Προς υλοποίηση βαίνουν, πλέον, εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κέντρων υγείας (ΚΥ) της Αττικής, καθώς οι συμβάσεις για την εκτέλεσή τους υπογράφτηκαν από τους αναδόχους και την αναθέτουσα αρχή, που είναι η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Η τελευταία είναι, επίσης, ο κύριος και ο φορέας υλοποίησης των έργων, ενώ τον σχετικό διαγωνισμό είχε «τρέξει» (ως διενεργούσα αρχή) το ΤΑΙΠΕΔ.

Τα ΚΥ που θα αναβαθμιστούν και οι ανάδοχοι των έργων
Τα κέντρα υγείας στα οποία πρόκειται να γίνουν οι επεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου είναι εκείνα των Κορωπίου, Λαυρίου, Καπανδριτίου, Καλυβιών, Μαρκόπουλου, Νέας Μάκρης και Σπάτων. Το project, εξάλλου, έχει χωριστεί σε τρία τμήματα: το πρώτο περιλαμβάνει τα ΚΥ Κορωπίου, Λαυρίου και Καπανδριτίου, το δεύτερο τα ΚΥ Καλυβιών και Μαρκόπουλου και το τρίτο τα ΚΥ Νέας Μάκρης και Σπάτων. Ως ανάδοχος του πρώτου τμήματος έχει αναδειχθεί η κοινοπραξία των εταιρειών «Τροπή ΑΕ» και «Τάλως ΑΤΕ». Ο ανάδοχος των άλλων δύο τμημάτων είναι η «Τροπή ΑΕ». Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 15.310.218,79 ευρώ (με ΦΠΑ).

Οι προς υλοποίηση εργασίες
Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα προαναφερθέντα κέντρα υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο την δεκαετία του 1980 και έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.200 τ.μ. περίπου, ενώ περιλαμβάνουν ένα ή δύο επίπεδα. Στόχος των εργασιών είναι η ανακαίνιση και η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των κέντρων υγείας, που θα συνεισφέρουν στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Θα υλοποιηθεί αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δικτύων και, γενικότερα, της κατάστασης των κτιριακών υποδομών των κέντρων υγείας.

Αναλυτικότερα, η ενεργειακή αναβάθμιση σχεδιάζεται να επιτευχθεί με την θερμομόνωση του κελύφους μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων. Επιπλέον, προβλέπεται η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων.

Η κτιριακή λειτουργία των κέντρων υγείας θα βελτιωθεί περαιτέρω, με την εκτέλεση των αναγκαίων κατά περίπτωση, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, την αντικατάσταση εξοπλισμού και την δημιουργία διατάξεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, κατά περίπτωση. Θα εκτελεστούν, επιπροσθέτως, όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών καθώς επίσης και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Τέλος, προβλέπεται η ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δομών της ΠΦΥ (σύμφωνα με τα πρότυπα των Μονάδων Συντονισμού Διαβήτη) στα περισσότερα από τα συνολικά 312 κέντρα υγείας. Για την ανάπτυξη των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, το μέγεθος κάθε Μονάδας εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο 30 τ.μ. ανά Μονάδα Διαχείρισης. Κάθε τμήμα έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασής του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build