Ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προκλήσεων: η έντονη έλλειψη εργατικού δυναμικού, η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και ποιοτικά κτίρια, αλλά και η βιωσιμότητα αυτών, αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία σε καινοτόμες λύσεις που μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στον κλάδο. Μια από αυτές τις λύσεις αποτελεί και η προκατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, που αντιμετωπίζει τα επείγοντα αυτά ζητήματα, αλλά ανοίγει και το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον στην κατασκευή.

Καινοτομία και βιωσιμότητα
Η παραγωγική διαδικασία της προκατασκευής, με τη μετάβαση της διαδικασίας κατασκευής από τον χώρο του έργου στο εργοστάσιο, μειώνει την επίδραση της ελλιπούς εργατικής δύναμης, ενώ αλλάζει ταυτόχρονα και το perception της οικοδομικής εργασίας προσφέροντας ένα ασφαλέστερο και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Από την σχεδίαση της κατασκευής μέχρι την ανέγερση, οι προκατασκευασμένες λύσεις αναδιαμορφώνουν τη διαδικασία κατασκευής, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Για παράδειγμα, οι προεντεταμένες πλάκες οροφής Hollow Cοre, δίνουν απαράμιλλες δυνατότητες στον σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων με ανοίγματα πολύ μεγαλύτερα των κλασσικών κανάβων (λόγω της προέντασης) και μειωμένο βάρος στην κατασκευή (λόγω των οπών), ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν σημαντικά τον χρόνο ανέγερσης.

Η προκατασκευή παρέχει λύσεις και σε ένα άλλο κρίσιμο ζητούμενο, αυτό της βιωσιμότητας του κτιριακού αποθέματος. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη προκατασκευασμένων προϊόντων όψεων με υαλοσκυρόδεμα (GRC) που προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων, είναι μια ακόμη καινοτομία της προκατασκευής. Το GRC ξεπερνά τους μέχρι σήμερα περιορισμούς του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, προσφέροντας εξαιρετική ανθεκτικότητα, αντοχή στη φωτιά και στη διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα ελεύθερα διαμορφώσιμο και ελαφρύ υλικό (~ 90% μειωμένο βάρος έναντι του σκυροδέματος) – ουσιώδεις παράγοντες για τις όψεις των νέων και παλαιών κτιρίων που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές και δομικές προκλήσεις. Επίσης, ο ελεγχόμενος χώρος παραγωγής δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με ακρίβεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και της παραγωγής και να προχωρήσουμε σε Δηλώσεις Περιβαλλοντικού Προϊόντος (EPDs), κάτι που δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί στο εργοτάξιο. Με τη διαφάνεια αυτών των πληροφοριών, βοηθάμε τους κατασκευαστές και τους αρχιτέκτονες να πάρουν αποφάσεις για την βιωσιμότητα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ή την απόδοση.

Στην ΑΡΜΟΣ η δέσμευση μας στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, μας καθοδηγεί να αναπτύσσουμε λύσεις και προϊόντα που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται τα κτίρια και οι υποδομές. Συμμετοχή σε μεγάλα έργα Η ΑΡΜΟΣ σήμερα συμμετέχει στα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής και στις κτιριακές επενδύσεις τις χώρας. Μερικά μόνο από τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η Γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ, όπου η εταιρεία προμηθεύει το σύνολο της προκατασκευασμένης σήραγγας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 όπου η εταιρεία προμηθεύει τα δοκάρια – πρόπλακες γεφυρών και τις κτιριακές υποδομές του αυτοκινητόδρομου, ο ΒΟΑΚ , για τις ανάγκες του οποίου η εταιρεία εγκατέστησε πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας στην Κρήτη, σιδηροδρομικά έργα στη ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και πολλά αλλά έργα όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις στον Ρυθμιστικό Σταθμό της Κομοτηνής (έργο της ΔΕΣΦΑ), το logistics center της Dromeus Capital, καθώς και το Ελληνικό.