κέδρος έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως στα διοικητικά δικαστήρια κατά του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου σε βάρος της και της έκθεσης αυτοψίας, επί της οποίας εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ έχει ασκήσει αγωγή κατά του Δήμου Αθηναίων, ζητώντας να αναγνωριστεί η αξίωσή της ποσού 6.088.805 ευρώ, που προέρχεται από το πρόστιμο λόγω αστικής ευθύνης του, επιφυλασσόμενη και για κάθε περαιτέρω ζημία της. Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ενέργειες που σχετίζονται με τη μερική ανάκληση της άδειας δόμησης του Coco-mat Athens BC, η Μπλε Κέδρος έχει προβεί και σε νομικές ενέργειες που αφορούν τη νομιμότητα γειτονικών κτιρίων και συγκεκριμένα στην άσκηση:

– Αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της άδειας δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων για ακίνητο επί της οδού Τσάμη Καρατάση 5. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 5 Μαρτίου και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

– Αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της άδειας οικοδομής «νέας επταώροφης πολυκατοικίας επί πυλωτής με δυο υπόγεια και κουβούκλιο δώματος» στην οδό Φαλήρου 7, δίπλα στο Coco-Mat Athens BC. Η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε με απόφαση του Α’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών
Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της Μπλε Κέδρος, ο κύκλος εργασιών του 2023 ανήλθε σε 6.701.885 ευρώ, έναντι 6.194.682 ευρώ το 2022 (+8,19%), μία αύξηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμβάσεων μίσθωσης της εταιρείας προβλέπει ετήσια αναπροσαρμογή συνδεδεμένη με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και λόγω του υψηλού πληθωρισμού επήλθε αντίστοιχη αύξηση των μισθωμάτων. Επίσης, εντός του 2023 συνήφθησαν καινούριες μισθώσεις για το ακίνητο της εταιρείας στην Μεταμόρφωση, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων για το 2023 ανήλθαν σε 8.500.940 ευρώ, έναντι 2.358.573 ευρώ το 2022. Σημειώνεται, ότι την 31η Δεκεμβρίου του 2023 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Μπλε Κέδρος περιελάμβανε 36 ακίνητα, συνολικής εύλογης αξίας 118.632.330 ευρώ, εκ των οποίων τα 22 είναι εκμισθωμένα και 8 οικόπεδα/αγροτεμάχια. Η αξία των ακινήτων αυξήθηκε κατά 11.164.324 ευρώ ή 10,39% σε σχέση με την αξία την 31η Δεκεμβρίου 2022.