Χάρη στον προηγμένο εξοπλισμό, στις συνδυαστικές υπηρεσίες, αλλά και στην πολύχρονη εμπειρία των καταρτισμένων μηχανικών της, η Metrica ικανοποιεί τις ανάγκες του τεχνικού κόσμου, όπως επισημαίνει ο 3D Specialist της Metrica A.E., Αντώνης Σαρδελιάνος.

Πόσο σημαντική είναι για την κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού έργου η τοπογραφική αποτύπωση;

Για να εκπονηθεί ακόμα και μια προμελέτη απαιτείται να «μετρηθεί» ο χώρος στον οποίο θα υλοποιηθεί το εκάστοτε project.

Στη συνέχεια, κατά την εκτέλεση του έργου, οι μηχανικοί και ειδικότερα οι Τοπογράφοι Μηχανικοί καλούνται να υλοποιήσουν αυτό που έχει σχεδιαστεί, αλλά και στο τέλος να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση, το λεγόμενο «as-built». Αυτό σημαίνει ότι η βάση κάθε έργου είναι η τοπογραφική αποτύπωση.

Σε ποια σημεία διαφέρει η προσέγγιση που εφαρμόζει η Metrica;

Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει λάβει διαστάσεις έκρηξης τα τελευταία χρόνια. Η Metrica A.E. είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στην εμπορία μετρητικού εξοπλισμού, εκπροσωπώντας διεθνείς οίκους (Hexagon – Leica Geosystems, Quantum Systems, Amberg, Norbit κ.ά.) που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τις πιο σύγχρονες μετρητικές λύσεις (συνδυάζοντας εξοπλισμό & λογισμικά), για όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται στα έργα, παρακολουθώντας από κοντά και υιοθετώντας τις εξελίξεις αυτές. Στη Metrica προτεραιότητα έχει ο επαγγελματίας και το όραμά του. Η ολιστική μας προσέγγιση μάς βοηθά να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας όσο απλές ή σύνθετες και αν είναι.

Στο εμπορικό λοιπόν κομμάτι, κύριο μέλημά μας είναι να καταλάβουμε την ανάγκη του επαγγελματία· τι εργασίες αναλαμβάνει, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, ποιοι είναι οι στόχοι του, πώς φαντάζεται τον εαυτό του στο μέλλον. Με αυτά τα δεδομένα, προτείνουμε την κατάλληλη λύση, με γνώμονα πάντα η «επένδυσή» του να αποδώσει το συντομότερο δυνατόν και με το καλύτερο ROI (Return Of investment). Η βαθιά γνώση και η άρτια τεχνική υποστήριξη, που προέρχεται από την εμπειρία ετών, από τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας και την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας που λειτουργεί στη Metrica, μας κάνει να ξεχωρίζουμε στον χώρο.

Παράλληλα, η Metrica A.E. προσφέρει υπηρεσίες μετρήσεων (3D Scanning, Mobile Mapping, βαθυμετρικές αποτυπώσεις, ευθυγραμμίσεις μηχανών κ.λπ.) σε απαιτητικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω συνεργασιών και υπεργολαβιών, χρησιμοποιώντας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε εξοπλισμό και σε λογισμικό.

Η Metrica είναι ο ιδανικός συνεργάτης είτε πρόκειται για την προμήθεια ενός οργάνου μέτρησης ή για μια καινοτόμo λύση που συνδυάζει εξοπλισμό και υπηρεσίες σε ένα μεγάλης κλίμακας απαιτητικό έργο.

Ποιες λύσεις ΒΙΜ διαθέτει η Metrica;

Το Building Information Modeling αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο για τον τεχνικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της κατασκευής και της λειτουργίας τεχνικών έργων. Η μελέτη, η κατασκευή και η διαχείριση του έργου περνούν από το 2D σχέδιο στο 3D πληροφοριακό μοντέλο του έργου με τη χρήση έξυπνων αντικειμένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη πρόγνωση και αντιμετώπιση των σχεδιαστικών αναντιστοιχιών και τη χρονική και οικονομική βελτιστοποίηση του έργου. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή τεχνολογιών BIM συνεπάγεται όχι μόνο τη χρήση σύγχρονου, προηγμένου λογισμικού και τη μετάβαση στον σχεδιασμό 3 διαστάσεων, αλλά και τη ριζική και συνολική αλλαγή στον τρόπο εργασίας της ομάδας συντελεστών του έργου. Η Metrica Α.Ε. προσφέρει λύσεις για να καλύψει την πρώτη ανάγκη, την υλοποίηση του έργου (χάραξη), μέσω εισαγωγής της μελέτης ΒΙΜ, σε σύγχρονους γεωδαιτικούς σταθμούς και συστήματα GNSS, εξοπλισμός που χρησιμοποιεί κατευθείαν την τελική τρισδιάστατη μελέτη (IFC format). Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια του έργου, η συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων (3D data) πεδίου είναι απαραίτητη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του ΒΙΜ.

Η Metrica Α.Ε. καλύπτει την ανάγκη της τρισδιάστατης αποτύπωσης, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ψηφιακής τεκμηρίωσης της αγοράς· 3D σαρωτές laser & Hand-held scanners, αυτόνομους ιπτάμενους σαρωτές (BLK2Fly), συστήματα mobile mapping, πολυδεσμικούς ηχοβολιστές κ.ά. καθώς και πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη για την ενσωμάτωση των λύσεων αυτών στη ρουτίνα εργασίας των πελατών μας και την παραγωγή νεφών σημείων (point clouds) στο κατάλληλο format για την περαιτέρω εισαγωγή τους στα αμιγή λογισμικά BIM.

Αν έπρεπε να επιλέξετε τα σημαντικότερα έργα στα οποία συμμετείχατε, ποια θα ήταν αυτά;

3D μοντέλα ψηφιακής αναπαράστασης του έργου GEWA Tower στη Στουτγάρδη

Σαν υπεργολάβοι έχουμε εκτελέσει πολλά έργα 3D αποτύπωσης στη βιομηχανία (ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ κ.ά.) και στη ναυτιλία, σε υποδομές όπως οι λιμένες Αλεξανδρούπολης και Πάτρας (τρισδιάστατες βυθομετρήσεις με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή) και βέβαια αρκετά κτιριακά μεγάλης κλίμακας όπως ξενοδοχειακές μονάδες, ουρανοξύστες (GEWA Tower στη Στουτγάρδη) κ.ά.

Κύρια πρόκληση, ήταν και θα είναι η πολυπλοκότητα των projects. Με τη χρήση των σωστών λύσεων (hardware& software) και με εφόδια τη γνώση, την εμπειρία των στελεχών μας αλλά και το πνεύμα συνεργασίας, ξεπερνούμε όποια καινούργια πρόκληση παρουσιάζεται.

Το ίδιο συμβουλεύουμε και κάθε επαγγελματία.