Τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός της Knauf είναι από τα αρτιότερα και πιο προηγμένα διεθνώς, όπως επισημαίνει ο Διευθυντής Παραγωγής στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αμφιλοχία.

Η βιομηχανία των υποδομών και η κατασκευαστική αγορά βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αφενός η απαίτηση για πιο «πράσινες» και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές και, αφετέρου, η προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών κοστολογίων και ο περιορισμός της κατανάλωσης πρώτων υλών έχουν δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες.

Η λύση επιβίωσης και ανάπτυξης των εταιρειών σε αυτό το νέο περιβάλλον είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η εφαρμογή της τεχνογνωσίας. Ή όπως σημειώνει στο Construction ο Διευθυντής Παραγωγής του εργοστασίου της Knauf στην Αμφιλοχία, Απόστολος Καμπάνας, «ο εξειδικευμένος εξοπλισμός και η νέα τεχνολογία στην παραγωγική τους διαδικασία είναι μερικά από τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να αντεπεξέλθουν στις πολύ υψηλές απαιτήσεις της νέας εποχής».

Εστιάζοντας λοιπόν στην ιδιαίτερη νοοτροπία που χαρακτηρίζει την εταιρεία και την έχει καταστήσει leader στην αγορά, μεταξύ άλλων περιγράφει τους μηχανισμούς λειτουργίας ενός από το πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής γυψοσανίδας του ομίλου αλλά και προαναγγέλλει τον εμπλουτισμό της παραγωγής με ακόμη περισσότερα καινοτόμα προϊόντα.

Πόσο προηγμένη θεωρείτε την ελληνική βιομηχανία δομικών υλικών σε όρους τεχνογνωσίας;

Τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές για την ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας δημιούργησαν τις συνθήκες για τη σταδιακή επαναφορά της ελληνικής βιομηχανίας δομικών υλικών στην πρότερη κατάσταση.

Επιπρόσθετα, η ανάγκη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων δημιούργησε πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που ήδη προσέφεραν καινοτόμα δομικά υλικά.

Τέλος, ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων τις οδήγησε σε εξορθολογισμό των εξόδων, με την παράλληλη προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών κοστολογίων αλλά και τον περιορισμό της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Για να αντιμετωπιστούν όλες οι παραπάνω προκλήσεις, οι βιομηχανίες όφειλαν να επενδύσουν στο έμπειρο προσωπικό τους αλλά πρωτίστως να αξιοποιήσουν την τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτουν. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός και η νέα τεχνολογία στην παραγωγική τους διαδικασία είναι μερικά από τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να αντεπεξέλθουν στις πολύ υψηλές απαιτήσεις της νέας εποχής. Οι προβλέψεις για το μέλλον μόνο ευνοϊκές μπορούν να χαρακτηριστούν.

Ποιες καινοτόμες τεχνολογίες εφαρμόζει η Knauf στην παραγωγή των υλικών της ανάλογα με την ιδιομορφία του έργου;

Η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας, η διαρκής βελτίωση των ήδη αξιόπιστων λύσεων, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και η πιστοποίηση των συστημάτων μας, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα, αποτελούν στρατηγικό στόχο για τον όμιλο Knauf και τη Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης. Είναι η νοοτροπία αυτή που κάνει την Knauf τόσο επιτυχημένη και μας δίνει κίνητρο για αποτελεσματική ανάπτυξη και καινοτομικές λύσεις.

Επιπρόσθετα, στα εργαστήρια του ομίλου ελέγχονται τα προϊόντα και τα συστήματα σχετικά με την πυροπροστασία, τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, και πραγματοποιείται προσδιορισμός των οργανικών πτητικών ενώσεων. Τα εργαστήριά μας και ο εξοπλισμός τους είναι αποδεδειγμένα από τα πλέον ισχυρά και άρτια εξοπλισμένα στον κόσμο.

Τον περασμένο χρόνο, δόθηκε σε λειτουργία ένα από το πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής γυψοσανίδας του ομίλου, στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας. Το νέο εργοστάσιο έχει πλέον διπλασιάσει την ταχύτητα παραγωγής, διατηρώντας ίδιο το έμψυχο δυναμικό του. Διαθέτει ένα από το πιο σύγχρονα και λιγότερο ενεργοβόρα ξηραντήρια του ομίλου, αξιοποιώντας την επαναχρησιμοποίηση των καυσαερίων και την εναλλαγή της θερμότητας αυτών. Σε μια εποχή όπου οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί, η μείωση της κατανάλωσής τους αποτελεί το πιο αξιόπιστο όπλο.

Το εργοστάσιο συνεχίζει και παράγει όλα τα προϊόντα που ανέδειξαν την Knauf leader στην ελληνική αγορά. Στην ήδη ευρεία γκάμα των προϊόντων αυτών, αναμένεται να προστεθούν και νέες γυψοσανίδες που θα χρησιμοποιούνται ως επιστρώσεις συστημάτων ξηράς δόμησης σε όλες τις εσωτερικές κατασκευές με απαιτήσεις πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, στιβαρότητας και αντοχής στην υγρασία.