Νόμιμο κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το νέο master plan του ΟΛΠ για το λιμάνι του Πειραιά, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα εκπονηθεί ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής, δεδομένων των επιπτώσεων που προβλέπεται ότι θα επέλθουν από την υλοποίηση του νέου master plan, λόγω του πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής.

Τι ζητά το Συμβούλιο της Επικρατείας
Στη γνωμοδότηση του ΣτΕ, η οποία εκτείνεται σε σχεδόν 120 σελίδες, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι, λόγω των νέων χρήσεων που αναμένεται να προσελκύσουν μεγάλο όγκο επισκεπτών, όπως το συνεδριακό κέντρο και τα ξενοδοχεία, απαιτείται η εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης ή η επικαιροποίηση της υφισταμένης για την άμεση περιοχή κάθε έργου και, επί τη βάσει αυτής, ο σχεδιασμός του απαιτούμενου συγκοινωνιακού έργου σύνδεσης με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Η μελέτη θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση και αξιολόγηση των αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν στην κυκλοφοριακή και γενικότερη λειτουργία της πόλης, τόσο σε επίπεδο άμεσης περιοχής μελέτης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στην περιοχή πέριξ του λιμανιού), όσο και σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης σε επίπεδο πόλης, ενώ η υλοποίηση των έργων του σχεδίου, ήδη αδειοδοτημένων και μη, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από την εκπόνηση, ολοκλήρωση και έγκριση της ως κυκλοφοριακής μελέτης, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Επιπλέον, σε περίπτωση που μετά την έγκριση της μελέτης προκύψει ανάγκη τροποποίησης του σχεδιασμού, η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος θα πρέπει να γίνει πριν από την υλοποίηση των έργων.

Η άποψη της μειοψηφίας
Να σημειωθεί ότι ένα μέλος του ΣτΕ, η Μαρία Σωτηροπούλου, μειοψήφησε ως προς το ζήτημα του κυκλοφοριακού φόρτου που θα δεχθεί η περιοχή από την εφαρμογή του Master Plan, επιχειρηματολογώντας ότι, εφόσον ελλείπει η συνολική και συνεκτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιασμού, το υπό επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεν προτείνεται νομίμως.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build