Στη μακροχρόνια εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου στη συμβολή των Λεωφόρου Συγγρού 180 και Ευαγγελιστρίας 2 αποφάσισε να προχωρήσει το διοικητικό συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων. Σύμφωνα με την προκήρυξη το κτίριο μπορεί να εκμισθωθεί είτε για δέκα χρόνια για επαγγελματική χρήση με ισόγειο κατάστημα και γραφεία στους ορόφους, όπως αρχικά κατασκευάστηκε, είτε για 30 χρόνια ως ξενοδοχείο, με δυνατότητα επέκτασης της μίσθωσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ασύλου Ανιάτων και του μισθωτή.

Για την πρώτη περίπτωση το ετήσιο μίσθωμα για τα πρώτα δύο χρόνια, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 117.600 ευρώ, ανά έτος. Μετά το 2ο μισθωτικό έτος και μέχρι τη λήξη της μίσθωσης το μίσθωμα θα αυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό αναπροσαρμογής που ορίζεται. Το ποσό προκαταβολής – εγγύησης ορίζεται σε ένα ετήσιο μίσθωμα του πρώτου έτους πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. Τα πρώτα δύο χρόνια της μίσθωσης το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό, ενώ από το 3ο μισθωτικό έτος και εφεξής θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Σε σχέση με το δεύτερο ενδεχόμενο ορίζεται κλιμακωτό μίσθωμα από το 1ο έτος (42.000 ευρώ) έως και το 7ο έτος (183.000 ευρώ), ενώ από το 8ο έτος και εφεξής, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, πάντα αυξητικά.

Το ακίνητο
Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσε στη δημοσιότητα το Άσυλο Ανιάτων το κτίριο υπάγεται στον δήμο Καλλιθέας και βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο είναι εντός σχεδίου πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, επιφάνειας 500,55 τ.μ. και έχει πρόσωπο νοτιοανατολικά επί της λεωφόρου Συγγρού μήκους 23,50 μ. και νοτιοδυτικά επί της οδού Ευαγγελιστρίας μήκους 21,30 μ.

Η συνολική επιφάνεια του εξαώροφου κτιρίου γραφείων ανέρχεται 1.494,35 τ.μ. Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο – πατάρι, τέσσερεις ορόφους, έναν όροφο σε εσοχή και δώμα. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1982 και είναι συμβατικής κατασκευής, έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση εξωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδομές. Εξωτερικά διαθέτει μεταλλική επένδυση με υαλοπετάσματα. Το δάπεδο και η περιμετρική τοιχοποιία του υπογείου είναι από μπετόν, δεν έχει γίνει καμία επένδυση του δαπέδου και της εξωτερικής τοιχοποιίας στο χώρο στάθμευσης και αποθήκης. Η οροφή του υπογείου είναι επιχρισμένη και φέρει εξωτερική καλωδίωση και φωτιστικά «χελώνες».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build