Προχωρά η αξιοποίηση ακινήτου το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με μακροχρόνια μίσθωσή του έναντι ανακατασκευής του. Το πανεπιστημιακό ίδρυμα και η μισθώτρια εταιρεία, που είναι η «Παπάζογλου Α.-Τσιτσιγάνη Σ. ΟΕ» με τον διακριτικό τίτλο «Διόλκος ΟΕ», συνυπέγραψαν τη σχετική σύμβαση για τη μίσθωση του ακινήτου.

Τι ορίζει η σύμβαση
Το ακίνητο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2, ενώ η χρήση του έχει οριστεί ως η δημιουργία χώρων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου boutique hotel και ό,τι άλλο επιτρέπεται σύμφωνα με τις πολεοδομικές υγειονομικές και λοιπές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν (δωμάτια διαμονής, χώροι συνεδριάσεων, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, χώροι ψυχαγωγίας, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήματα, κλπ).

Η μίσθωσή του θα έχει διάρκεια 35 χρόνια (συγκεκριμένα, έως την 31η Ιουλίου του 2058), ενώ ως μηνιαίο μίσθωμα για το αυτό ορίστηκε το ποσό των 2.350 ευρώ (πλέον χαρτοσήμου). Επίσης, ο χρόνος για την αποπεράτωση των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρης ανακατασκευή του κτιρίου σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 18 μηνών. Ακόμη, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος των παρεμβάσεων για την ανακατασκευή του κτιρίου η μισθώτρια εταιρεία ορίστηκε να καταβάλει το 35 τοις εκατό του προσφερόμενου μισθώματος, πλέον χαρτοσήμου. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το κόστος της ανακατασκευής για την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου με την αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη της μισθώτριας ανέρχεται στο ποσό των 470 χιλιάδων ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ το ίδιο θα παραδοθεί ανακατασκευασμένο.

Πώς είναι το κτίριο
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του πανεπιστημιακού ιδρύματος για το θέμα, το κτίριο αποτελεί κληροδότημα του Θωμά Παπαμιχαηλίδη, πολιτικού μηχανικού, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία του ΑΠΘ το 1964. Αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, ημιώροφο και δύο ορόφους πάνω από το ισόγειο (αποτελούμενους από δύο διαμερίσματα ο κάθε ένας), μαζί με οικόπεδο έκτασης 234,16 τετραγωνικών μέτρων. Ας σημειωθεί, ότι η όψη του επίμαχου κτιρίου έχει κριθεί διατηρητέα. Παρά τις προσπάθειες του ΑΠΘ το κτίριο παρέμενε ανεκμετάλλευτο λόγω παλαιότητας και κατάληψης από τρίτους τα τελευταία είκοσι χρόνια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο σκοπός που είχε ορίσει ο διαθέτης, δηλαδή η χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

«Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ»
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τονίζει ακόμη, στην ανακοίνωσή του, ότι η εκμίσθωση του ακινήτου της Τάσκου Παπαγεωργίου 2, σε συνδυασμό με την πλήρη ανακατασκευή του, αποτελεί ένα ακόμη σπουδαίας σημασίας βήμα, μετά και την αξιοποίηση του Μανδαλίδειου Μεγάρου, στην υλοποίηση του στόχου που το ίδιο έχει θέσει για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της περιουσίας του, προς όφελος του Πανεπιστημίου και των φοιτητών και των φοιτητριών του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build