Όπως ενημέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ, έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η επιχειρησιακή λειτουργία του λιμένα Βόλου, ο οποίος υπέστη σφοδρό πλήγμα από τα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023. Από τις δύο κακοκαιρίες, φερτά υλικά που εκτιμώνται σε 700 χιλ. κ.μ. συσσωρεύθηκαν στη λιμενολεκάνη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον ελλιμενισμό πλοίων στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Ταμείο, η Πολιτεία έχει ενημερώσει τη διοίκηση του Οργανισμού ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων. Στην κάλυψη του κόστους των έργων αναμένεται να συνδράμει με δικούς του πόρους και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ έχει οριστεί ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου, με δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας. Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες και προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης. Τα έργα που αφορούν στην απομάκρυνση των συσσωρευμένων βυθοκορημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου (2025).