--> 

Θωρακίζοντας αντισεισμικά τα βιομηχανικά κτίρια και τις ενεργειακές υποδομές

Σε μία σεισμογενή χώρα, κινούμενοι σε ένα πλέγμα κανονισμών που κατά τις τελευταίες δεκαετίες άλλαξε, με τις νέες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας να αναπτύσσονται ραγδαία και με την ταυτόχρονη αλλαγή του τοπίου στην ενέργεια, οι μηχανικοί καλούνται να δώσουν λύσεις για αυτές τις «ειδικών αποστολών» κατασκευές που απασχολούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού, στεγάζουν ή και αποτελούν επενδύσεις σημαντικού κόστους και οφείλουν να συνεχίζουν να λειτουργούν παρά τη σεισμική δραστηριότητα, ώστε, παρέχοντας ενέργεια και παράγοντας αγαθά, οι κοινωνίες να μπορέσουν να ορθοποδήσουν μετά το χτύπημα του σεισμού. Και τα υλικά κατασκευής των κτιρίων όμως άλλαξαν μέσα στα χρόνια. Τα βιομηχανικά κτίρια του σήμερα απέχουν πολύ από εκείνα των απαρχών της βιομηχανικής επανάστασης. Κατά τον περασμένο αιώνα, σταδιακά, ο χάλυβας κυριάρχησε.

«H προτίμηση του τεχνικού κόσμου στον χάλυβα οφείλεται σε ιδιότητές του όπως η μεγάλη μηχανική αντοχή ανεξάρτητα από τον τρόπο καταπόνησης, η σκληρότητα και η ελαστικότητα για μικρές παραμορφώσεις, όπως επίσης στην αρχιτεκτονική ευελιξία λόγω χρήσης μικρότερων διατομών, στην κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων με μικρότερο κόστος σε σχέση με άλλα δομικά υλικά και στη μεγάλη αντοχή του σε σχέση με το βάρος του, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις αδράνειας να είναι μικρές», εξηγεί ο μηχανολόγος – μηχανικός και ιδρυτής της VIP Construction, Σπύρος Βρεττός, προσθέτοντας πως με αυτόν τον τρόπο οι επιπτώσεις της σεισμικής δράσης στα μονώροφα βιομηχανικά κτίρια είναι μειωμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες κατασκευές.

«Ο προσδιορισμός ενός επαναλαμβανομένου πρότυπου μοντέλου είναι καθοριστικός τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή – συναρμολόγηση ενός βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου καθώς παρέχει την ευελιξία για πιθανή επέκταση της κατασκευής», αναφέρει ο κ. Βρεττός προσθέτοντας πως η τυποποίηση στις αξονικές αποστάσεις των δομικών στοιχείων στα βιομηχανικά κτίρια είναι σημαντική για τον καθορισμό του πλήθους των δομικών στοιχείων και συντελεί στην ταχύτητα ανέγερσης των μεταλλικών κατασκευών και την ελαχιστοποίηση του κόστους. «Κατασκευές από χάλυβα μειώνουν τον χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης κατά 50% έως 75% σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, συμπιέζοντας το εργοταξιακό κόστος της κατασκευής λόγω της εκτεταμένης χρήσης προκατασκευασμένων», αναφέρει.

Σπύρος Βρεττός, Μηχανολόγος – Μηχανικός, ιδρυτής VIP Construction

Ένα σύνθετο πλέγμα πληροφοριών
Ο χάλυβας, επιδεικνύοντας αντοχή και ολκιμότητα κυριάρχησε στις βιομηχανικές κατασκευές. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης μελέτης ενός τέτοιου βιομηχανικού κτιρίου και πώς εξασφαλίζεται η αντισεισμική του συμπεριφορά; «Ένας μηχανικός όταν καλείται να σχεδιάσει και να διαστασιολογήσει ένα κτίριο ή μια οποιαδήποτε κατασκευή, καλείται να ισορροπήσει τα αποτελέσματα των δράσεων και των αντίστοιχων αντιδράσεων – αντιστάσεων, μέσω των ιδιοτήτων των δομικών υλικών και φυσικά μέσω της κείμενης νομοθεσίας», μας λέει ο κ. Βρεττός.

Όπως αναφέρει η ορθή αξιολόγηση παραμέτρων όπως «τα σεισμολογικά δεδομένα, τα γεωλογικά – γεωτεκτονικά δεδομένα τα μηχανικά χαρακτηριστικά εδάφους, η πρόβλεψη τυχηματικών καταστάσεων, ο προσδιορισμός μεταβλητών φορτίων βάσει γεωγραφικής θέσης, ο προσδιορισμός μονίμων φορτίων βάσει χρήσης κατασκευής και ο προσδιορισμός μεταβλητών φορτίων βάσει κείμενης νομοθεσίας» συνθέτει ένα σύμπλεγμα πληροφοριών με κύριο σκοπό τον δομοστατικό σχεδιασμό ενός βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου.

