Έκτακτο Πλαίσιο Κρίσης από την Κομισιόν – Πώς μπορεί να ωφεληθεί η αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα

Χαλάρωση των κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις, άμεσες και έμμεσες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώνοντας Έκτακτο Πλαίσιο Κρίσης. Στόχος της έκτακτης δέσμης μέτρων είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή αγορά ώστε να τονωθεί η αγορά που πλήττεται πολλαπλά από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και την εκτόξευση του κόστους ενέργειας. Οι προτάσεις της Κομισιόν θα εκτελεστούν σε εθνικό επίπεδο, με τις κυβερνήσεις να μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα το πλαίσιο.

Οι τρεις τύποι βοήθειας
Τα κράτη – μέλη μπορούν να παρέχουν:
• Περιορισμένα ποσά βοήθειας, είτε μέσω άμεσων επιχορηγήσεων είτε σε έμμεση μορφή
• Να ενισχύσουν την ρευστότητα με κρατικές εγγυήσεις και δάνεια με επιτοδούμενο επιτόκιο
• Αποζημιώσεις στις εταιρείες, ιδιαίτερα τους ενεργοβόρους χρήστες, που πλήττονται από την εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Η συνολική αποζημίωση μπορεί να αγγίξει το 30% των επιλέξιμων δαπανών, με «ταβάνι» τα €2 εκατ.

Έως €50 εκατ. για εταιρείες αλουμινίου, μετάλλων κ.ά.
Όπως μετάδωσε και το BIM&DIGITAL special edition by Build, ειδικότερα ως προς τις αποζημιώσεις λόγω της ανόδου στις τιμές του αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, το Έκτακτο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τη στήριξη εταιρειών, είτε με απευθείας χορηγήσεις είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή.
Το «ταβάνι» των €2 εκατ. μπορεί να φτάσει τα €25 εκατ. για τους ενεργοβόρους χρήστες αλλά ακόμη και τα €50 εκατ. για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους όπως η παραγωγή αλουμινίου και άλλων μετάλλων, την παραγωγή ινών γυαλιού, χαρτοπολτού, λιπασμάτων και άλλων βασικών χημικών προϊόντων. Ως ενεργοβόροι χρήστες ορίζονται αυτοί που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τα προϊόντα ενέργειας και ηλεκτρισμού (Άρθρο 17(1)(a) της 2003/96/EC, ήτοι όλες οι επιχειρήσεις για τις οποίες η αγορά ενεργειακών προϊόντων ανέρχεται τουλάχιστον στο 3% της αξίας παραγωγής τους.

Τα μέτρα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων – για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – από τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν: Περιορισμένα ποσά ενισχύσεων, με επιχορηγήσεις €400.000/ εταιρεία σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Οι επιχορηγήσεις μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή, άμεση ή έμμεση. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων ή και δημόσιων και ιδιωτικών δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο. Το μέτρο αφορά σε μικρές και μεσαίες (SMEs) καθώς και μεγάλες (non-SMEs) επιχειρήσεις. Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα «διπλή» κρίση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Καθυστερημένες πληρωμές στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Σύμφωνα με εκθέσεις που δημοσιεύουν οι ίδιες οι Βρυξέλλες, παρ’ ότι «οι μακρές περίοδοι αποπληρωμής και οι καθυστερημένες πληρωμές πλήττουν το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Κατασκευαστικός Κλάδος υποφέρει περισσότερο» από κάθε άλλον κλάδο.

To ξέσπασμα της πανδημίας (COVID19) επιδείνωσε την κατάσταση, φέρνοντας μεγαλύτερες πιέσεις προς τις εταιρείες του κλάδου. Το «κενό» μεταξύ των όρων αποπληρωμής και την πραγματική διάρκειας αποπληρωμής «άνοιξε».

