Προχωρά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, το Πρυτανικό Συμβούλιο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ενέκρινε τα τελικά σχέδια, τη διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει τις παρεμβάσεις που προβλέπονται και έτσι το έργο οδεύει προς δημοπράτηση. Να σημειωθεί, ότι το project έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ενώ το κόστος του ανέρχεται σε 1.860.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Τα κτίρια που θα αναβαθμιστούν
Όπως προβλέπεται, θα γίνουν επεμβάσεις ώστε να αναβαθμιστεί η ενεργειακή απόδοση των εξής δύο κτιρίων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: 1) Κεντρικό κτίριο (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). Πρόκειται για νεοκλασικό κτίσμα, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα (ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα) και στεγάζει εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, την Πρυτανεία, τη γραμματεία του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής, την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Υποδομών, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων ‘Έρευνας και γραφεία διδακτικού προσωπικού. Η ενεργειακή του κατάταξη τώρα βρίσκεται στην κατηγορία Γ και, μετά το τέλος των εργασιών, θα ανέλθει στην κατηγορία Β+. 2) Κεντρικό κτίριο βιβλιοθήκης (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). Πρόκειται για κτίριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία διδασκόντων και γραφεία διοικητικού προσωπικού, το οποίο στεγάζει την βιβλιοθήκη και τις ανάγκες δύο τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (σ.σ. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής και Τμήμα Γεωγραφίας). Στόχος είναι η ενεργειακή του κατάταξη να ανέλθει στην κατηγορία Β+, από την κατηγορία Γ στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Οι εργασίες που θα γίνουν
Οι επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κάθε κτιρίου. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν, εκτός από την βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης των δύο κτιρίων, στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων, στην βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και εργασίας και στην μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στις παρεμβάσεις οι οποίες θα εκτελεστούν περιλαμβάνεται επισκευή της υπάρχουσας θερμομόνωσης δωμάτων (και στα δύο κτίρια), αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων (στο κεντρικό κτίριο), εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου (αισθητήρες παρουσίας) και στα δύο κτίρια, εγκατάσταση συστημάτων αερισμού και στα δύο κτίρια, αντικατάσταση υφιστάμενων ψυκτών με ψύκτες νέας τεχνολογίας και στα δύο κτίρια, εγκατάσταση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και στα δύο κτίρια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ισχύος 40kW και στα δύο κτίρια. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ωρίμανσης του κατασκευαστικού έργου, προβλέπεται η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν της αναγκαίες, για την ωρίμανσή του, μελέτες. Τέλος, αφού τελειώσουν πια τα έργα, προβλέπεται και να εκδοθούν τα τελικά πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) των δύο κτιρίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build