Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου 2022, περίοδος η οποία έκλεισε με ενισχυμένα κέρδη μετά φόρων και υψηλό ανεκτέλεστο έργων.

Ήδη στο γ’ τρίμηνο του 2022 το μεικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε €12,2 εκατ. έναντι ζημιών €3,3 εκατ. στο εξάμηνο του 2022 και έναντι κέρδους €9,4 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Το μεικτό περιθώριο προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2023.

Ισχυρό είναι και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων. Έχοντας ήδη υπογράψει νέες συμβάσεις συνολικής αξίας €505 εκατ. στο πρώτο εννεάμηνο του έτους, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατασκευαστικών έργων του Ομίλου, ανήλθε σε €1,7 δις περίπου την 30.09.2022 μετά και τη διαγραφή ποσού €308 εκατ. για έργο στο οποίο έχει ωριμάσει η διεθνής διαιτησία για απαίτηση αποζημίωσης του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εντός του δ’ τριμήνου, καθώς επίσης τα προς υπογραφή έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο προσεγγίζει τα €2,3 δις.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εστίασε στην επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης του δανεισμού με αποτέλεσμα ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου να μειωθεί κατά €33,3 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του έτους και €74,1 εκατ. στο εννεάμηνο, κατερχόμενος στα €368,3 εκατ. την 30.09.2022. Το υπόλοιπο των ομολογιακών δανείων μειώθηκε κατά €29,1 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο και €59,7 εκατ. στο εννεάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκε σε €325,2 εκατ. την 30.09.2022. Μετά την πώληση της συμμετοχής στην παραχώρηση της Γέφυρας, ο υφιστάμενος δανεισμός θα μειωθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του 2022, με το υπόλοιπο των ομολογιακών δανείων να διαμορφώνεται σε περίπου €270 εκατ..

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για την ανάδειξη της αξίας του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και με στόχο να ενισχύσει τη θέση του για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, ο Όμιλος ΑΒΑΞ προχώρησε στην απο-επένδυση από ορισμένες ώριμες συμβάσεις παραχώρησης / ΣΔΙΤ και μη-βασικές δραστηριότητες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Η πλέον πρόσφατη αποεπένδυση είναι η πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην παραχώρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, για την οποία εισπράχθηκε τίμημα περίπου €60 εκατ., ενώ τον Ιούνιο 2022 είχε προηγηθεί η πώληση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ της θυγατρικής Volterra με αντίστοιχο τίμημα και το 2020 η πώληση των κτηρίων των κεντρικών γραφείων του Ομίλου στο Μαρούσι έναντι ποσού €34 εκατ.. Από τις τρείς αυτές από-επενδύσεις, καταγράφεται συνολικό κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των €97 εκατ.. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά σε εσωτερική μετακίνηση των συμμετοχών του σε παραχωρήσεις σε εξειδικευμένη 100% θυγατρική εταιρεία, την ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις. Ήδη πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση της συμμετοχής στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και μέσα στο 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη μεταφορά της συμμετοχής στην Ολυμπία Οδό.

Ισχυρή στρατηγική, νέα σημαντικά έργα

Οπως αναφέρει ο όμιλος στην ανακοίνωσή του, σε ένα διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, όπου οι κεντρικές τράπεζες έχουν πλέον στραφεί σε πολιτική ανόδου των επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, η στρατηγική του Ομίλου ΑΒΑΞ έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται.

Η δημιουργία της εξειδικευμένης 100% θυγατρικής, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις αλλά και η αποτελεσματική της δομή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της αξίας των συμμετοχών του Ομίλου. Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, θα αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος σημείωσε άνοδο στο εννεάμηνο του 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η κυκλοφορία οχημάτων συνεχίζει να ανακάμπτει φτάνοντας στα επίπεδα του 2019.

Παρά τις καθυστερήσεις στην έναρξη των νέων έργων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων σε καύσιμα, πρώτες ύλες και υλικά κατασκευής, ο Όμιλος ΑΒΑΞ εισέρχεται σε μία φάση έναρξης υλοποίησης σημαντικών έργων που έχουν αναληφθεί, αξιοποιώντας το περιβάλλον επιταχυνόμενου ρυθμού δημοπράτησης νέων δημόσιων, συγχρηματοδοτούμενων και ιδιωτικών έργων, με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0” και σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, προσβλέποντας σε σημαντικά αυξημένη δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, ο Όμιλος έχει ακολουθήσει μία αποτελεσματική στρατηγική απέναντι στον δανεισμό ο οποίος βρίσκεται σε πορεία αποκλιμάκωσης και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μακροπρόθεσμος με την μορφή κοινοπρακτικών δανείων τα οποία φέρουν ανταγωνιστικά επιτόκια.

Παρά τις ισχυρές προκλήσεις που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος ΑΒΑΞ κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία λαμβάνοντας μέτρα για τη θωράκιση της εταιρείας από την άνοδο των επιτοκίων. Με στόχο μέσα στο 2023 να υλοποιήσει, αλλά και να αναλάβει νέα εμβληματικά έργα υποδομής, ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει να γράφει ιστορία στον τομέα των κατασκευών και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη, καταλήγει η ανακοίνωση.