Οι σφυγμομετρήσεις στο τέλος του 2021 έδιναν μια ακόμη πιο πεσιμιστική εικόνα:

-67% των επιχειρήσεων του Κατασκευαστικού Κλάδου δηλώνουν ότι ο κίνδυνος καθυστερημένων πληρωμών ή και μη πληρωμής από τους οφειλέτες τους θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες,

-37% των επιχειρήσεων του ΚΚ δηλώνουν ότι οι καθυστερημένες πληρωμές έχουν μεγάλη επίδραση και ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Καθυστερημένες πληρωμές στον ΚΚ στην Ελλάδα
Και στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις της COVID19 αποτυπώνονται στις καθυστερημένες πληρωμές προς τον ΚΚ, με την εικόνα σε ετήσια βάση να επιδεινώνεται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι καθυστερημένες πληρωμές:

 • Αυξήθηκαν στο 48% της συνολικής αξίας των Β2Β συναλλαγών,
 • Έναντι 28% της προηγούμενης χρονιάς,
 • Πρόκειται για μια μεταβολή της τάξης του +71% .

Το 2020, το 64% των ΜμΕ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθυστερημένων πληρωμών έναντι 62% το 2019. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος (EU-27) ήταν 44% το 2020.

 • 26% των ελληνικών ΜΜΕ έχουν συστηματικά πρόβλημα με τις καθυστερημένες πληρωμές,
 • 13% είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη των 27.

Μία στις 4 επιχειρήσεις (ποσοστό 27%) δήλωσε ότι αποδέχτηκε καθυστέρηση πληρωμών ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στην εγχώρια αγορά.

Τα παραπάνω δεδομένα έχουν ως αποτέλεσμα η μέση περίοδος πληρωμών να αγγίζει τις 50 ημέρες.

Επιπλέον, μία στις δυο επιχειρήσεις (ποσοστό 52%) δέχτηκε να πληρωθεί ακόμη και με έναν μήνα καθυστέρηση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Αντίθετα, οι υπόλοιπες είτε δεν άλλαξαν τις αποδεκτές περιόδους αποπληρωμής (ποσοστό 41%), είτε απαίτησαν νωρίτερα αποπληρωμή (7%) σε σχέση με πριν την πανδημία.

Ως συνέπεια των καθυστερημένων πληρωμών:

 • 74% των επιχειρήσεων ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν οι δικές τους πληρωμές προς προμηθευτές,
 • 69% ανέφερε ότι επηρέασε νέες επενδύσεις ή προσλήψεις,
 • 59% ανέφερε ότι επηρέασε την παραγωγή ή τις επιχειρήσεις τους,
 • 51% ανέφερε ότι επηρέασε την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Γαλλία και Ιταλία: Δυο ευρωπαϊκά best practices
Ήδη, πάντως, χώρες-μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσμοθετήσει εθνικά Παρατηρητήρια Καθυστερημένων Πληρωμών. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Γαλλίας και της Ιταλίας με τα Observatoire des délais de paiement (LPO) και Piattaforma dei crediti commerciali (ANCE -CCP) αντιστοίχως.

Νέοι προτεινόμενοι δείκτες «μέτρησης» των καθυστερημένων πληρωμών
Πλέον, εξετάζονται νέες προτάσεις ώστε το EU Observatory on Late Payments να καταγράφει τις καθυστερημένες πληρωμές στον ΚΚ.
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τον Κατασκευαστικό Κλάδο (ESCO), αφορούν:

 • Τη θεσμοθέτηση ετήσιας πανευρωπαϊκής έρευνας ώστε να συλλέγονται τα αναγκαία data σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές. Τα στοιχεία θα αφορούν τόσο τις Β2Β όσο και τις ΡΑ2Β συναλλαγές.
 • Την αξιοποίηση δεδομένων από άλλους φορείς ακόμη και αν η μεθοδολογία κάποιων δεικτών διαφέρει
 • Αναζήτηση διαθέσιμων πηγών δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, από τις κρατικές Αρχές, τις Κεντρικές Τράπεζες αλλά και τις στατιστικές υπηρεσίες από όλα τα μέλη της Ε.Ε.

LPO – Γαλλία
Έχει ως στοχοθεσία την αρωγή προς την κυβέρνηση και τους stakeholders κάθε κλάδου ώστε να παρακολουθούν το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών. Πρόσφατα επέκτεινε το ρόλο του, παρακολουθώντας και τις αλλαγές που γίνονται στο κανονιστικό πλαίσιο και αφορούν τις καθυστερημένες πληρωμές.

