--> 

Κατακυρώθηκε στην ΤΕΚΑΛ έργο προϋπολογισμού 53 εκατ. στην Ερμιονίδα

Στην εταιρεία ΤΕΚΑΛ κατακυρώθηκε η σύμβαση για το έργο «Έργα Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας», συνολικού προϋπολογισμού 53 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ΤΕΚΑΛ είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος τον Νοέμβριο του 2023, υποβάλλοντας προσφορά με μέση έκπτωση 15%, σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τους έτερους διεκδικητές του έργου (προσφορές που έγιναν αποδεκτές είχαν υποβάλει επίσης η Λατομεία Τυρνάβου ΑΕ, η Αφοί Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ Ιντερκάτ και η ΕΚΤΕΡ). Εν συνεχεία η εταιρεία υπέβαλε τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία κρίθηκαν ικανοποιητικά από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, και την περασμένη εβδομάδα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κήρυξε οριστική ανάδοχο την ΤΕΚΑΛ, ανοίγοντας το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης του έργου και την έναρξη της υλοποίησής του. Σημειώνεται, ότι η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα ανέρχεται σε 24 μήνες.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει η ΤΕΚΑΛ αποτελεί ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερµιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου. Ειδικότερα, τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερµιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της Διώρυγας Αναβάλου, δυναμικότητας 2.500 κυβικών μέτρων ανά ώρα, τα έργα μεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς μεταφοράς, τις αναρρυθμιστικές δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ3, καθώς και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2, και τη λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 κυβικών μέτρων, όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.

Γενικά, η χάραξη του αγωγού μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα τμήματα, που αφορούν:

  • Στο τμήμα από το κεντρικό Αντλιοστάσιο επί της Διώρυγας Αναβάλου έως το ακρωτήριο Ιρίων, το οποίο είναι εύκολα προσπελάσιμο από υφιστάμενους δρόμους.
  • Στο τμήμα του ακρωτηρίου Ιρίων για τη διάβαση του οποίου απαιτείται η διάνοιξη νέου εργοταξιακού δρόμου.
  • Στο τμήμα από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιά και τον οικισμό Αγ. Ιωάννης, το οποίο είναι προσβάσιµο από υφιστάμενο δρόμο και δύσκολα προσπελάσιμο από τη θάλασσα.
  • Στο τμήμα από τον οικισμό Αγ. Ιωάννης έως τη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, που είναι εύκολα προσβάσιµο από υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο τμήμα του.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στη Hydroment η μελέτη για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας

Η Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ είναι η εταιρεία που θα αναλάβει να εκπονήσει τη μελέτη για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, ύψους 163.300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας. Η κατακύρωση της σύμβασης έγινε την 23/02/2024, από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, η στρατηγική που υιοθετείται για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας αποτελείται από μια σειρά νέων παρεμβάσεων, καθώς και έργων συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται η συνολική επισκόπηση απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση του άλσους σε συγκεκριμένα σημεία χρήζοντα ανάπλασης.

Οι βασικοί άξονες, οι οποίοι ακολουθούνται, είναι η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου, η εφαρμογή ΑΠΕ και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όποια τμήματα της μελέτης ενδείκνυται, καθώς και η προσβασιμότητα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ). Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων αποτελεί η πολύπλευρη και σφαιρική ανάπτυξη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων με τη βιωσιμότητα του χώρου και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στην τελική ευθεία για την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021-25 εντάχθηκε με απόφαση του υπουργού Παιδείας το έργο της ανακαίνισης της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 12.581.850 ευρώ. Το έργο αφορά στο κτίριο της πρώην Φοιτητικής Εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, που βρίσκεται επί των οδών Λαγουμιτζή 15, Παπαζαχαρίου και Καλλιρρόης, κοντά στο κεντρικό κτιριακό συγκρότημα του πανεπιστημίου.

