Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο «Πτέρυγα Πατέρα» του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Το κόστος του έργου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 2.335.864 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης από τον ανάδοχο των παρεμβάσεων που προβλέπονται έχει οριστεί σε 450 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.
«Πτέρυγα Πατέρα», ένα μη ενεργειακά αποδοτικό κτίριο

Οι νοσοκομειακές δομές αποτελούν τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια της δημόσιας διοίκησης, καθώς καθημερινά έχουν υψηλές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται ή διαβιούν σε αυτές και της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας 365 ημέρες τον χρόνο. Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχει ιδιαίτερα υψηλό ετήσιο ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι της τάξης των 600.654,80 ευρώ/χρόνο. Μάλιστα, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ειδικά το κτίριο της «Πτέρυγας Πατέρα» τη δεδομένη στιγμή κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε’ και χαρακτηρίζεται ως «ενεργειακά μη αποδοτικό».

Ο στόχος για το κτίριο
Η Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» έχουν ως στόχο τους τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της «Πτέρυγας Πατέρα» (η οποία, παρεμπιπτόντως, χρησιμοποιείται για νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών και έχει αμιγώς ιατρική και θεραπευτική χρήση). Στην κατεύθυνση αυτή, βασική ενεργειακή στρατηγική αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του νοσοκομείου, η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η περαιτέρω συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω χαμηλότερων εκπομπών και ενός εν γένει περισσότερου φιλικού προς το περιβάλλον κτιρίου. Σημαντική επιδίωξη αποτελεί και η σημαντική μείωση του υφιστάμενου ενεργειακού κόστους.

Οι άξονες της αναβάθμισης και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα
Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», περιστρέφεται γύρω από δύο κύριους άξονες. Ο ένας αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και σε συνοδές οικοδομικές εργασίες (σ.σ. προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα και η μερική θερμομόνωση λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κελύφους του κτηρίου). Ο δεύτερος έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με διάφορες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης. Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προαναφέρθηκαν εκτιμάται ότι το ενεργειακό κόστος θα μειωθεί κατά περίπου 312.991,40 ευρώ/έτος. Επίσης, θα αναβαθμιστεί η ενεργειακή κατάταξη της «Πτέρυγας Πατέρα» κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, δηλαδή από την κατηγορία Ε’ στην κατηγορία Β’.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build