Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον ανοικτός διαγωνισμός της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιρίου αλλά και των υποδομών του ερευνητικού κέντρου βιοϊατρικών επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». Πρόκειται για ένα έργο, το κόστος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 7.440.000 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα έχει διορία 630 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για να περαιώσει τις παρεμβάσεις που έχουν προβλεφθεί. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν
Η ζητούμενη αναβάθμιση περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κέλυφος, στο εσωτερικό, στον περιβάλλοντα χώρο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτίσματος, καθώς και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αφού αυτές οι επεμβάσεις ολοκληρωθούν, το κτίριο θα διαθέτει σύγχρονα συστήματα και θα είναι και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στις εργασίες που θα γίνουν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ πολλών άλλων, ενεργειακή αναβάθμιση και εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, θερμομόνωση και στεγάνωση δώματος, εργασίες αποκατάστασης φέροντα οργανισμού, αποκατάσταση αποσαθρωμένων εξωστών, προσθήκη νέων περιοχών στάθμευσης, κατασκευή νέου περιπτέρου με πέργκολα (επιφάνειας 80 τ.μ.) που θα λειτουργεί ως χώρος συναντήσεων, κατασκευή νέων τοίχων από ξηρά δόμηση ή σταθερά γυάλινα διαχωριστικά αλουμινίου, επαναβαφή ή/και αποκατάσταση του δαπέδου ή/και των τοίχων από ανιούσες υγρασίες και γενικότερα εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των χρηστών ή/και απαιτούνται λόγω ανακαίνισης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, εγκατάσταση πολυδιαιρούμενων, αερόψυκτων, άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής, με ανάκτηση θερμότητας, συστημάτων (τρισωλήνιων-VRF/VRV) για τον κλιματισμό του κτιρίου, εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων απευθείας εκτόνωσης με ανάκτηση θερμότητας στο δώμα του κτιρίου για την παροχή και απαγωγή αέρα στους χώρους και ανακατασκευή δικτύων αεραγωγών όλων των ορόφων και του δώματος (με εξαίρεση τους κεντρικούς αεραγωγούς του ισογείου).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build