Πρόκειται για επταώροφο παλαιό ξενοδοχείο (με ημιώροφο, υπόγειο και δώμα) ανεγερθέν περί το 1968, το οποίο αποκτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο το 1986 και λειτούργησε χωρίς διακοπή μέχρι το έτος 2001, όταν έπαψε τη λειτουργία του ως χώρος στέγασης και έκτοτε λειτουργεί μόνο ο χώρος σίτισης των φοιτητών. Σύμφωνα με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια, η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης είναι 4.491,65 τ.μ. και των υπογείων βοηθητικών χώρων είναι 569,90 τ.μ.. Η συνολική δυναμικότητα της προς ανακαίνιση φοιτητικής εστίας υπολογίστηκε σε 108 δωμάτια, εκ των οποίων 96 δίκλινα και τα υπόλοιπα 12 μονόκλινα με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμΕΑ, με ανώτατο επίπεδο εξυπηρέτησης 204 φοιτητές.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν
Στο κτίριο, στο πλαίσιο παλαιότερης σύμβασης, έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε όλους τους ορόφους πλην του ισογείου, του ημιωρόφου και των υπογείων χώρων όπου λειτουργεί το Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών) που έχουν εκπονηθεί παλαιότερα, καθώς και την εκπόνηση του κτιριολογικού προγράμματος, ώστε να καλύπτονται οι ισχύουσες προδιαγραφές.

Επίσης, θα απαιτηθούν εργασίες διαμόρφωσης για την προσωρινή λειτουργία χώρου διάθεσης έτοιμων γευμάτων στον Α’ όροφο του κτιρίου κατά την διάρκεια των εργασιών στους ορόφους που στεγάζεται το φοιτητικό εστιατόριο προκειμένου να υπάρξει αδιάλειπτη σίτιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του έργου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού προγραμματίζεται για τον Μάρτιο, ενώ η ανακήρυξη αναδόχου προβλέπεται να γίνει μέσα στον Ιούνιο και η υπογραφή της σύμβασης στις αρχές Ιουλίου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου υπολογίζεται στους 18 μήνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ζιτακάτ: Προσωρινός ανάδοχος για έργο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων Pangea του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προϋπολογισμού 2,23 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αναδείχθηκε από το ΔΣ του φορέα η Ζιτακάτ, που ήταν και η μοναδική εταιρεία η οποία συμμετείχε στον σχετικό διαγωνισμό. Η προσφορά της Ζιτακάτ ήταν με οριακή μέση έκπτωση της τάξης του 0,04%. Το έργο θα εκτελεστεί στα Αντικύθηρα και αφορά στις νέες ερευνητικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις του «Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές ενότητες: τις εγκαταστάσεις του παρατηρητηρίου (βάση), τις μικρές πλατφόρμες παρατήρησης και τους χώρους διαμονής των ερευνητών.

H συγκεκριμένη τοποθεσία έχει επιλεγεί λόγω της αντιπροσωπευτικότητάς της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς είναι ένα σταυροδρόμι μαζών αέρα που μεταφέρουν διαφορετικούς τύπους αερολυμάτων, επηρεασμένοι σημαντικά από την ορυκτή σκόνη από την Αφρική, τον καπνό από περιφερειακές δασικές πυρκαγιές, την ανθρωπογενή ρύπανση από μεγάλες πόλεις και τα υποστρώματα θαλασσινού αλατιού. H προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 730 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΤhessINTEC: Ανοίγει ο δρόμος για την πρώτη φάση του έργου