«Κατά τον σχεδιασμό ενός βιομηχανικού κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη το ανώτερο σύμπλεγμα πληροφοριών και με την ορθή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικών λογισμικών διαστασιολόγησης κατασκευών, επιτυγχάνεται η αντισεισμική θωράκιση της κατασκευής, με λίγα λογία η αντιμετώπιση μιας δυναμικά επιβαλλόμενης μετακίνησης λόγω της οποίας η κατασκευή τείνει να εκτελέσει εξαναγκασμένη ταλάντωση», επισημαίνει ο κ. Βρεττός. «Η εξαναγκασμένη ταλάντωση κυρίως οριζόντιας κίνησης εξασφαλίζεται στα βιομηχανικά κτίρια και με τη χρήση στοιχείων δυσκαμψίας κατακόρυφων διαγώνιων ή έκκεντρων συνδέσμων – μεταλλικών δοκών κατάλληλης διατομής».

Σύνδεση μελέτης και κατασκευής
Ως ένα κρίσιμο ζήτημα, αναδεικνύουν οι συνομιλητές μας τη σύνδεση μελέτης και κατασκευής και στις ενεργειακές υποδομές, με τον Νίκο Δεληγιώργη, μηχανολόγο – μηχανικό και υπεύθυνο κλάδου ΑΠΕ του ομίλου Δέλτα Τεχνική να αναφέρει ότι «δεν είναι σπάνιο η μελέτη και η σχεδίαση να μην λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενους κατασκευαστικούς περιορισμούς και πρακτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί με αρτιότητα στην πράξη». Το αποτέλεσμα; Σύμφωνα με τον κ. Δεληγιώργη τέτοια φαινόμενα συνήθως οδηγούν σε συμβιβασμούς, «πατέντες», παραλείψεις και γενικά ασυμφωνίες μελέτης και κατασκευής που «μερικές φορές μάλιστα αποκαλύπτονται κατόπιν εκδήλωσης κάποιας αστοχίας». «Προκειμένου να αποφευχθούν αυτά, απαραίτητη είναι η διασφάλιση επάρκειας των εμπλεκόμενων φορέων και ιδανικά η εκτέλεση των εν λόγω κρίσιμων μελετών σχεδίασης από τον κατασκευαστή ή έστω η συμβουλευτική εμπλοκή του κατά τη φάση σχεδίασης», υπογραμμίζει.

Δρ. Όλγα Μαρκογιαννάκη, Πολιτικός Μηχανικός, διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης – Τεχνική Ανάπτυξη

Νέες τεχνολογίες στο προσκήνιο
Οι νέες τεχνολογίες συνεισφέρουν στην περεταίρω προστασία των βιομηχανικών και ενεργειακών υποδομών. Τα συστήματα δομικής παρακολούθησης και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανέφεραν οι ερευνητές του ΙΤΣΑΚ σε συνέντευξη που παραχώρησαν γι’ αυτό το αφιέρωμα, μετασχηματίζουν την αντισεισμική προστασία. Όπως συνοψίζει δρ. Όλγα Μαρκογιαννάκη, διευθύντρια του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Τεχνική Ανάπτυξη, η ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας των ενεργειακών υποδομών και των βιομηχανιών ακόμη και μετά από ισχυρά σεισμικά συμβάντα καθιστά προτεραιότητα την αυξημένη αντισεισμική προστασία των φερόντων και μη στοιχείων τους. «Νέες τεχνολογίες επεμβάσεων, όπως τα συστήματα σεισμικής μόνωσης, ενισχύουν σημαντικά την αντισεισμική ασφάλεια», αναφέρει προσθέτοντας πως «η συνδρομή τεχνολογιών αιχμής είναι κρίσιμη για την ορθή λήψη αποφάσεων, είτε για την προληπτική συντήρηση, είτε για την αντισεισμική αναβάθμισή των υποδομών αυτών».

Ποιες τεχνολογίες ξεχωρίζει η ίδια; «Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα συστήματα παρακολούθησης της δομικής υγείας για πρόβλεψη βλαβών και τα εργαλεία αποτίμησης της δομικής τρωτότητας και διακινδύνευσης», μας λέει, προσθέτοντας πως «η χρήση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης παρέχει τη δυνατότητα δράσης λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει ένας σεισμός ώστε να αποτρέπονται βλάβες στα δίκτυα αλλά και τραυματισμοί».

Νίκος Δεληγιώργης, Μηχανολόγος – Μηχανικός, υπεύθυνος κλάδου ΑΠΕ – Όμιλος Δέλτα Τεχνική

Περιορισμένη εισχώρηση στις πραγματικές εφαρμογές
Ποιες από αυτές τις νέες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί ή εφαρμοστεί στη σεισμογενή Ελλάδα και σε τι έργα; «Παρόλο που η επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα σε νέες τεχνολογίες για την αντισεισμική προστασία, η εισχώρηση τους σε πραγματικές εφαρμογές είναι ακόμη περιορισμένη» υποστηρίζει η δρ. Μαρκογιαννάκη σημειώνοντας πως τόσο το μεγάλο κόστος εφαρμογής αντισεισμικών συστημάτων όσο και η απαιτούμενη τεχνογνωσία δρουν αποτρεπτικά. Σύμφωνα με τη συνομιλήτριά μας, στην Ελλάδα, έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά νέες τεχνολογίες σε έργα – ορόσημα, όπως η παρακολούθηση της γέφυρας Μετσόβου. «Βέβαια το τελευταίο διάστημα υλοποιούνται προσπάθειες με πιλοτικά προγράμματα και με τη σύσταση κέντρων ικανοτήτων για τη μεταφορά της ακαδημαϊκής γνώσης στην πράξη», αναφέρει, στηλιτεύοντας ωστόσο πως ειδικά στις ενεργειακές υποδομές, οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται χωρίς τεκμηριωμένη προτεραιοποίηση και ιεράρχηση των απαιτούμενων επεμβάσεων.