Αξιοποιεί data από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας και το Γαλλικό Στατιστικό Ινστιτούτο ενώ χρησιμοποιεί δείκτες που έχουν προτείνει ενώσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Μέλη είναι τόσο δημόσιες Αρχές όσο και ενώσεις του ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαία – για την αντιμετώπιση του προβλήματος – η εμπλοκή ιδιωτικού και δημόσιου φορέα αλλά και δια-κλαδικά.

ANCE-CCP – Ιταλία
H ANCE (εθνική ένωση κατασκευαστών) μετρά 20.000 μέλη ενώ η πλατφόρμα CCP δημιουργήθηκε το 2012 από το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ευθύνη όσον αφορά σε πληρωμές της κρατικής διοίκησης.

Συγκεντρώνει στοιχεία τόσο από τα μέλη της ANCE ενώ η πλατφόρμα εκδίδει αναφορές για τις πληρωμές από δημοσίους/κρατικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η ANCE αξιοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεών της ώστε να προτείνει πολιτικές και νομοθετικές ενέργειες ώστε να γίνονται έγκαιρα οι πληρωμές προς τις εταιρείες του ΚΚ ενώ η πλατφόρμα καταγράφει τις επιδόσεις των δημοσίων φορέων για να εντοπίζεται πού απαιτούνται παρεμβάσεις.

Πώς το ΒΙΜ μπορεί να «απελευθερώσει» €130 δισ. για τον κατασκευαστικό κλάδο

Ο κατασκευαστικός κλάδος (ΚΚ) αποτελεί κατά γενική παραδοχή – και ιστορική απόδειξη – έναν από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Πώς μπορεί να ωφεληθεί από την υιοθέτηση του ΒΙΜ;

Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα της κατασκευής βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκληρού αλλά και πολλά υποσχόμενου συνόλου οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ως ένα από τα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνο για σχεδόν το 9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  της Ε.Ε., το 7% της απασχόλησης και αποτελείται από 3,1 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μικρομεσαίες.
To BIM καθιστά τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών αποτελεσματικότερες, καθώς η χρήση του αποτρέπει σημαντικά λάθη, υπερβάσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος, δίνει μια σαφή εικόνα της ποιότητας του κατασκευασμένου στοιχείου εκ των προτέρων και κατά τη διάρκεια της οικοδομικής διαδικασίας και καθιστά δυνατή την έξυπνη διαχείριση σε όλο τον κύκλο ζωής της υποδομής.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., με τη χρήση BIM εξοικονομείται ένα ποσοστό ύψους 10% για τον κλάδο των κατασκευών, οπότε σε μια αγορά του €1,3 τρισ., αποδεσμεύονται €130 δισ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκτιμήσει πως ένας αρχικός προϋπολογισμός €320 δισ. ευρώ, αφιερωμένος στο οικοσύστημα της κατασκευής με ψηφιακές τεχνολογίες στην Ε.Ε., θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ως συντελεστής μόχλευσης, που κυμαίνεται μεταξύ €608 και €928 δισ.

Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην υιοθέτηση του ΒΙΜ; Και τι σηματοδοτεί το μέγιστο – ίσως – των έργων, η Γραμμή 4 του μετρό ως προς την επιτάχυνση εφαρμογής του ΒΙΜ στα κατασκευαστικά έργα;

Από την πλευρά της νομοθέτησης, στην οδηγία της Ε.Ε. (2014/24/ΕΕ) για τις δημόσιες συμβάσεις αναφέρεται σαφώς η χρήση τεχνολογιών ψηφιοποίησης στον κατασκευαστικό τομέα και δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων ΒΙΜ (Οδηγία 2014 /24, άρθρο 22, παράγραφος 4).
Στην ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια ενσωματώθηκαν αποσπάσματα της ως άνω Οδηγίας, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν περιλήφθηκε. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προετοιμάστηκαν και ενσωμάτωσαν ρυθμίσεις στις εθνικές νομοθεσίες τους για τη χρήση BIM κι έχουν κάνει υποχρεωτική τη χρήση του BIM στις δημόσιες συμβάσεις. Ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Εσθονία και πολλές άλλες έχουν υιοθετήσει εθνικές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της χρήσης BIM.
Η Ελλάδα δρομολογεί τον τελευταίο καιρό σχετικές πρωτοβουλίες:
-Αίτημα του Υπουργείου Υποδομών για υποστήριξη από την DG Reform της Ε.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα.
-Προκήρυξη μελετών .του έργου της Γραμμής 4 του μετρό με ΒΙΜ.
-Σύσταση επιτροπών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με την εφαρμογή του ΒΙΜ.
Στο 2ο Συνέδριο για το ΒΙΜ, που διοργανώνουν το ΤΕΕ και η BOUSSIAS, θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και των φορέων τους.

