Έτος ανασυγκρότησης ήταν για την Άβαξ το 2021, λόγω της στρατηγικής απόφασης της διοίκησης της εταιρείας για εστίαση στις δραστηριότητες των κατασκευών και των παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ, με τη χρονιά να κλείνει με αυξημένο τζίρο, αλλά μειωμένη κερδοφορία. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Άβαξ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε το 2021 κατά 28%, σε 592,2 εκατ. ευρώ, έναντι 462,7 εκατ. ευρώ το 2020. Σε ενοποιημένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο όμιλος Άβαξ παρουσίασε καθαρό κέρδος μετά φόρων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ το 2021, έναντι κέρδους 10,5 εκατ. το 2020.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 62,3 εκατ. στο προηγούμενο έτος. Ο περιορισμός της κερδοφορίας του ομίλου αποδίδεται από τη διοίκηση στην επίπτωση στο κατασκευαστικό κόστος από τη διεθνή ανατίμηση των δομικών υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των καυσίμων και των μεταφορικών εξόδων, από τους τελευταίους μήνες του 2020 μέχρι και σήμερα.

Αυξήσεις τιμών έως και 70%
Οι αυξήσεις τιμών κυμαίνονται μεταξύ 25% και 70%, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες. Τα έργα της εταιρείας στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από αναθεωρήσεις τιμών, και εκτιμάται ότι η επίδραση στο μεικτό αποτέλεσμα της εταιρείας ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ τουλάχιστον. Το ποσό αυτό αφορά το οδικό έργο στην Κροατία, τα κτιριακά έργα Casino Resort και Trilogy στην Κύπρο, το ενεργειακό έργο στο Ιράκ και τον αγωγό φυσικού αερίου IGB στη Βουλγαρία. Στο εσωτερικό, η επίδραση αφορά κυρίως στο έργο στο σταθμό ενέργειας στον Άγιο Δημήτριο της ΔΕΗ και ανέρχεται σε τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2022, έχει απορροφηθεί περίπου το 70% των ανατιμήσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Παρ’ όλα αυτά, έχουν κατατεθεί αιτήματα αποζημίωσης καθότι οι συνθήκες αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις.

Για τα δημόσια έργα, στις συμβάσεις προβλέπονται όροι για την αναπροσαρμογή τιμών. Δεδομένου όμως ότι οι αναθεωρήσεις αφορούν σε εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν εργατικά, μισθώσεις, καύσιμα και υλικά τα οποία βασίζονται στον μέσο όρο ανατιμήσεων, οι αναπροσαρμογές είναι μικρότερες των πραγματικών αυξήσεων καθώς μέχρι στιγμής αφορούν μόνο σε υλικά και καύσιμα. Γίνεται προσπάθεια και διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία ούτως ώστε αυτά τα υλικά με την μεγάλη ανατίμηση να πληρώνονται απολογιστικά.

Στα 2,2 δισ. το ανεκτέλεστο
Στο τέλος του 2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου έφτανε τα 1,4 δισ. ευρώ περίπου, έναντι 1 δισ. στο τέλος του 2020. Εντός του 2022, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις, ενώ υπάρχουν και αρκετές συμβάσεις προς υπογραφή, συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ περίπου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build