«Αυτό είναι εμφανές όχι μόνο από τα συνεχή προβλήματα που δημιουργούνται μετά από σεισμούς αλλά και μετά από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή», υπογραμμίζει.


Αιολικά Πάρκα: Ανεμογεννήτριες, θεμέλια και πρανή στο επίκεντρο
«Τα αιολικά πάρκα είναι εγκαταστάσεις ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη σεισμική δραστηριότητα λόγω του χαρακτήρα τους», αναφέρει ο κ. Δεληγιώργης προσθέτοντας πως κύρια σημεία προσοχής αποτελούν οι ανεμογεννήτριες, τα θεμέλια τους αλλά και τα πρανή της περιοχής εγκατάστασής τους έναντι σεισμογενών κατολισθήσεων. «Όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες, λόγω της βιομηχανοποίησης τους, είναι απολύτως εφικτό να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση τους με τις αντισεισμικές απαιτήσεις. Τα θεμέλια από την άλλη πλευρά, τα οποία στη χώρα μας έχουν βαρυτικό χαρακτήρα, απαιτείται να μελετηθούν και σχεδιαστούν από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς, με τους απαραίτητους συντελεστές ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους». Σύμφωνα με τον κ. Δεληγιώργη, με την κατάλληλη διερευνητική μελέτη οφείλει να διασφαλιστεί ότι οι ανεμογεννήτριες αλλά και άλλες κρίσιμες υποδομές των αιολικών πάρκων όπως τα καλώδια και οι οδοί πρόσβασης δεν εγκαθίστανται σε πρανή τα οποία είναι πιθανό να υποστούν κατολίσθηση σε σεισμικά φαινόμενα. «Δεν χρειάζεται τέλος να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι η υλοποίηση των θεμελίων και λοιπών υποδομών να γίνει από έμπειρους φορείς και συνεργεία με συνεχή και αυστηρή επίβλεψη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα κτίρια που απαγορεύεται να πέσουν

«Μέχρι και τη δεκαετία του ’80 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είχαν αναπτυχθεί βιομηχανικές ζώνες. Συναντούσε κανείς πλήθος κρίσιμων κατασκευών, ωστόσο όχι εφάμιλλες με τις σημερινές», μας λέει ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Βασίλης Μάργαρης. «Ζούμε σε μία έντονα σεισμική περιοχή, πρώτη στον ευρωπαϊκό χώρο και έκτη παγκοσμίως.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στον ελληνικό χώρο, αλλά όχι καταστροφικοί». Όπως εξηγεί, η σεισμική δραστηριότητα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80, πίεσε ώστε να δημιουργηθεί ο πρώτος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός «βασισμένος σε πραγματικά καταγραμμένα δεδομένα της ισχυρής σεισμικής κίνησης». «Η εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μηχανικών εντάθηκε μετά από τα μεγάλα αυτά γεγονότα». Οι κανονισμοί που είχαν θεσπιστεί τη δεκαετία του ’50 είχαν ήδη ξεπεραστεί. Τη δεκαετία του ΄90 θεσπίστηκε ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός και το 2000 πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκδοση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού που υιοθετήθηκε ως ο κανονισμός αντισεισμικών κατασκευών παντός είδους. «Για τις ειδικές κατασκευές προέβλεπε άλλες φορτίσεις, μέσω του φάσματος – ένα υπολογιστικό εργαλείο των μηχανικών σε συνεργασία με σεισμολόγους -, ώστε να προβλεφθεί η φόρτιση του σεισμού στα κτίρια. Για τα κτίρια ειδικών κατασκευών προβλεπόταν ειδικές σεισμικές δυνάμεις», εξηγεί ο πολιτικός μηχανικός και ερευνητής του ΙΤΣΑΚ με ειδίκευση στις κατασκευές, Κωνσταντίνος Μορφίδης.

Το 2010 η Ελλάδα εναρμονίστηκε με το πλέγμα των ευρωκωδίκων. Πρόκειται για μία σειρά εκτεκταμένων κειμένων που καλύπτουν όλο το εύρος των κατασκευαστικών υλικών. Ο όγδοος ευρωκώδικας είναι αφιερωμένος στις ειδικές κατασκευές. «Φανταστείτε πως προβλέψεις για σιλό και δεξαμενές δεν υπήρχαν στον ΕΑΚ». «Καλό είναι, κάποια στιγμή, να εναρμονιστούμε αποκλειστικά με τους ευρωκώδικες. Στους ευρωκώδικες ενσωματώνεται όλη η ευρωπαϊκή έρευνα, είναι εναρμονισμένοι με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα. Η τελευταία αναθεώρηση του ΕΑΚ έγινε το 2010 και περαιτέρω ανανεώσεις του θα είναι μη αναγκαίες εφόσον υιοθετηθούν αποκλειστικά οι ευρωκώδικες», μας λέει ο κ. Μορφίδης.

