Σε αλλαγή χρήσης των δύο κυριότερων περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή του πρόκειται να προχωρήσει ο όμιλος Μπήτρος Συμμετοχική, τα οποία πλέον αποκτούν επενδυτικό χαρακτήρα με σκοπό τη μίσθωσή τους, όπως εξηγούν πηγές του ομίλου στο Build.

Πρόκειται επί της ουσίας για το ακίνητο στον Ασπρόπυργο, εκεί όπου φιλοξενείται και η έδρα της επιχείρησης αλλά και μίας ακόμα εγκατάστασης που διατηρεί στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, η οποία επί της παρούσης παραμένει ανενεργή μετά τη συμφωνία για εισφορά της Μπήτρος Μεταλλουργική στη ΣΙΔΜΑ. Διευκρινίζεται ότι κατά το παρελθόν η Μπήτρος Μεταλλουργική αξιοποιούσε και τα δύο αυτά ακίνητα για τις ανάγκες της. Μία από τις πιθανότερες χρήσεις για τις οποίες θα μπορούσαν να προορίζονται τα δύο ακίνητα είναι αυτή των logistics. Επί της ουσίας ο όμιλος Μπήτρος προέβη πρόσφατα σε επανεκτίμηση των συγκεκριμένων ακινήτων, δεδομένου ότι πλέον έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους, καθότι σε αυτά δεν υφίσταται πλέον δραστηριότητα της Μπήτρος Μεταλλουργική. Ταυτόχρονα άλλαξε η μέθοδος αποτίμησης, με αξία που προκύπτει από συγκριτική αξία μίσθωσης και όχι με βάση συγκριτικά στοιχεία αξίας των γηπέδων και των κτιριακών εγκαταστάσεων. H νέα λογιστική αξία για τα δύο αυτά ακίνητα ανέρχεται σε περίπου 32 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κίνησης, η οποία πραγματοποιείται δεδομένης της επικείμενης ολοκλήρωσης της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Μπήτρος Μεταλλουργικής και σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας με τις τράπεζες που οδήγησε και σε συμφωνία απορρόφησής της από τη ΣΙΔΜΑ, προέκυψε απομείωση της αξίας των ακινήτων κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε και τα αποτελέσματα του ομίλου. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου ωστόσο ήταν σημαντικά βελτιωμένα το 2021 και σε σύγκριση με το 2020. Θα θυμίσουμε ότι ο όμιλος Μπήτρος μετά τη συμφωνία με τη ΣΙΔΜΑ κατάφερε να βελτιώσει και τα λειτουργικά του αποτελέσματα καθώς το EBITDA του 2021 ήταν ζημίες 158,75 χιλ. ευρώ, έναντι 6,98 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020. Επίσης, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10,1 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα της Μπήτρος Κατασκευαστική
Την ίδια στιγμή ο όμιλος Μπήτρος Συμμετοχική διατηρεί και χαρτοφυλάκιο της θυγατρικής, Μπήτρος Κατασκευαστική, με ακίνητα κατά κύριο λόγο στη Μύκονο. Εντός του 2021 πραγματοποιήθηκαν ορισμένες ρευστοποιήσεις ακινήτων τόσο στη Μύκονο, όσο και σε συγκρότημα ακινήτων που διατηρεί η Μπήτρος Κατασκευαστική στη Χαλκίδα. Και η συνέχιση της δραστηριότητας για την εν λόγω θυγατρική τελεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Μπήτρος Μεταλλουργική, γεγονός που αποτελεί και τη βασική εκκρεμότητα για τον όμιλο. Ο όμιλος προχώρησε επίσης σε αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού του εξοπλισμού.

Εκκρεμότητα η ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης
Σε εκκρεμότητα παραμένει αυτή τη στιγμή η αναδιάρθρωση του δανεισμού της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ, σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της ΣΙΔΜΑ. Να σημειωθεί ότι η αναδιάρθρωση της Μπήτρος καθυστέρησε λόγω της μεταβίβασης των χορηγηθέντων δανείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην κοινοπραξία Βain Capital Credit και Fortress Investment Group. Λόγω της παραπάνω μεταβίβασης η Εθνική Τράπεζα σταμάτησε πρακτικά να διαχειρίζεται τα δάνεια από το Νοέμβριο του 2021 ενώ η κοινοπραξία απέκτησε τη διαχείριση το Μάρτιο του 2022. Επομένως, η αναδιάρθρωση των δανείων της Μπήτρος Μεταλλουργική αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Το πιθανότερο είναι πάντως οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης να έχουν τελεσφορήσει έως και το τέλος του 2022.

Η επόμενη μέρα για τον όμιλο
Η μετεξέλιξη του ομίλου Μπήτρος μετά την ολοκλήρωση και των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, σηματοδοτεί την δραστηριοποίησή του σε τρεις πυλώνες. Τον μεταλλουργικό μέσω της Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος (και μέσω του 25% που κατέχει στη Σίδμα Μεταλλουργική μετά την εισφορά στον όμιλο ΣΙΔΜΑ της Μπήτρος Μεταλλουργική), τον κατασκευαστικό μέσω της Μπήτρος Κατασκευαστική και τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των θυγατρικών Ηλιοτόπιο Α.Ε. και Τ.Χ. Ενεργειακή Α.Ε.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build