Στην επόμενη μέρα της βρίσκεται η Attica Bank Properties, μετά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της το 2020 από το ΤΜΕΔΕ καθώς έως τότε ήταν στην ιδιοκτησία της Attica Bank. Η δραστηριότητα της Attica Properties επικεντρώνεται στη διαχείριση, στη συμβουλευτική αλλά και στην εκτίμηση ακινήτων για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου. Ειδικότερα η εταιρεία έχει αναλάβει την εκτίμηση αλλά και την τεχνική ωρίμανση ακινήτων του ΕΦΚΑ, του Ταμείου Παρακαταθηκών. Ταυτόχρονα λειτουργεί και ως σύμβουλος αξιοποίησης για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ έχοντας αναλάβει ήδη τη Στοά Μοδιάνο και αυτή την περίοδο τα Λουτρά Υπάτης.

Τριετές επιχειρηματικό πλάνο
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού της μοντέλου, η Attica Bank Properties έχει εκπονήσει τριετές επιχειρηματικό σχέδιο για τα έτη 2021 – 2024, προβλέποντας στην αύξηση του τζίρου της κατά 65% στο τέλος της συγκεκριμένης τριετίας, διατηρώντας και αυξάνοντας την κερδοφορία της. Η εταιρεία έχει επίσης ολοκληρώσει την διαδικασία καταγραφής και επικαιροποίησης των διαδικασιών της, ταυτόχρονα με την πιστοποίηση κατά ISO με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Θα θυμίσουμε ότι ο τζίρος της το 2020 ήταν στα 821,3 χιλ. ευρώ με κέρδη προ φόρων 307,6 χιλ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 923,8 χιλ. ευρώ.

Στο κάδρο η ΑΕΕΑΠ
Στα σχέδια είναι να δημιουργήσει ΑΕΕΑΠ, κάνοντας χρήση του νέου νομοθετικού εργαλείου με τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, κάτι που απαιτεί σημαντικά μικρότερο ενεργητικό – ακόμα και 500 χιλ. ευρώ – σε σύγκριση με το καθεστώς για τις ΑΕΕΑΠ, το οποίο προβλέπει ότι το μετοχικό κεφάλαιο μίας ΑΕΕΑΠ πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 25 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα όποιος είναι κάτοχος ενός τέτοιου ομολόγου έχει δικαίωμα έκδοσης golden visa. Ταυτόχρονα ο κάτοχος μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων έχει την δυνατότητα αγοραπωλησιών, ενώ τα εν λόγω μερίδια είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα .

Στο πλάνο είναι μεταξύ άλλων να αναλάβει να τρέξει και την ανακατασκευή – ανακαίνιση των καταστημάτων του δικτύου της Attica Bank. Στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι να δημιουργήσει σταδιακά και ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων σε επίπεδο real estate – επενδυτικών ακινήτων. Να σημειωθεί ότι η Attica Bank Properties δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αντλώντας τα έσοδά της από την συμβουλευτική δραστηριότητά της.

Σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» ακίνητα της Attica Bank, στην οποία είναι μέτοχος το ΤΜΕΔΕ, επί του παρόντος γίνεται αποτίμηση της αξίας τους και ορισμένα εξ αυτών διατίθενται σε νέους ιδιοκτήτες μέσω πλειστηριασμών ή κάποια άλλα διοχετεύονται σε εξειδικευμένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή τους. Πρόκειται ουσιαστικά για ακίνητα που προέρχονται από τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων τα οποία κατέστησαν μη εξυπηρετούμενα. Ανάμεσά τους γραφεία, εμπορικοί χώροι, οικόπεδα όχι όμως και κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται στο πλάνο η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων ακινήτων της τράπεζας στο σύνολό τους αλλά η σταδιακή αξιοποίησή τους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build