Οριστικά στην Άβαξ ΑΕ κατακυρώθηκε το πολύ σημαντικό όσο και πολυδάπανο οδικό έργο της κατασκευής του τμήματος της Ιονίας Οδού από τη συμβολή της με την Εγνατία Οδό έως και την Κακαβιά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Τον περασμένο Φεβρουάριο η ως άνω εταιρεία είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του project, ενώ πλέον καλείται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ η σύμβαση θα σταλεί για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Εάν δεν υπάρξουν προσκόμματα, η σύμβαση θα παρουσιαστεί στη Βουλή και έπειτα θα υπογραφεί.

Υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί και ακυρωθεί δύο φορές προηγουμένως, μετά από προδικαστική προσφυγή των εταιρειών Δομική Κρήτης-ΕΚΤΕΡ-ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕΝΑ (όλες 6ης τάξης), η οποία δικαιώθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ. Την τρίτη φορά ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η Άβαξ ΑΕ επικράτησε (με έκπτωση 17,5%) των Τέρνα ΑΕ (16,5%), του σχήματος Δομική Κρήτης-ΕΚΤΕΡ-ΕΡΕΤΒΟ-ΤΕΝΑ (15,04%), του σχήματος Intrakat-ΜΕΤΚΑ (11,08%) και του σχήματος Οδός ΑΤΕ-Ιντερκάτ-Εργοδομική Βοιωτίας-Εργοκάτ (10,31%). Το έργο, προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), με προαίρεση 76 εκατ. ευρώ, χωρίζεται σε δύο υποτμήματα: το πρώτο αφορά στην διαδρομή Ιωάννινα-Καλπάκι και το δεύτερο από το Καλπάκι έως και την Κακαβιά. Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.