Κωνσταντίνος Μορφίδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

«Οποιαδήποτε βλάβη υπονομεύει τη λειτουργικότητα, απαγορεύεται»
«Σε ό,τι αφορά τα ειδικά κτίρια, η τεχνολογία που είναι διαθέσιμη δίνει τη δυνατότητα, αν κριθεί απαραίτητο, ακόμα και σεισμικής μόνωσης», μας λέει ο κ. Μορφίδης, εξηγώντας πως έτσι ελέγχεται η σεισμική φόρτιση. «Έτσι διαστασιολογούμε το κτίριο με μεγαλύτερη ασφάλεια και πολύ λιγότερες αβεβαιότητες σε σχέση με ένα συμβατικό». Σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, τα βιομηχανικά και ενεργειακά κτίρια πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ή έστω να είναι προσβάσιμα και μετά από ένα ισχυρό σεισμικό συμβάν. «Δεν μιλάμε για κατάρρευση, αυτό απαγορεύεται. Το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Οι κανόνες είναι πιο αυστηροί, ειδικά για εκείνα που η καταστροφή τους μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για αυτό το βάρος δίνεται σε απαιτήσεις λειτουργικότητας και όχι κατάρρευσης», ξεκαθαρίζει διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα εστιάζει εκεί.

Συστήματα δομικής παρακολούθησης και τεχνητή νοημοσύνη
Ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν την αντισεισμική έρευνα; «Από την πλευρά της ανάλυσης των κατασκευών υπάρχουν εξελίξεις, αναμενόμενες ωστόσο, δεν αποτελούν τομή», μας λέει ο κ. Μορφίδης. Ωστόσο, διακρίνει άνθιση σε δύο πεδία τις τελευταίες δεκαετίες. Το πρώτο είναι τα συστήματα δομικής παρακολούθησης (structural health monitoring systems) και το δεύτερο η διείσδυση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στην αντισεισμική προστασία. Τι εννοούμε όταν λέμε «σύστημα δομικής παρακολούθησης»; «Πρόκειται για την εγκατάσταση ειδικών οργάνων μέτρησης για την καταγραφή των επιταχύνσεων του εδάφους (αλλά και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκριση των κατασκευών). Οι επιταχύνσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν βλάβες. Στην αρχή μικρές, σταδιακά όμως ενδέχεται να δημιουργηθεί μια αδύναμη/τρωτή περιοχή που καθιστά την κατασκευή πιο τρωτή έναντι σεισμού. Πλέον, με τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο μπορούμε να παρακολουθούμε ένα κτίριο διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο κάνοντας συνεχείς αξιολογήσεις των καταγραφών που στέλνουν τα όργανα», μας λέει. «Σε αυτό το σημείο έρχεται η δεύτερη, ακόμα πιο πρόσφατη εξέλιξη που είναι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης». Η σύνδεση των ενοργανώσεων με εξελιγμένα λογισμικά προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης της κατάστασης ενός υγειούς κτιρίου με εκείνη που θα προκύψει μετά από έναν σεισμό, ενώ είναι διαθέσιμα επίσης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για το ενδεχόμενο επικίνδυνων βλαβών. «Τα νέα αυτά εργαλεία κάνουν τα κτίρια ακόμα πιο ασφαλή».

Βασίλης Μάργαρης, Δρ. Τεχνικός Σεισμολογίας, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ

ΙΤΣΑΚ: Χτίζοντας τον κορμό της αντισεισμικής έρευνας
Ο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε μετά τον σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Από τη δεκαετία του ’90 και μετά λειτουργεί ως ερευνητικός οργανισμός. Μεταξύ άλλον ανέπτυξε ένα εθνικής εμβέλειας δίκτυο επιταξιογράφων, όργανα που καταγράφουν την επιτάχυνση της βαρύτητας του σεισμού και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους μηχανικούς. Από το 1982 το δίκτυο έχει ανανεωθεί τρεις φορές. Σήμερα αποτελείται από πάνω των 250 μηχανημάτων καταγραφής της ισχυρής σεισμική κίνησης στον ελλαδικό χώρο ενώ περίπου τα μισά καταγράφουν τη σεισμική δραστηριότητα online. «Οι καταγραφές που έχουμε συγκεντρώσει ξεπερνούν τις 10.000 και αποτελούν τον κορμό της αντισεισμικής έρευνας στην Ελλάδα» υποστηρίζει ο κ. Μάργαρης. Παράλληλα το ΙΤΣΑΚ δημιουργεί χάρτες που καταγράφουν την αισθητότητα του σεισμού γύρω από ένα επίκεντρο 50 έως 70 χιλιομέτρων. Οι χάρτες αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Ο οργανισμός, που από το 2011 συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, έχει εκπονήσει περισσότερα από 150 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια. «Και φυσικά, μετά από κάθε σεισμό, όπου και αν είναι αυτός, είναι εκεί».

Άσυλο Ανιάτων: Εκμίσθωση ακινήτου στη Συγγρού – Οι επιλογές για τους επενδυτές

Στη μακροχρόνια εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου στη συμβολή των Λεωφόρου Συγγρού 180 και Ευαγγελιστρίας 2 αποφάσισε να προχωρήσει το διοικητικό συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων. Σύμφωνα με την προκήρυξη το κτίριο μπορεί να εκμισθωθεί είτε για δέκα χρόνια για επαγγελματική χρήση με ισόγειο κατάστημα και γραφεία στους ορόφους, όπως αρχικά κατασκευάστηκε, είτε για 30 χρόνια ως ξενοδοχείο, με δυνατότητα επέκτασης της μίσθωσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ασύλου Ανιάτων και του μισθωτή.