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την κατασκευή του πρώτου τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στην Ελλάδα, του ThessINTEC. Σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το ThessINTEC θα κατασκευαστεί σε ακίνητο συνολικής έκτασης 756.968,38 τ.μ. στην Περαία του δήμου Θερμαϊκού και θα χωρίζεται σε τρεις ζώνες: τη Ζώνη Τεχνολογικού Πάρκου, τη Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής και τη Ζώνη Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου. Στη Ζώνη Τεχνολογικού Πάρκου προβλέπονται χρήσεις όπως γραφεία/κέντρα έρευνας/θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, τριτοβάθμια εκπαίδευση με λειτουργία ΑΕΙ, επαγγελματικά εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Στη Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής προβλέπονται χρήσεις όπως κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, τουριστικά καταλύματα, πολιτιστικές εγκαταστάσεις και συνεδριακά κέντρα. Τέλος, στη Ζώνη Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου, η οποία εκτείνεται κατά μήκος του βόρειου παράκτιου τμήματος του ακινήτου, επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο». Στο Προεδρικό Διάταγμα τονίζεται ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να υιοθετηθούν οι αρχές της αειφόρου ή πράσινης δόμησης, ενσωματώνοντας πρόνοιες όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ορθολογική χρήση νερού και η περιβαλλοντική συμβατότητα υλικών και μεθόδων κατασκευής.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο ελεύθερος χώρος πρασίνου θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής και τους χρήστες και να συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται μεταξύ άλλων να επιδιωχθεί η λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτισμάτων και ελεύθερων χώρων, να εξεταστεί η διαπλάτυνση της λωρίδας πρασίνου σε γειτνίαση με την παραλία, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κίνηση των πεζών στο παράκτιο μέτωπο και να δημιουργηθεί κατάλληλη ζώνη πρασίνου περιμετρικά του ακινήτου, για την προστασία από τον θόρυβο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Τον Μάρτιο οι πρώτες χωματουργικές εργασίες
Με το Προεδρικό Διάταγμα ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο οι πρώτες χωματουργικές εργασίες για το μεγαλόπνοο έργο, που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025.
Ήδη από τα τέλη του 2023 έχουν ξεκινήσει ορισμένες πρόδρομες εργασίες στο ακίνητο, ενώ θα ακολουθήσουν αντιπλημμυρικά έργα, έργα οδοποιίας και έργα για δίκτυα κοινής ωφελείας. Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί και η κατεδάφιση 27 παλιών κτιρίων από μπετόν που βρίσκονται στο ακίνητο. Η πρώτη φάση του έργου προϋπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί με χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ακόμα 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από ιδιωτικούς πόρους. Συμπληρωματικές επενδύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το ισραηλινό fund JLTV, συνολικού ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΑΒ Βασιλόπουλος: Θετική η τάση για τη δημιουργία μικρών καταστημάτων γειτονιάς

Ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην κατηγορία του food retail είναι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, με περισσότερα από 600 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα καταστήματα αυτά ποικίλλουν σε τυπολογίες: από μεγάλα hypermarkets, όπως αυτό που άνοιξε στα τέλη του 2023 στο Μαρούσι, κοντά στο Δαχτυλίδι της Κηφισίας, μέχρι μικρότερα convenience stores, τα οποία αναπτύσσονται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια σαν καταστήματα της γειτονιάς. Ζητήσαμε από στέλεχος της ΑΒ Βασιλόπουλος να μας μιλήσει για το πώς βλέπει την κατάσταση σήμερα στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων, και ειδικότερα των ακινήτων για καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, όπως συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες ακινήτων, έτσι και στο food retail καταγράφεται τα τελευταία χρόνια αυξημένη ζήτηση και όλο και μικρότερη προσφορά μεγάλων ακινήτων, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα ακίνητα να είναι και πιο ακριβά, όμως η τάση είναι θετική για την ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων, και σε ορισμένες περιοχές και μεγαλύτερων σε έκταση σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικά τα όσα μας ανέφερε το στέλεχος της ΑΒ Βασιλόπουλος:

Υπάρχουν αρκετοί εμπορικοί χώροι διαθέσιμοι;
Η αγορά των κατάλληλων εμπορικών ακινήτων για το food retail τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της αυξημένης ζήτησης και την όλο και μικρότερη προσφορά μεγάλων εμπορικών ακινήτων.
Πόσο κοστίζουν; Ποιες οι δυσκολίες, αλλά και οι τάσεις της εποχής στην επισκευή/ανακαίνισή τους;
Στην περίοδο που διανύουμε η αγορά των ακινήτων έχει ακριβύνει πολύ!
Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα το σημείο, την περιοχή με το εύρος να εκτείνεται από 8 ευρώ/τμ – 20 ευρώ/τμ.
Συνεχώς το αυξανόμενο κόστος κατασκευής δυσκολεύει την κατάσταση.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δημοφιλέστερων προς ενοικίαση εμπορικών χώρων, όπως τα καταγράφετε εσείς;
Σίγουρα θέτουμε κάποιες προτεραιότητες για να επιλέξουμε ένα κτίριο, όπως την εμπορικότητα του σημείου, τον αριθμό των νοικοκυριών στην περιοχή γύρω από το χώρο, το ανταγωνιστικό ενοίκιο, την παρουσία των ανταγωνιστών μας στη γειτονιά, τη δυναμική της περιοχής και πόσο αναπτυσσόμενη είναι, την προσβασιμότητα, την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης και την κατάλληλη διαρρύθμιση του κτιρίου.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές για την αγορά/ενοικίαση εμπορικού χώρου;
Λίγο έως πολύ τα παραπάνω διαμορφώνουν και το επίπεδο των τιμών. Η εμπορικότητα του σημείου, αλλά και το πόσο αναπτυσσόμενη είναι, ο αριθμός νοικοκυριών στην περιοχή γύρω από το χώρο, αλλά και η προσφορά άλλων κτιρίων στην περιοχή, διαμορφώνουν σε πρώτο βαθμό το επίπεδο του κόστους. Στη συνέχεια, η προσβασιμότητα, οι θέσεις στάθμευσης, αλλά και η ποιότητα κατασκευής/ανακαίνισης καταστήματος συμβάλλουν στην τιμή του.

Τι θεωρείτε ότι επιφυλάσσει το μέλλον στον τομέα του retail της αγοράς του real estate;
Η τάση ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πωλήσεων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αγορά του food retail. Η τάση είναι θετική στη δημιουργία μικρών καταστημάτων γειτονιάς (convenience stores), χωρίς βέβαια να αποκλείει σε κάποιες περιοχές και τη λειτουργία μεγάλων σούπερ μάρκετ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Καυκάς: Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μέσα σε τρία χρόνια

Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης ήταν το 2023 για την αλυσίδα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Καυκάς, με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας να αυξάνεται κατά 15% σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, ο τζίρος της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο κατά το περυσινό έτος έφτασε στο ποσό των 310 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 261,8 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, το ότι, από το 2020 έως το 2023, η εταιρεία έχει σχεδόν διπλασιάσει τις πωλήσεις της (+89%), αφού το 2020 ο τζίρος της κυμαινόταν στα 164 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στην ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, λόγω της οποίας καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα που εμπορεύεται η Καυκάς.

Έφτασε τα 81 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο
Πέρα από το κομμάτι των πωλήσεων, η Καυκάς αναπτύχθηκε πέρυσι και σε αριθμό καταστημάτων, φτάνοντας τα 81 συνολικά (78 στην Ελλάδα και άλλα 3 στην Κύπρο). Οι πιο πρόσφατες προσθήκες στο δίκτυο της αλυσίδας είναι τα καταστήματα στη Βάρη, επί της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, που είναι και το 35ο κατάστημα της εταιρείας στην Αττική και το κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη, το δέκατο της Καυκάς στη βόρεια Ελλάδα. Το δίκτυο της Καυκάς περιλαμβάνει επίσης τέσσερα καταστήματα HUB Light & Innovation με λύσεις φωτισμού και αυτοματισμών σε Ηλιούπολη, Χαλάνδρι, Χανιά και Κέρκυρα. Σημειωτέον, πως στη διάρκεια του 2022 η εταιρεία δημιούργησε 140 νέες θέσεις εργασίας και η ομάδα της πλέον αποτελείται από 1.500 άτομα.

Σε λειτουργία το νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο
Σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η έναρξη της λειτουργίας του σύγχρονου κέντρου logistics της Καυκάς στον Ασπρόπυργο, για το οποίο ο όμιλος επένδυσε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.
Η επιχείρηση έχει πλέον στη διάθεσή της 16.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων, με σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης των αποθεμάτων της και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 13.000 παλετοθέσεων και φόρτωσης από τις 28 ράμπες του κέντρου διανομής.

