Κατακόρυφη άνοδο στις πωλήσεις κλιματιστικών έφερε το πρόγραμμα αντικατάστασης κλιματιστικών «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή», που ξεκίνησε το 2022, σύμφωνα με μελέτη της ICAP CRIF για τον κλιματισμό.
Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών split units (σε τεμάχια) αυξήθηκαν 37% το 2022 έναντι του 2021 και 66% το 2023, σε σχέση με το 2022. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης split units κάλυψε η κατηγορία των κλιματιστικών μηχανημάτων 9.000 ΒΤU (μερίδιο 35%). Έπεται η κατηγορία των μηχανημάτων 12.000 ΒΤU, που εκτιμάται πως κάλυψε περίπου το 30% της αγοράς. Άλλοι παράγοντες που ευνοούν τη συγκεκριμένη αγορά είναι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και των ανακαινίσεων, η άνοδος του τουρισμού και η ενίσχυση της ζήτησης για τουριστικά καταλύματα, καθώς και η ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που δίνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Σύμφωνα με την Ελευθερία Παραμερίτη, Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (2022/21: 11,7%) και η αγορά των fan coils (2022/21: 18,8%). Αύξηση παρουσίασαν και τα ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού (22,7%) το 2022 έναντι του 2021. Οι εγχώριες πωλήσεις ψυκτών αυξήθηκαν κατά 15% την περίοδο 2022/21, ενώ το 2023 παρουσίασαν περαιτέρω άνοδο, με χαμηλότερο όμως ρυθμό μεταβολής (4,3%).

Η ίδια παρατηρεί και ότι τα μερίδια που απέσπασαν αθροιστικά οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων κλιματιστικών μηχανημάτων στην εγχώρια αγορά (εξαιρουμένων των εξαγωγών) εκτιμάται ότι κυμάνθηκαν μεταξύ 41%-43% το 2022. Με τα προγράμματα Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή αυξήθηκε την τελευταία διετία η συμμετοχή των καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στις συνολικές πωλήσεις των split units κλιματιστικών. Αντιθέτως, η διάθεση των ψυκτών γίνεται κυρίως μέσω εργολάβων και εξαρτάται και από την ψυκτική τους απόδοση.

Υπερτετραπλασιάστηκαν τα κέρδη του κλάδου
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων κατασκευής και εισαγωγής κλιματιστικών και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 18 εταιρειών του κλάδου, για τη διετία 2021-2022. Όπως προκύπτει, το σύνολο του ενεργητικού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αυξήθηκε 16,5% το 2022 έναντι του 2021, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των αποθεμάτων (87,3%). Οι συνολικές πωλήσεις των 18 επιχειρήσεων αυξήθηκαν 17,6% το 2022 έναντι του 2021. Ομοίως, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν 17% την ίδια περίοδο. Τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη των εταιρειών του κλάδου υπερτριπλασιάστηκαν, κυρίως χάρη στην αύξηση των προμηθειών-λοιπών λειτουργικών εσόδων, την ίδια περίοδο. Θετική ήταν και η εξέλιξη των EBITDA που αυξήθηκαν 86,1% και διαμορφώθηκαν σε 79 εκατ. ευρώ το 2022. Όλες οι επιχειρήσεις που συμπεριελήφθησαν στον ομαδοποιημένο ισολογισμό ήταν κερδοφόρες το 2022, έναντι 16 το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build