Για την πρώτη περίπτωση το ετήσιο μίσθωμα για τα πρώτα δύο χρόνια, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 117.600 ευρώ, ανά έτος. Μετά το 2ο μισθωτικό έτος και μέχρι τη λήξη της μίσθωσης το μίσθωμα θα αυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό αναπροσαρμογής που ορίζεται. Το ποσό προκαταβολής – εγγύησης ορίζεται σε ένα ετήσιο μίσθωμα του πρώτου έτους πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. Τα πρώτα δύο χρόνια της μίσθωσης το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό, ενώ από το 3ο μισθωτικό έτος και εφεξής θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Σε σχέση με το δεύτερο ενδεχόμενο ορίζεται κλιμακωτό μίσθωμα από το 1ο έτος (42.000 ευρώ) έως και το 7ο έτος (183.000 ευρώ), ενώ από το 8ο έτος και εφεξής, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, πάντα αυξητικά.

Το ακίνητο
Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσε στη δημοσιότητα το Άσυλο Ανιάτων το κτίριο υπάγεται στον δήμο Καλλιθέας και βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο είναι εντός σχεδίου πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, επιφάνειας 500,55 τ.μ. και έχει πρόσωπο νοτιοανατολικά επί της λεωφόρου Συγγρού μήκους 23,50 μ. και νοτιοδυτικά επί της οδού Ευαγγελιστρίας μήκους 21,30 μ.

Η συνολική επιφάνεια του εξαώροφου κτιρίου γραφείων ανέρχεται 1.494,35 τ.μ. Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο – πατάρι, τέσσερεις ορόφους, έναν όροφο σε εσοχή και δώμα. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1982 και είναι συμβατικής κατασκευής, έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση εξωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδομές. Εξωτερικά διαθέτει μεταλλική επένδυση με υαλοπετάσματα. Το δάπεδο και η περιμετρική τοιχοποιία του υπογείου είναι από μπετόν, δεν έχει γίνει καμία επένδυση του δαπέδου και της εξωτερικής τοιχοποιίας στο χώρο στάθμευσης και αποθήκης. Η οροφή του υπογείου είναι επιχρισμένη και φέρει εξωτερική καλωδίωση και φωτιστικά «χελώνες».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ακίνητα: Χωρίς τέλος η αύξηση των τιμών στις κατοικίες – Τι αποκαλύπτει η ΤτΕ

Συνεχίζεται το άλμα στις τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών ακινήτων που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά το β’ τρίμηνο του 2022, σε πανελλαδικό επίπεδο, η αύξηση των τιμών πώλησης των κατοικιών έφτασε το 9,4% ξεπερνώντας οριακά το 9,3% του α’ τριμήνου. Σημειώνεται πως για το 2021 η Τράπεζα της Ελλάδος οριστικοποίησε την αύξηση των τιμών των ακινήτων σε 7,5%. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο η αύξηση στα νεόδμητα διαμερίσματα άγγιξε το 10,5% ενώ η άνοδος των τιμών των παλαιότερων ακινήτων έφτασε το 8,7%. Σε ό,τι αφορά το 2021 ο ρυθμός αύξησης άγγιξε το 8% και το 7,1% αντίστοιχα.

Η Αττική είναι η περιοχή όπου οι τιμές των ακινήτων σημειώνουν την μεγαλύτερη αύξηση. Από το β΄ τρίμηνο του 2018 έως το β’ τρίμηνο του 2022 η τιμές έχουν αυξηθεί κατά 44,6%. Σε πανελλαδικό επίπεδο, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αύξηση αγγίζει το 31,2%, ενώ σε σχεδόν αντίστοιχα επίπεδα κυμαίνεται και η αύξηση της τιμής των κατοικιών και στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται πως κατά το α’ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,5% στην Αθήνα, 9,4% στη Θεσσαλονίκη, 8,8% σε άλλες μεγάλες πόλεις και 6,8% στη υπόλοιπη χώρα σε σχέση με το α’ τρίμηνο το 2021. Για το προηγούμενο έτος η αύξηση των τιμών στις παραπάνω περιοχές κυμάνθηκε σε 9,6%, 7,3%, 5,7% και 4,8% αντίστοιχα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Δήμος Αθηναίων: Έργα εκσυγχρονισμού σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Σε ανοικτή διαδικασία για την αναβάθμιση δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών προχωράει ο δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 914.000 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και αφορά σε παρεμβάσεις σε μονάδες που βρίσκονται στην 6η και 7η δημοτική κοινότητα. Συγκεκριμένα πρόκειται για παρεμβάσεις στους εξής παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς: 6η Δ.Κ. Αυξεντίου, 6η Δ.Κ. Πυθίας, 6η Δ.Κ. Λεωφ. Ιωνίας, 6η Δ.Κ. Κυκλάδων, 6η Δ.Κ. Θαύμαντος, 6η ΔΚ Νεοχωρίου, 7η Δ.Κ. Αλάστωρος, 7η Δ.Κ. Λάμψα, 7η Δ.Κ. Νορντάου, 7η Δ.Κ. Κοτυαίου, 7η Δ.Κ. Σεβαστουπόλεως, 7η Δ.Κ. Χριστοδουλάκειο, 7η Δ.Κ. Κηφισίας Α΄ και 7η Δ.Κ. Κηφισίας Β’. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα αποφασιστεί μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους, αφορά σε εργασίες για την εναρμόνιση των υποδομών 13 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αθηναίων στο Π.Δ. 99/2017 με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Ανάμεσα στις οικοδομικές εργασίες συγκαταλέγονται καθαιρέσεις και αποξηλώσεις επενδύσεων, τοιχοδομές και τοιχοπετάσματα για δημιουργία των απαιτούμενων χωρών, αντικατάσταση κουφωμάτων, επιστρώσεις και επενδύσεις, χρωματισμοί, κατασκευή ερμαρίων και κιγκλιδωμάτων. Ανάμεσα στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλαμβάνονται δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για τη σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών και τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής που ανακατασκευάζονται.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα κτίρια σε συνδυασμό με τη μικρή χρονική διάρκεια κατά την οποία οι βρεφονηπιακοί παραμένουν κλειστοί, υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, σε έργα ή τμήματα έργων κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται παράλληλα, ότι λόγω της φύσης του έργου, οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες μη λειτουργίας των κτιρίων δηλαδή μετά τις ώρες λειτουργίας τους, κατά τη διάρκεια των εορτών, αργιών και σαββατοκύριακων και κατά τον Αύγουστο, με πλήρη συνεργεία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Μαρούσι: «Έπεσαν» οι υπογραφές για την αποκατάσταση διατηρητέου – Πώς θα αξιοποιηθεί