Το σύστημα αυτοματισμού με ρομποτική τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για τη βέλτιστη και ευέλικτη διαχείριση του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο (micro picking), παρέχοντας στην εταιρεία το περιθώριο για μεγαλύτερη κεντρικοποίηση των διανομών από τους προμηθευτές της, επίσπευση παραδόσεων προς τους πελάτες, βελτίωση ικανότητας διαχείρισης ηλεκτρονικών παραγγελιών και last mile διανομών και βελτίωση της αναπλήρωσης αποθεμάτων στα καταστήματα. Επιπροσθέτως, κεφάλαια αξίας πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν κατά τη διετία 2022-2023 στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, με το Project ATLAS και την αναβάθμιση του υφιστάμενου SAP ERP σε Sap S/4Hana, καθώς και την υλοποίηση καινούργιων συστημάτων για ανάλυση δεδομένων (Power ΒΙ) και διαχείριση πελατών (CRM).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Έρχονται αυξήσεις στα όρια για χορήγηση Golden Visa

Την αύξηση του ορίου για χορήγηση της Golden Visa σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική πίεση στα ενοίκια προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή για ζητήματα που αφορούν στο πρόβλημα της στέγασης. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Golden Visa είναι ένα μέτρο το οποίο έχει φέρει στη χώρα μας πολλά κεφάλαια (τα οποία υπερβαίνουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ) και δεν είναι αυτό που ευθύνεται για την αύξηση στις τιμές των ακινήτων, δεδομένου ότι μόνο το 7% των αγοραπωλησιών ακινήτων τα τελευταία δύο χρόνια αφορούσαν την Golden Visa.

Ωστόσο, αναγνώρισε πως η αύξηση του ορίου της Golden Visa στα 500.000 ευρώ σε περιοχές υψηλής ζήτησης έχει δημιουργήσει μια μεγάλη πίεση στις τιμές των κατοικιών προς τη δυτική Αθήνα, σε περιοχές δηλαδή οι οποίες δεν θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες στο στόχαστρο των αγοραστών Golden Visa, αλλά εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση επειδή σε αυτές το όριο παραμένει στα 250.000 ευρώ. «Αυτό λοιπόν το οποίο συζητούμε με τον Υπουργό Οικονομικών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε, είναι μια περαιτέρω σημαντική αύξηση του ορίου για επενδύσεις Golden Visa που θα αφορά σε όλες εκείνες τις περιοχές στις οποίες υπάρχει σημαντική πίεση στα ενοίκια, και αναφέρομαι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στα νησιά.

Εκεί πράγματι το όριο θα πάει πολύ υψηλότερα, θα δούμε σε ποιο επίπεδο. Μπορεί να πάει στις 800.000 ευρώ, δηλαδή να είναι επενδύσεις που δεν είναι ανταγωνιστικές με τις επενδύσεις εκείνες οι οποίες ενδεχομένως θα αύξαναν τα ενοίκια για κάποιον ο οποίος θέλει να αγοράσει ένα διαμέρισμα», προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την άλλη, ανέφερε ότι θα πρέπει να συζητηθεί το αν θα παραμείνει το χαμηλό όριο των 250.000 ευρώ για περιοχές όπου δεν υπάρχει σήμερα οικιστική πίεση. «Εάν, ας πούμε, στην Πέλλα ή στην Κοζάνη δεν υπάρχει πίεση, εκεί γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε παραπάνω ζήτηση και να κατευθυνθούν επενδύσεις της τάξης ενδεχομένως των 250.000 ευρώ σε αυτές τις περιοχές;», διερωτήθηκε.

