Υπογράφτηκε η σύμβαση για την υλοποίηση έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων και ύδρευσης και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε περιοχές του Δήμου Φαιστού. Το συμφωνητικό υπέγραψαν ο Δήμος Φαιστού, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαιστού και η Thalis ES SA, φορέας υλοποίησης, κύριος και ανάδοχος των έργων αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει προθεσμία δύο χρόνων για να ολοκληρώσει το έργο. Το ποσό της σύμβασης είναι 12.249.181,79 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο θα εκτελεστεί στις περιοχές Τυμπάκι, Μάταλα, Πιτσίδια, Μοίρες, Κουσές και Βώροι-Φανερωμένη του Δήμου Φαιστού.

Περιλαμβάνει, εξάλλου, τα εξής:

Τμήμα Α:
1. Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης-αντλιοστασίων Πιτσιδιών-Ματάλων. Περιλαμβάνονται βασικά εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, σποραδικά δίκτυα ομβρίων, δίκτυα ύδρευσης του οικισμού Πιτσιδιών και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων.

2. Διαχείριση αστικών λυμάτων Βώρων-Φανερωμένης. Περιλαμβάνονται το δίκτυο αποχέτευσης, οι δομικές κατασκευές για τη βιολογική επεξεργασία με προκάτ μονάδες της ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ των οικισμών Βώρων-Φανερωμένης.

3. Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Βώρων.

4. Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κουσέ.

5. Εκσυγχρονισμός του η/μ εξοπλισμού των ΕΕΛ Τυμπακίου και Ματάλων, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση.

Τμήμα Β: Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων με όλον τον αναγκαίο η/μ εξοπλισμό για τη βιολογική επεξεργασία της ΕΕΛ Βώρων-Φανερωμένης.

Τμήμα Γ: Λειτουργία των ΕΕΛ Τυμπακίου, Ματάλων, Πιτσιδιών, Μοιρών και Βώρων-Φανερωμένης για 3 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 3 έτη.