Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ υπέγραψαν το μεταξύ τους συμφωνητικό για την εκτέλεση επεμβάσεων αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ) του ΕΜΠ.
Πρόκειται για έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία». Αποτελεί, δε, το υποέργο υπ’ αριθμόν 3 της πράξης η οποία τιτλοφορείται «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου». Ο αρχικός προϋπολογισμός του project ανερχόταν στο ποσό των 1.682.069,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Στον ανοικτό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το ΕΜΠ, η ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ αναδείχθηκε ως ανάδοχος, προσφέροντας μέση έκπτωση 15,92% και 1.416.055,86 ευρώ (με τον ΦΠΑ).

Ας σημειωθεί, ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που προβλέπονται εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε η σύμβαση.
Νέο σύστημα ψύξης/θέρμανσης, ανακαίνιση, διαρρύθμιση, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.ά. έργα Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου του ΕΜΠ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Πέτρος Ραμπετώσας, ως στόχο έχουν την αξιοποίηση και την ανάδειξη του κτιριακού συγκροτήματος του ΚΔΔ ως πολιτιστικού, πνευματικού και συνεδριακού κέντρου.

Περιλαμβάνουν, δε, μεταξύ αρκετών άλλων, επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, εργασίες ανακαίνισης και διαρρύθμισης, θερμομονωτική προστασία της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιριακού κελύφους, αύξηση των επιφανειών της εξωτερικής τοιχοποιίας (που θα επιτευχθεί με κατάργηση παραθύρων ή φεγγιτών), αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τύπου LED, τοποθέτηση νέου συστήματος ψύξης και θέρμανσης με αεραγωγούς και σύστημα αντλίας θερμότητας, αποκατάσταση λειτουργίας κύλισης των μεταλλικών κατασκευών του κτιρίου Laser και εργασίες προσαρμογής για προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build