Πρόταση για υποχρεωτική μακροχρόνια μίσθωση
Ο ίδιος χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, να είναι υποχρεωμένοι όσοι έχουν ακίνητα στην Golden Visa να τα μισθώνουν μακροχρόνια και όχι μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Εκτίμησε, ωστόσο, ταυτοχρόνως ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά, γιατί, όπως είπε, πολλά ακίνητα ήδη μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις τράπεζες, που όπως σχολίασε ακόμα φαίνονται διστακτικές να χρηματοδοτήσουν την αγορά ακινήτων. «Δεν είναι ενθαρρυντικά τα νούμερα των νέων στεγαστικών δανείων τα οποία δίνονται και πρέπει, ειδικά τώρα που έχουν επανέλθει σε κανονικότητα, να είναι πιο τολμηρές. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης στέγης και από μη τραπεζικά ιδρύματα, για να ανοίξει και λίγο αυτή η αγορά και να μην αισθάνεται κάποιος ότι το στεγαστικό δάνειο είναι απαγορευμένος καρπός. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι», διεμήνυσε.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Χαρτοποιία Λαδόπουλου: Ξεκινά ο ανταγωνιστικός διάλογος με… έναν υποψήφιο

Στη δεύτερη φάση, αυτήν του ανταγωνιστικού διαλόγου, περνά ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα, καθώς προ ημερών η περιφερειακή επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το σχέδιο της πρόσκλησης για συμμετοχή σε διάλογο. Έναν διάλογο που, όμως, θα πραγματοποιηθεί μόνο με έναν υποψήφιο, καθώς στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχει προκριθεί μόνο η Άκτωρ Παραχωρήσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία του διαλόγου είναι μάλλον τυπική και το ενδιαφέρον στρέφεται στο στάδιο της δεσμευτικής προσφοράς που θα ακολουθήσει μετά το πέρας του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου έχει εξελιχθεί επεισοδιακά: τον Ιούλιο του 2023 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε να μην εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 67.333.512 ευρώ (με ΦΠΑ), αναγνωρίζοντας ότι η υποψηφιότητα της Άκτωρ Παραχωρήσεις πληρούσε μεν τα κριτήρια για την προεπιλογή της στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αλλά καλώντας την αναθέτουσα αρχή να εξετάσει την πλήρωση των όρων της σχετικής διακήρυξης ως προς τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεδομένης της ύπαρξης ενός και μόνο υποψηφίου, και την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού δημοπράτησης.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η επαναδημοπράτηση του έργου, για την εξασφάλιση ανταγωνισμού και τη διεύρυνση του ανταγωνιστικού διαλόγου στην διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την επίτευξη του βέλτιστου σχεδιασμού του συμβατικού αντικειμένου πριν την υποβολή των τελικών προσφορών. Πράγματι, τον Αύγουστο του ίδιου έτους η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Ωστόσο, με προδικαστική προσφυγή της στην ΕΑΔΗΣΥ η Άκτωρ Παραχωρήσεις ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής. Μία προσφυγή που έγινε δεκτή από την Αρχή, η οποία με απόφασή της ακύρωσε την επίμαχη απόφαση. Έτσι, στις 7 Νοεμβρίου 2023 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης, καθιστώντας την Άκτωρ Παραχωρήσεις τον μοναδικό υποψήφιο για την ανάληψη του έργου.

Υπερτοπικό τοπόσημο
Σημειώνεται ότι το ακίνητο της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου αποτελεί σημαντικό τοπόσημο για την Πάτρα λόγω της ιστορίας του, της θέσης του στον αστικό ιστό και των προοπτικών ανάπτυξης και αξιοποίησης που παρουσιάζει. Ο γενικός στόχος του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου κτιριακού συγκροτήματος, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα εκμεταλλεύεται τα υφιστάμενα, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας κτίρια, θα συνδέεται και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό σε μια λογική ανοιχτού πάρκου, θα καλύπτει τις αυξημένες κοινωφελείς ανάγκες της πόλης και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίνει η πρωτοπορία της πόλης στην τεχνολογία, με τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα ζωντανό υπερτοπικό τοπόσημο σύνδεσης της παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στις 6 Μαρτίου το ακριβότερο «σφυρί» στην ιστορία του e-auction

