«Μπαράζ» υπαγωγής επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» των άρθρων 72 έως 77 του αναπτυξιακού νόμου σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες, με μεγάλο αριθμό εγκεκριμένων επενδύσεων να αφορά σε εταιρείες δομικών και κατασκευαστικών υλικών.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι εξής επενδύσεις:

Ηρακλής Δομικά Στοιχεία
Η επένδυση της Ηρακλής αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής πορομπετόν στο Κουλούρι Λάρισας και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 13.440.470 ευρώ. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση 4.527.512 ευρώ (σ.σ. 3 εκατ. ευρώ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και 1.527.512 ευρώ φορολογική απαλλαγή).

Calpak
Η επένδυση της Calpak αφορά στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας κατασκευής ηλιακών συλλεκτών/θερμοσιφώνων στην Κόρινθο και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 8.866.698,30 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 3.546.679,32 ευρώ, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Kerakoll Ελλάς
Αυτή η επένδυση αφορά στην κτιριακή και μηχανολογική επέκταση του εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων της εταιρείας στο Σχηματάρι με προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 6.787.172,60 ευρώ. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 2.171.895,23 ευρώ, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Κρύσταλλα Βασιλείου
Η επένδυση της Κρύσταλλα Βασιλείου ΕΠΕ αφορά στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας υαλοπινάκων της εταιρείας στη Χαλκίδα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.967.996,40 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 2.387.198,56 ευρώ, που αναλύεται σε 2.339.164 ευρώ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και 48.034,56 ευρώ φορολογική απαλλαγή.

Alfa Wood Group
Η επένδυση της Alfa Wood Group αφορά στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής pellet της εταιρείας στο Κάτω Νευροκόπι και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.085.950 ευρώ. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 2.542.975 ευρώ (με φορολογική απαλλαγή).

Ίνοξ Μάρκετ Πατσάλα
Η επένδυση της Ίνοξ Μάρκετ Πατσάλα αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών λείανσης και επεξεργασίας μετάλλου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 4.353.011,50 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 2.437.686,44 ευρώ, με επιχορήγηση.

Νεοκέμ
Η επένδυση της Νεοκέμ αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών προϊόντων στο Κορωπί και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.292.414 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 921.875,92 ευρώ, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Technical Nicholis
Η επένδυση της Technical Nicholis AEBE αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου στις Αχαρνές και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2.850.000 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 1.026.000 ευρώ, με επιχορήγηση.
Alchimica Η επένδυση αφορά στη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας στη Χαλκίδα μέσω της καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας με την παραγωγή διαβαθμισμένων αδρανών υλικών και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2.393.638 ευρώ. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 957.455,20 ευρώ (φορολογική απαλλαγή).