Ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Αξιοποίηση οικοπέδου Σάρλιτζα με δημιουργία κέντρου θερμαλισμού και πολιτιστικού συγκροτήματος», προκήρυξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ο διαγωνισμός στοχεύει στη συνολική αξιοποίηση ακινήτου 18.478 τ.μ. στην περιοχή της Θερμής Λέσβου, στο οποίο περιλαμβάνεται το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα του ξενοδοχείου «Σάρλιτζα Παλλάς». Το ξενοδοχείο χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και σύμφωνα με τη Monumenta «αποτέλεσε στολίδι αρχιτεκτονικής και πόλο έλξης επισκεπτών υψηλού επιπέδου της ευρύτερης επικράτειας προσφέροντας στους θαμώνες του λουτροθεραπείες σε συνδυασμό με κοσμική ζωή».

Στα δωμάτιά του φιλοξενήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Στρατής Μυριβήλης. Το ξενοδοχείο λειτούργησε έως και το 1982 όπου έκλεισε και εγκαταλείφθηκε.
Πέντε χρόνια μετά κηρύχθηκε διατηρητέο. Στην έκκληση του 2019 η Monumenta υποστήριξε ότι «αν και από τον Δεκέμβριο του 2016 έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), για τη διάσωση και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα χειροτερεύει η ήδη δραματική κατάσταση του κτιρίου». Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε απαντήσει ότι «βρίσκεται στην προετοιμασία του φακέλου για την έκδοση πολεοδομικής άδειας», ενώ για την ολοκλήρωση του φακέλου «εκκρεμεί, εκτός των άλλων, απόφαση του υπουργείου Τουρισμού με την οποία θα αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός αυτός πόρος».

Τι περιλαμβάνει ο διαγωνισμός
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην προκήρυξη, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στη συντήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων του συγκροτήματος του ξενοδοχείου «Σάρλιτζα Παλλάς» και την ένταξη σε αυτά νέων χρήσεων οι οποίες, δεν θα θίγουν, εξωτερικά όπως και εσωτερικά, τη δομική και μορφική οργάνωση των κτισμάτων και θα ευνοούν την πολιτιστική προβολή της περιοχής και της Λέσβου γενικότερα. Παράλληλα οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν την «κατεδάφιση των μη άξιων λόγου υποβαθμισμένων, μη διατηρητέων κτισμάτων του οικοπέδου» όπως επίσης «την ανέγερση νέων κτιριακών κελυφών, στα σημεία του οικοπέδου όπου η οικοδόμηση επιτρέπεται, με κύρια λειτουργία αυτήν του κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού σε συσχετισμό, με κέντρο Αναζωογόνησης (spa)», ενώ στην πρόταση θα πρέπει να εμπεριέχεται και «η διαμόρφωση του τμήματος του οικοπέδου που θα παραμείνει αδόμητο, με όρους ανάδειξης των υπαρχόντων αρχαιολογικών ανασκαφικών ευρημάτων».

Τελευταίο αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί «η διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του υπόλοιπου υπαίθριου τμήματος, ώστε η δυνατότητα χρήσης του να συνάδει με τη λειτουργική ιδιαιτερότητα των χρήσεων οι οποίες θα προταθούν για τα διατηρητέα κτίρια (…) και τα νέα κτιριακά κελύφη». Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη «οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επανασχεδιάσουν ή να σχεδιάσουν εξ αρχής, το σύνολο των προηγούμενων τμημάτων του διατιθέμενου χώρου, κτιριακών και υπαίθριων» και «να προσδιορίσουν, μέσω των σχεδιαστικών, συνθετικών τους προτάσεων, την κεντρική λειτουργική και πολιτιστική σημασία τους (…), απαντώντας στους στόχους της ανάπλασης».

Χρηματικά βραβεία και εξαγορές
Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των 85.028 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Το ύψος του Α’ βραβείου ανέρχεται σε 38.262 ευρώ, του Β’ βραβείου σε 28.060 ευρώ και του Γ’ βραβείου σε 18.706 ευρώ.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορεί, μετά από υπόδειξη της κριτικής επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον έως πέντε μελέτες, αντί του ποσού των 3.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την κάθε μία. Σε περίπτωση υλοποίησης όλου ή μέρους του έργου η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάθεσης της πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης στην ομάδα του Α’ βραβείου. Η συμβατική αμοιβή θα αντιστοιχεί σε 542.691 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build