Ο μεγαλύτερος σε αξία πλειστηριασμός ακινήτου στην ιστορία της ψηφιακής πλατφόρμας e-auction προγραμματίζεται για την Τετάρτη 6 Μαρτίου. Ειδικότερα, στο «σφυρί» θα βγουν το πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα Elounda Beach Hotel & Villas στην Κρήτη και το επίσης πεντάστερο Elounda Bay Palace. Αμφότερα ανήκουν στην εταιρεία Ήλιος ΑΕ του ομίλου Μαντωνακάκη και επισπεύδουσα τη διαδικασία του πλειστηριασμού είναι η Eurobank, ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Ήλιος ΑΕ το 2007. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το μεν Elounda Beach Hotel & Villas ανέρχεται στα 118,08 εκατ. ευρώ, για το δε Elounda Bay Palace στα 63,55 εκατ. ευρώ. Μέχρι πρότινος, ο πιο «ακριβός» πλειστηριασμός που έχει δημοσιευθεί ποτέ στο e-auction ήταν αυτός για τα ξενοδοχεία του ομίλου Κυπριώτη στην Κω, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 83,83 εκατ. ευρώ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τον Μάρτιο του 2021, όμως ανεστάλη.

H έκθεση του εκτιμητή
Σύμφωνα με την έκθεση του εκτιμητή, το Elounda Beach Hotel & Villas φαίνεται να διαθέτει επιφάνεια κτισμάτων συνολικής έκτασης 15.982,32 τ.μ., κολυμβητικές δεξαμενές 3.010,64 τ.μ. και γήπεδα/αθλητικές εγκαταστάσεις εμβαδού 1.467 τ.μ., σύμφωνα με την εμβαδομέτρηση του 2006, για την οποία πάντως εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του ξενοδοχείου σήμερα. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Ήλιος ΑΕ για το 2020, η δυναμικότητα του ξενοδοχείου ανέρχεται σε 249 δωμάτια διαφόρων ειδών. Διαθέτει ακόμα επτά εστιατόρια και τρία μπαρ, σπα και αίθουσες συνεδρίων.
Το Elounda Bay Palace, από την άλλη, διαθέτει επιφάνεια κτισμάτων συνολικής έκτασης 12.830,35 τ.μ., κολυμβητικές δεξαμενές 1.714,15 τ.μ. και γήπεδα/αθλητικές εγκαταστάσεις εμβαδού 3.125,60 τ.μ., επίσης με βάση την εμβαδομέτρηση του 2006, ενώ η δυναμικότητά του ανέρχεται στα 266 δωμάτια. Διαθέτει ακόμα τέσσερα εστιατόρια και τρία μπαρ και σπα.

Αμφότερα τα ξενοδοχεία, όπως αναφέρει ο εκτιμητής, κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με αρκετές ανακαινίσεις να έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε, ωστόσο θεωρείται δεδομένο λόγω της μεγάλης παλαιότητας από τον χρόνο αρχικής κατασκευής ότι υφίστανται σημαντικές ανάγκες διαρκών επισκευών και ανακαινίσεων. Αναφορά γίνεται και στον ανταγωνισμό στην περιοχή της Ελούντας, όπου καταγράφονται δέκα δημοφιλή πεντάστερα ξενοδοχεία, όμως η πρόσφατη κατασκευή του ξενοδοχείου Cayo και η εν εξελίξει μεγάλη επένδυση της

Mirum ύψους 500 εκατ. ευρώ δείχνουν ότι η περιοχή έχει δυναμική, απέχει πολύ από τον κορεσμό και ελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον. Σημειωτέον ότι, βάσει της έκθεσης του εκτιμητή, το Elounda Beach Hotel & Villas είναι η τρίτη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της κατηγορίας των πεντάστερων και το Elounda Bay Palace η πέμπτη μεγαλύτερη. Αμφότερα ανήκουν στις πιο πλεονεκτικές μονάδες όσον αφορά στο μέτωπο στον αιγιαλό και στις πιο αναγνωρίσιμες λόγω της πολυετούς λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα και στις παλαιότερες και κατά συνέπεια ξεπερασμένης αρχιτεκτονικής μονάδες της περιοχής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build