Υπάρχει κάποια κλίμακα έργων (π.χ. μεγάλα έργα υποδομής, commercial projects, κατοικίες κ.λπ.) που η εφαρμογή του ΒΙΜ μπορεί να βοηθήσει περισσότερο;

Η κατασκευή είναι ένας στρατηγικός τομέας για την ανάπτυξη της οικονομίας και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά αναγνωρισμένα προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία κατασκευής: το επίπεδο συνεργασίας, οι χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία και η κακή διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις υποδομές. Το BIM θα μπορούσε να επιλύσει αυτά τα ζητήματα και να φέρει περαιτέρω οφέλη τόσο στην κατασκευαστική βιομηχανία όσο και στον δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτό, η Ε.Ε. προχώρησε στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τη χρήση του BIM σε δημόσιες υποδομές.
Η μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους για τη χρήση του BIM είναι ένα από τα πρώτα παραδοτέα του προγράμματος «Renovation Wave Communication (2020)» και στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εισαγωγή του BIM στις δημόσιες συμβάσεις για μεμονωμένα δημόσια έργα, επιδεικνύοντας τα κόστη και τα οφέλη από τη δική τους οπτική.
Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε με τρεις βασικούς στόχους:
-Τη δημιουργία ενός μοντέλου που μετρά το κόστος και τα οφέλη για τη χρήση του BIM σε δημόσια κατασκευαστικά έργα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δαπάνες, τα έσοδα και τα μη χρηματικά οφέλη.
-Την επικύρωση αυτού του μοντέλου, επιδεικνύοντας τη συνάφεια και την πρακτική του εφαρμογή μέσω 6 αντιπροσωπευτικών διαφόρων τύπων έργων.
-Τη σύνταξη ενός ενημερωτικού-εύχρηστου εγχειριδίου που απευθύνεται σε δημόσιους φορείς στην Ε.Ε. που θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό. Το μοντέλο που παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχει ένα εργαλείο για επενδύσεις που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων κατά περίπτωση.
Αξίζει να τονιστεί ότι η εστίαση στις δημόσιες συμβάσεις έχει οδηγήσει στην ανάγκη μέτρησης όχι μόνο του οφέλους στα οικονομικά μεγέθη, αλλά και του οφέλους στον περιβαλλοντικό τομέα (για παράδειγμα, μείωση των αποβλήτων και εκπομπές CO2). Η δοκιμή του εργαλείου και στους έξι τύπους έργων (μετατροπή παλαιού κτιρίου σε αθλητικό κέντρο, πρόγραμμα συντήρησης και ανακαίνισης δρόμου, νέο έργο κατασκευής λιμένα, πρόγραμμα ανακαίνισης ενός δημόσιου κτιρίου, νέα κατασκευή νοσοκομείου, νέο έργο κατασκευής κτιρίων κατοικιών) έχει παράσχει ισχυρά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Όλη η μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους για τη χρήση του BIM θα παρουσιαστεί στο 2ο Συνέδριο για το BIM, που θα πραγματοποιηθεί στις 12/10/2021.

Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για την υιοθέτηση του ΒΙΜ; Τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδομών (π.χ. δίκτυα τηλεπικοινωνιών), εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού, πιστοποιήσεων κ.λπ.;

Βασικά προαπαιτούμενα είναι:
-Η κουλτούρα του εμπλεκόμενου Φορέα σε σχέση με τις αλλαγές και μάλιστα τις αλλαγές που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (οι επικεφαλής, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες είτε σε ιδιωτική εταιρεία, είτε σε δημόσια αναθέτουσα αρχή).
-Η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων όσον αφορά τόσο στις διαδικασίες όσο και στις τεχνολογικές εφαρμογές και η σχετική πιστοποίησή τους.
-Η επιλογή του λογισμικού και η αγορά των σχετικών αδειών χρήσης.
-Το γρήγορο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το επίπεδο των ηλεκτρονικών υποδομών.
-Το θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη χρήση του BIM και των ψηφιακών κατασκευών.