Σε τελική ευθεία βρίσκεται η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Μαρούσι μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάμεσα στον δήμο Αμαρουσίου και την Kontos Concreate ΑΤΕ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Σκοπός του έργου είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσής του κτιρίου λόγω της παλαιότητας και της φθοράς που έχει υποστεί και η αξιοποίησή του «προς όφελος των δημοτών (…) με τη μετατροπή του σε λαογραφικό μουσείο».

O ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 927.790,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), είχε προκηρυχθεί τον Ιανουάριο. Το ύψος της εργοληπτικής σύμβασης ανέρχεται σε 767.091,79 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σημειώνεται πως για το κτίριο έχει εκπονηθεί αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρολογική μελέτη από την Kion Architects, δωρεά του γραφείου στον δήμο Αμαρουσίου. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το κτίριο
Σύμφωνα με παρέμβαση του επίκουρου καθηγητή ΕΚΠΑ Γιώργου Πάλλη, στην εφημερίδα «Αμαρουσία» το διώροφο κτίριο, γνωστό ως «βίλα Λουμίδη», χτίστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Κηρύχθηκε διατηρητέο το 1993. «Το σπίτι ήταν ακατοίκητο κατά τις τελευταίες δεκαετίες και σταδιακά άρχισε να καταρρέει η σκεπή του, ενώ ο ευρύς κήπος στην μπροστινή πλευρά του έγινε υπαίθριος σκουπιδότοπος». Σύμφωνα με την ίδια πηγή «οι βλάβες στη σκεπή, τα ανοιχτά παράθυρα και η ελεύθερη πρόσβαση στο εσωτερικό, επιτάχυναν τη φθορά». Διεκδικήθηκε από τη Γενική Τράπεζα, έναντι χρεών του Δήμου Αμαρουσίου, και διασώθηκε από πλειστηριασμό το 2012. Το 2021 στο κτίριο ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα την περαιτέρω καταστροφή του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Σύρος: Mελέτη για τον φωτισμό του Θεάτρου Απόλλων – Τι προβλέπεται για το εμβληματικό κτίριο

Την υποβολή μελέτης προς δωρεά για τον φωτισμό ανάδειξης όψεων του θεάτρου Απόλλων ανακοίνωσε ο δήμος Σύρου – Ερμούπολης. Η μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία «Light in Space».

Οι προτάσεις
Για τον περιβάλλοντα χώρο απέναντι από το Θέατρο Απόλλων η μελέτη προτείνει τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού και των εμπορικών προσόψεων. Για την ανάδειξη του κτιρίου «δεν είναι λύση ο φωτισμός του σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, που θα ανταγωνίζεται αυτόν των εμπορικών καταστημάτων», αλλά «ένας βελτιωμένος αστικός φωτισμός (…) σε συνδυασμό με πιο εστιασμένο φωτισμό στις προσόψεις των καταστημάτων και κατάλληλη χρωματική θερμοκρασία, θα βοηθήσει στην προσέλκυση πελατών και δεν θα ανταγωνίζεται το κτίριο». Με αυτό το σκεπτικό προτείνεται «αντικατάσταση των προβολέων με φωτιστικά, με ελάχιστη όσο το δυνατόν θάμβωση και ενιαίο θερμό λευκό χρώμα». Για τον πίσω δρόμο προτείνεται η αφαίρεση των παραδοσιακών φαναριών από την κύρια είσοδο του θεάτρου και η τοποθέτησή τους εκεί.