Το ΤΕΕ έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εφαρμογής του ΒΙΜ στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα. Ποιες είναι αυτές μέχρι τώρα και ποιες σχεδιάζονται για το μέλλον;

Το Νοέμβριο του 2018 στο μεγάλο διεθνές συνέδριο με θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργάνωσε το ΤΕΕ με Διεθνείς Οργανισμούς, την Παγκόσμια Ένωση Αρχιτεκτόνων, την Παγκόσμια Ένωση Τοπογράφων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών διοργανώθηκε για 1η φορά χωριστή θεματική ενότητα για BIM. Τότε πραγματοποιήθηκαν όλες οι ενέργειες, ώστε να μετέχει η Ελλάδα μέσω του ΤΕΕ ως μέλος στην EU BIM Task Group, την Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε. για την προώθηση του BIM, η οποία συστάθηκε το 2016.
Από εκεί και μετά άρχισε ένας αγώνας δρόμου για να κινητοποιηθεί η Πολιτεία (Υπουργεία κ άλλοι Φορείς) προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των ψηφιακών κατασκευών είτε μέσω συναντήσεων είτε και μέσω των BIM Conferences. Η Ελλάδα, μάλιστα, σε συνέχεια των ενεργειών μας, εκπροσωπείται πλέον στη Διοικούσα Επιτροπή της EU BIM Task Group, στο Ανώτατο Όργανο Διοίκησης της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ε. για την προώθηση του ΒΙΜ, όπου λαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, μετέχουμε ενεργά σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό, και οι πιο πρόσφατες είναι η σύνταξη του εγχειριδίου για την ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς και η διαμόρφωση της εισήγησης για τη σχετική τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί χρήσης του ΒΙΜ στα δημόσια έργα.
*Η Λιάνα Αναγνωστάκη είναι επιστημονική συνεργάτης στο BIM Conference που συνδιοργανώνουν TEE και BOUSSIAS www.bimconference.gr.

Δημήτρης Ποτηρόπουλος: Η Ελλάδα προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες

Από το “χαρτοφυλάκιο” της Ελλάδας λείπουν απαραίτητες για μια σύγχρονη χώρα υποδομές όπως τα συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, κάτι το οποίο επαυξάνει τις αναπτυξιακές επενδυτικές ευκαιρίες που έχει στη διάθεσή της η χώρα μας, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο αρχιτέκτων και επικεφαλής του αρχιτεκτονικού γραφείου Potiropoulos+Partners, Δημήτρης Ποτηρόπουλος, στο περιοδικό Construction.

Η αρχιτεκτονική σκέψη μπορεί να «σκηνογραφήσει» χωρικά βιώματα που συμπυκνώνουν μέσα τους βαθύτερες προθέσεις με δύναμη, υπογραμμίζει.

Τι αλλαγές έφερε η COVID-19 στα δεδομένα του κατασκευαστικού και αρχιτεκτονικού κλάδου; Ποιες απαιτήσεις έχουν πλέον οι πελάτες και επενδυτές; Ποια εμπόδια αλλά – κυρίως – ποιες ευκαιρίες διακρίνετε σε αυτό;
Λέγονται πολλά για τις δυνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει την επόμενη ημέρα η πανδημία στον κατασκευαστικό κλάδο, και κατ΄ επέκταση στον δικό μας χώρο, την αρχιτεκτονική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Νομίζω ότι μετά την υποχώρηση του κορονοϊού θα επιστρέψουμε στη γνώριμη κανονικότητα που ξέραμε πριν. Το ότι κερδίσαμε έμμεσα κάποια οφέλη, όπως είναι η εξοικείωση με την τηλεργασία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένει κανείς ανατροπές στην «αγορά», και γενικά στη λειτουργία της κοινωνίας. Την πανδημία, ή μάλλον τις αιτίες που την προκάλεσαν και τους τρόπους αντιμετώπισής της, θα βοηθούσε αν τα αντιληφθούμε ως μάθημα για το μέλλον, που είναι όμως μια άλλης τάξης συζήτηση.

Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία αποτελούν ορόσημα και καθορίζουν τα πρότυπα για το μέλλον, όπως είναι το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Και βέβαια το «Ελληνικό», ως το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα. Ποια είναι αυτά τα νέα standards που θέτουν; Κατασκευαστικά και επενδυτικά;
Όποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις διεθνώς στον χώρο της αρχιτεκτονικής, αλλά και των κατασκευών, γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για «νέα standards», νέα είναι για μας που ακολουθούμε με καθυστέρηση αρκετών ετών αυτό που συμβαίνει ήδη στις πιο προηγμένες κοινωνίες. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες –όχι μόνο λόγω της φύσης και του κλίματός της που την καθιστούν ιδανικό ταξιδιωτικό και παραθεριστικό προορισμό– αλλά και επειδή λείπουν από το «χαρτοφυλάκιό» της απαραίτητες για μια σύγχρονη χώρα τυπολογίες κτιρίων, και αντίστοιχα υποδομές, όπως είναι για παράδειγμα τα συνεδριακά κέντρα, τα εκθεσιακά κέντρα κ.ά.

Πώς τα έργα αυτά μπορούν να καταστούν destinations, τόσο για τουριστική αξιοποίηση όσο και ευρύτερα; Ποιες ευκαιρίες οικονομικής αξιοποίησης βλέπετε;
Την ερώτηση αυτή μάλλον θα πρέπει να την απευθύνετε στους πολιτικούς και τους οικονομολόγους… Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια κεντρική στρατηγική που να καλύπτει συνολικά το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεστε.

Εκτιμάτε ότι οι παραθεριστικές κατοικίες είναι ένας κλάδος στην ελληνική αγορά real estate που έχει προοπτική και μπορεί να φέρει διεθνείς επενδυτές; Τι ζητούν οι δυνητικοί αγοραστές από μια κατοικία διακοπών στην Ελλάδα;
Ναι, προφανώς. Το ενδιαφέρον των επενδυτών αφορά κυρίως σε high end συγκροτήματα παραθεριστικών κατοικιών, που όμως δεν ακολουθούν έναν τυποποιημένο σχεδιασμό, αλλά η κάθε κατοικία, ή έστω ο κάθε τύπος της, διατηρεί την αισθητική του αυτοτέλεια, και επομένως την επιθυμητή αρχιτεκτονική ποικιλία σε επίπεδο πολεοδομικής κλίμακας. Παράλληλα, υπάρχει και εκείνο το κοινό –οι δυνητικοί αγοραστές– που επιλέγει μεμονωμένες κατοικίες, στους κοσμοπολίτικους προορισμούς, αλλά και στους πιο εναλλακτικούς.

Η νέα τάση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια τουριστική αγορά είναι ο βιωματικός τουρισμός, που έχει στόχο να εξασφαλίζει εκείνες τις εμπειρίες στους ταξιδιώτες που θα τους επιτρέψουν να γνωρίσουν με συμμετοχικό τρόπο τον πολιτισμό, την ιστορία και τη γλώσσα του προορισμού που επισκέπτονται, ή περνούν τις διακοπές τους στην εξοχική τους κατοικία. Αλλά και τη λαογραφία του, τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Ο σημερινός επισκέπτης, ή υποψήφιος αγοραστής, αναζητά στη χώρα μας το βιωματικό στοιχείο που σχετίζεται με τη φύση και την τοπική παράδοση και κουλτούρα πιο πολύ από τις ανέσεις και τις παροχές, περισσότερο και από τα κλασικά αξιοθέατα και την ψυχαγωγία, από όλα όσα κοινότοπα ή λιγότερο κοινότοπα προβάλλονται στους τουριστικούς οδηγούς.

Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε να σας ρωτήσουμε για τα projects που τρέχει τώρα η Potiropoulos+Partners. Και επιπλέον για το τι αναμένουμε να δούμε στο μέλλον.
Την περίοδο αυτή τρέχουν διάφορα projects στο γραφείο, κάθε τυπολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από μικρά, δηλαδή κατοικίες, μέχρι κτιριακά συγκροτήματα, ή και έργα σχεδόν πολεοδομικής κλίμακας. Ενδεικτικά αναφέρω μια σειρά κτιρίων και συγκροτημάτων διαμερισμάτων και μεζονετών της City1-Group στα νότια προάστια της Αθήνας, το Project X –το Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό, Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο της ELPEN Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Σπάτων που έχει αρχίσει ήδη να κατασκευάζεται, παράλληλα με την ολοκλήρωση της μελέτης– ένα τουριστικό συγκρότημα στο Nacinovic κ.ά. Ενώ παράλληλα συζητάμε με μια γνωστή κατασκευαστική εταιρεία της Θεσσαλονίκης για μόνιμη συνεργασία στα μελλοντικά έργα που προγραμματίζει, καθώς και με μια αγγλική επενδυτική για ένα project αποκατάστασης, ανακαίνισης και επανάχρησης στο Λονδίνο.

Τι σημαίνει για εσάς «θεατρική οργάνωση του χώρου» και πώς την έχετε ενσωματώσει στις δουλειές σας;
Θα σας απαντήσω μέσα από ένα απόσπασμα του εισαγωγικού μας κειμένου «Η σκέψη μας για την αρχιτεκτονική», στη μονογραφία «Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες» των εκδόσεων Ποταμός:
«Μας απασχολεί η ‘‘θεατρική’’ οργάνωση του χώρου, ο τρόπος με τον οποίον η αρχιτεκτονική μπορεί να παρέμβει στο περιβάλλον μας ‘‘χρωματίζοντας’’ την καθημερινότητα. Με το να διαμορφώνει εστίες ζωής –στη μικρή κλίμακα του κτιρίου και στη μεγάλη της πόλης– που θα αναζωογονούν το συναίσθημα συγκεράζοντας την πραγματικότητα με το ‘‘όνειρο’’. Το παρελθόν με το μέλλον μέσω του παρόντος. Μας απασχολούν εκείνες οι ιδέες που παράγουν νόημα, που μπορούν να αγγίξουν την ψυχή και τη σκέψη μετουσιώνοντας τον υλικό χώρο σε πολιτισμό. Ιδέες που μπορούν να επιδράσουν στη συλλογική αντίληψη οδηγώντας τη σε μια πιο ευαισθητοποιημένη συνειδητοποίηση. Ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο λειτουργικός χώρος, ή μόνο μορφή, ούτε μόνον από υλικά φτιαγμένη. Αντίθετα, η αρχιτεκτονική σκέψη μπορεί να ‘‘σκηνογραφήσει’’ χωρικά βιώματα που συμπυκνώνουν μέσα τους βαθύτερες προθέσεις με μεγάλη δύναμη, που διευρύνουν τα όρια –πέρα από την υλική υπόσταση του κτιρίου– ανάμεσα στο οικείο και το πειραματικό, το υλικό και το νοηματικό, το οργανωμένο και το φαντασιακό, το τεχνητό και το φυσικό, με το να τα ωθούν πάντοτε προς νέους ορίζοντες. Αυτή η αρχιτεκτονική μπορεί να προσφέρει μοναδικά συναισθήματα παράγοντας μία ζωντανή εμπειρία του νου και του χώρου».

Πώς κρίνετε τον πολεοδομικό σχεδιασμό των ελληνικών πόλεων και δη του ιστορικού κέντρου της Αθήνας; Πώς θα μπορούσε η πρωτεύουσα να αποκτήσει ισχυρότερο πολεοδομικό στίγμα;
Θέλουμε να λέμε ότι η Αθήνα είναι πόλη ευρωπαϊκή, όμως οι ευρωπαϊκές πόλεις διαμορφώθηκαν εδώ και πολλά χρόνια με άλλους όρους. Αφενός με βάση τη βούληση του δημόσιου τομέα και, αφετέρου, την εξωστρέφεια και νεωτερικότητα του ιδιωτικού. Προέκυψε έτσι μια ποικιλία κτιριακών τύπων μοναδική: Ολόκληρα σύνολα που αναδεικνύονται κυρίως επειδή ανήκουν σε θεματικές ενότητες, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε έναν ποιοτικά ανώτερο τρόπο που γίνεται αντιληπτή η πόλη. Καθώς όλα αυτά συνέβαιναν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, η Αθήνα, και γενικότερα η ελληνική πόλη, αποψιλωνόταν από τα στοιχεία μνήμης, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η περίοδος της επίσημα αναγνωρισμένης «παραβατικότητας» και οι ατέλειωτες νομιμοποιήσεις αυθαίρετων οικισμών. Το ασυγκρότητο αυτό περιβάλλον, με την άναρχη συσσώρευση κατοικιών και στοιχειώδεις υποδομές, δεν συνιστά όμως «Πόλη».