«Η συνολική αντιμετώπιση του κτιρίου και από τις τέσσερις πλευρές του θα προσδώσει έμμεσο φωτισμό στους πίσω δρόμους και θα βελτιώσει την εικόνα του κτιρίου σαν τρισδιάστατο στοιχείο». Για την πρόσοψη του κτιρίου προτείνεται γραμμικός φωτισμός στο κορυφαίο γείσο, φωτεινή επιγραφή με κρυφό φωτισμό από την πίσω πλευρά, γραμμικά φωτιστικά με ειδικούς φακούς για ανάδειξη των πεσσών, ειδικά φωτιστικά στις κόγχες των παραθύρων και μικρά κυλινδρικά φωτιστικά με στήριξη στην κάτω πλευρά του στεγάστρου. Τέλος, για τις υπόλοιπες όψεις του κτιρίου, προτείνεται γραμμικός φωτισμός στο κορυφαίο γείσο, ειδικά φωτιστικά στις κόγχες των παραθύρων και μικροί προβολείς που θα φωτίζουν τον αυλόγυρο.

Το θέατρο Απόλλων
Η κατασκευή του θεάτρου, σε σχέδια του Πιέτρο Σαμπό, ολοκληρώθηκε το 1864. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει μόλις δύο χρόνια πριν. Στη σχεδίασή του διακρίνονται πρότυπα και επιρροές από τέσσερα ιταλικά θέατρα. Το θέατρο ταυτίστηκε με την ακμή της Ερμούπολης, ενώ συνέχισε να προσελκύει γνωστούς θιάσους ακόμα και μετά την οικονομική παρακμή της πόλης. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε από την ιταλική και τη γερμανική φρουρά για κινηματογραφικές προβολές. Με την απελευθέρωση, συνέχισε να λειτουργεί ως κινηματογράφος, φιλοξενώντας σποραδικά και θεατρικές παραστάσεις. Εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του ’70 και μία εικοσαετία μετά ξεκίνησε η αποκατάστασή του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Θερμοπύλες: Πιο κοντά η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου «Ιαματικών Πηγών Λουτροπόλεως Θερμοπυλών». Με την έγκριση της μελέτης ανοίγει ο δρόμος για τη αξιοποίηση του ακινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσδοκία του ΤΑΙΠΕΔ είναι ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί εντός της χρονιάς.
Το ακίνητο, που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, αποτελείται από τρία αυτοτελή τμήματα που εκτείνονται από την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης μέχρι τις παρυφές του όρους Καλλίδρομο.

Εντός του υπάρχει ιαματική πηγή, υδροθεραπευτήριο και ξενοδοχειακές μονάδες. Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ «η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών, το μέγεθος και η γειτνίαση του με σημαντικά αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού».

Το σκεπτικό και οι όροι της απόφασης
Σύμφωνα με το σκεπτικό της διεύθυνσης προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «λήφθησαν υπ’ όψιν τα συμφωνηθέντα κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της ΔΙΠΚΑ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και του ΤΑΙΠΕΔ». Ωστόσο η έγκριση χορηγείται με όρους. Ο πρώτος από αυτός αφορά στην πλάγια απόσταση από τα όρια του ακινήτου που ορίζεται στα 10 μ. Εξαίρεση αποτελεί η πλάγια απόσταση από το ανατολικό όριο του ακινήτου με τη Ζώνη Α΄ Απολύτου Προστασίας της περιοχής του Λόφου του Κολωνού, η οποία ορίζεται στα 15 μ.

Ο δεύτερος αφορά στη δημιουργία υπαίθριων χώρων εστίασης – αναψυχής. Σύμφωνα με την απόφαση οι χώροι «πρέπει να είναι μικρής και ήπιας κλίμακας και η λειτουργία τους να μην επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών». Ο τρίτος όρος αφορά στις εργασίες ανέγερσης νέων κτιρίων και στις κάθε είδους κατασκευές και επεμβάσεις όπως η διάνοιξη οδών, και διέλευση δικτύων καθώς και οποιασδήποτε μορφής εργασίες επισκευής και συντήρησης των υφισταμένων κτιρίων.

Σύμφωνα με την απόφαση των εργασιών θα προηγείται η προβλεπόμενη έγκριση των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΑ. Κατά τον τέταρτο όρο, όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα διεξάγονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες διακόπτονται «προκειμένου να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχισή τους, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ».

Κατά τον πέμπτο όρο όλες οι μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής αξιοποίησης του ακινήτου θα κατατίθενται προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. «Σε περίπτωση τροποποιήσεων των εγκεκριμένων μελετών, εφόσον αυτές είναι σημειακές και δεν αντίκεινται στους όρους και περιορισμούς των αρχικών εγκεκριμένων μελετών, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία να κατατίθενται στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και θα ζητείται εκ νέου η σύμφωνη γνώμη αυτής», αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος σε σχέση με τον τρόπο πρόσβασης του κοινού στο υδροθεραπευτήριο, το θέμα θα επανέλθει προς εξέταση, όταν κατατεθεί επενδυτικό σχέδιο για το συγκεκριμένο κτίριο από την πλευρά του Δήμου Λαμιέων.