Τα φιλόδοξα πολεοδομικά οράματα δεν είχαν τελικά κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς έμεναν στα χαρτιά. Οι προσπάθειες περιορίστηκαν σε εξωραϊστικού χαρακτήρα επεμβάσεις, χωρίς σχέδιο και πνοή, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, δεδομένης της αδυναμίας για μια συνολική ρύθμιση που θα ήταν σε θέση να αποδώσει στην ελληνική πρωτεύουσα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης και ελκυστικής ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Για να ανατραπεί η δυναμική αυτή θα πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων η χωροταξική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική μας κουλτούρα, που δεν το βλέπω εύκολο ούτε πιθανό. Αυτό που εκτιμώ ότι θα συμβεί από εδώ και πέρα είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις τύπου «Ελληνικό», δηλαδή έργα του ιδιωτικού τομέα, ή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού, που ναι μεν θα δώσουν ώθηση στην οικονομία, δεν θα υπακούουν όμως απαραίτητα σε ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο, στρατηγικό και νομοθετικό, για την ανάπτυξη και φροντίδα του δομημένου περιβάλλοντος της χώρας μας.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την αρχιτεκτονική και την πόλη; Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί η αρχιτεκτονική κουλτούρα λαμβάνοντας υπόψη τη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0, την περαιτέρω παγκοσμιοποίηση και τις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις;
Σε μια συνέντευξή του ο Rem Koolhaas υποστηρίζει ότι στη σύγχρονη εποχή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στον αρχιτέκτονα και αντίστοιχα στον πολεοδόμο να υλοποιεί ακριβώς αυτό που οραματίζεται. Σχεδόν πάντοτε προκύπτει κάποια κοινωνική ή άλλου είδους αντίδραση, καθώς η αρχιτεκτονική είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ ενός επαγγέλματος και ενός ολόκληρου «συστήματος αντίστασης». Κατά τον Koolhaas, οι αρχιτέκτονες αντιμετωπίζονται ως ήρωες από τους οποίους οι άνθρωποι αναμένουν πολλά. Πάνω, όμως, από τις φαντασιώσεις και επιθυμίες του καθενός υπάρχει ένα αόρατο σύστημα δομών ή συγκυριών που υπαγορεύει τι τελικά μπορεί να γίνει και τι όχι.

Πέρα όμως από αυτό, στις ημέρες μας ανακύπτει στην αρχιτεκτονική ένα ζήτημα μετάβασης από τη σημερινή κατάσταση, όπου το κτίριο λειτουργεί με «συμβατικά» δεδομένα, σε μια μελλοντική, όπου θα λειτουργεί βάσει άγνωστων σε μας παραμέτρων λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Παράλληλα, σ’ αυτό το τεχνο-κεντρικό περιβάλλον –που σε πολλές εκδηλώσεις του στρέφεται «κατά» του φυσικού– θα έπρεπε η αρχιτεκτονική να αντιτάξει την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, με το να διαμεσολαβεί ανάμεσα στα φυσικά φαινόμενα και τον άνθρωπο προκειμένου να ικανοποιήσει αρχέγονες ανάγκες του που σχεδόν έχουν ξεχαστεί. Όλα αυτά μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε ότι βαδίζουμε προς μια αρχιτεκτονική με απροσδιόριστο προφίλ, με αντιθετικές τάσεις και επιδιώξεις, με την οποία δεν έχουμε έρθει ακόμη αντιμέτωποι. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να εκτιμήσει κανείς την εξέλιξή της τα επόμενα χρόνια.

*O Δημήτρης Ποτηρόπουλος είναι Αρχιτέκτονας, επικεφαλής του γραφείου Potiropoulos+Partners (www.potiropoulos.gr/) και πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Property Awards 2021, που διοργανώνει η BOUSSIAS.