Τα κτίρια
Η συνολική έκταση των τριών τμημάτων ανέρχεται σε 940.359,80 τ.μ. και η δομημένη επιφάνεια σε 4.309,47 τ.μ. Τα υφιστάμενα κτίρια μέσα στο ακίνητο είναι το κτίριο υδροθεραπευτηρίου με 18 λουτήρες ρωμαϊκού τύπου και εσωτερική πισίνα, τα – εκτός λειτουργίας -, ξενοδοχεία «Αίγλη» δυναμικότητας 80 κλινών και «Ασκληπιός» δυναμικότητας 88 κλινών, το κτίριο γραφείων διοίκησης του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως αστυνομικό τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, το επίσης εκτός λειτουργίας εστιατόριο του υδροθεραπευτηρίου και υποστηρικτικές κτιριακές εγκαταστάσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Πιο κοντά τα έργα ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της Δάφνης – Με έκπτωση 36,26% η προσφορά της ΤΕΚΑ ΑΕ

Η ΤΕΚΑ ΑΕ είναι ο οικονομικός φορέας που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο « Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της δημοτικής κοινότητας Δάφνης του δήμου Δάφνης – Υμηττού». Έτσι η ΤΕΚΑ ΑΕ ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος και να υποβάλει τα αποδεικτικά μέσα και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Ο προϋπολογισμός του έργου άγγιζε τα 6.370.967,74 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Η έκπτωση που προσέφερε η ΤΕΚΑ ΑΕ άγγιξε το 36.26% και ακολούθησαν εκείνες της ΕΛΚΥΣΤΗΣ (34,33%), της Ένωσης Οικονομικών Φορέων Καλλίτεχνος ΑΤΕ – Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης και ΣΙΑ ΕΕ (32,12%), της ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ (24,98%), της ΑΝΑ Τεχνική Κατασκευαστική ΙΚΕ (23,10%) και της Τεχνικής Έργων (12,00%). Με την προσφορά της ΤΕΚΑ ΑΕ το έργο θα υλοποιηθεί έναντι 4.060.779, 62 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι η διεύρυνση των πεζοδρόμιων, η κατασκευή ζώνης απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας, η πλακόστρωση με αντιολισθητικό δάπεδο και η οργανωμένη ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Με το έργο θα διαμορφωθούν τα επιτρεπόμενα σημεία στάθμευσης, ενώ θα σχεδιαστεί ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το μήκος των διευρυμένων πεζοδρομίων. Για τον φωτισμό των πεζοδρομίων και της πλατείας θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός για τη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξακόσιες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΚΑΣ: «Πράσινο φως» για παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων – Προσβάσιμο σε ΑμεΑ στο σύνολό του

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων που καθιστούν το μνημείο προσβάσιμο σε ΑμεΑ. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το υπουργείο Πολιτισμού, «με την αναβάθμιση της βορειοανατολικής Ακρόπολης και τη σύνδεσή της με τη νοτιοανατολική του Ιτς Καλέ, ενοποιείται και αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος και το Κάστρο, ως ενιαίο μνημειακό σύνολο, καθολικά προσβάσιμο σε ΑμεΑ». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης για τη βορειοανατολική Ακρόπολη είναι η σύνδεση των προσβάσεων οι οποίες κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Γλυκήδων και οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδουρή στο Κάστρο Ιωαννίνων, που υλοποιεί ο δήμος Ιωαννιτών.

Με την αναδιαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων, των κοινόχρηστων οδών και πλατειών, στην περιοχή του Κάστρου βελτιώνεται η πρόσβαση, μέχρι τη Νότια είσοδο της Ακρόπολης, μέσω ενός ομαλού πεζοδρόμου που επιτρέπει την κίνηση σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού το έργο «εξασφαλίζει την περιπατητική επικοινωνία μέσω της ανατολικής «βυζαντινής» πύλης της Ακρόπολης και τη σύντομη σύνδεση μεταξύ των δύο Ακροπόλεων του Κάστρου, παρέχοντας καθολική προσβασιμότητα των επισκεπτών στα Οθωμανικά Λουτρά και στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη».

Νέες διαδρομές, μηχανικά μέσα ανάβασης και αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας
Ξεκινώντας από τις δύο εισόδους της Ακρόπολης, στη βορειοανατολική Ακρόπολη σχεδιάζονται υπαίθριες διαδρομές που επιτρέπουν την πρόσβαση επισκεπτών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, στο κτίριο του Τζαμιού Ασλάν Πασά, στο παρακείμενο κτίριο του Μεντρεσέ, στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής αλλά και στο κτίριο της Εστίας. Οι παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο της Βορειοανατολικής Ακρόπολης περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων διαδρομών – με σήμανση και για άτομα με προβλήματα όρασης – την ανακατασκευή καλντεριμιών για ομαλοποίηση των κλίσεών τους, τη συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών και συνδέσεις με τις νέες διαδρομές.

Στα σημεία κατακόρυφης σύνδεσης η πρόσβαση διασφαλίζεται μέσω μηχανικών μέσων ανάβασης, ενώ οι επεμβάσεις στους χώρους του Μεντρεσέ είναι ενσωματωμένες στη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, από την είσοδο της Νότιας πύλης έως την είσοδο του Τζαμιού Ασλάν, δημιουργείται διαδρομή ΑμεΑ σε ενιαία επίπεδη επιφάνεια, μέσα από την πύλη που καταλήγει στην εξωτερική διαδρομή ΑμεΑ στην πλατεία Γλυκήδων. Τέλος, τοποθετείται αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας, που οδηγεί στο επίπεδο της οριζόντιας αυλής μπροστά στον Μεντρεσέ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build