Τουριστική μονάδα δυναμικότητας έως 850 κλινών σχεδιάζει να δημιουργήσει σε έκταση 119 στρεμμάτων στη Φαλάσαρνα Χανίων η οικογένεια Τσατσαρωνάκη, γνωστή για την πολύχρονη ενασχόλησή της με τον κλάδο του τροφίμου («Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης»). Όπως είχατε διαβάσει στο Build στις αρχές Μαΐου, η έκταση αυτή μεταβιβάστηκε στη νεοσύστατη εταιρεία «Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα ΑΕ», μέσω μερικής διάσπασης της «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης».

Στα 69 εκατ. ευρώ το κόστος της επένδυσης
Σύμφωνα με τη Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τη χωροθέτηση της μονάδας που δόθηκε στη δημοσιότητα, το κόστος επένδυσης φτάνει περίπου τα 69 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους αφορά στις κτιριακές υποδομές, που ξεπερνά το 55% του συνόλου. Το κατασκευαστικό κόστος της επένδυσης θα είναι βιώσιμο και σε αυτό συμβάλει και η νέα μορφή σχεδιασμού που θα ακολουθηθεί σε πολλές κτιριακές εγκαταστάσεις, που είναι ο αρθρωτός σχεδιασμός (modular design).

Τα οφέλη που προκύπτουν περιλαμβάνουν τον ποιοτικό έλεγχο, επιτυγχάνοντας ακριβείς προδιαγραφές σχεδιασμού, τη μείωση του χρόνου κατασκευής, τη μείωση του κόστους λόγω του μειωμένου χρόνου κατασκευής και τη λιγότερη όχληση κατά την κατασκευή. Σύμφωνα με τη Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου, το 2022 και 2023 αφορούν σε έτη όπου η επένδυση θα επιφέρει μόνο έξοδα, λόγω της κατασκευής της. Από το 2024, ξεκινούν τα υπολογίσιμα έσοδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται έσοδα από κρατήσεις, επισιτιστικά (food & beverage), άλλα λειτουργικά τμήματα, και λοιπά έσοδα. Τα κέρδη θα παρουσιάζουν σημαντική αναπτυξιακή εικόνα μέχρι και το 2027, ενώ στη συνέχεια θα αυξάνονται με σταθερό ρυθμό (1,4% μέχρι και το 2033) παρουσιάζοντας το 2033 κέρδη της τάξης των 23 εκατ. ευρώ.

Τουριστικό «χωριό»
Η συνολική δόμηση εντός της περιοχής επέμβασης αφορά σε 17.823 τ.μ., με πρόβλεψη για ανέγερση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ. η καθεμιά (για μακροχρόνια εκμίσθωση ή και για πώληση). Στον Τομέα Ι οι κατοικίες θα έχουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής κατοικίας της ευρύτερης περιοχής. Οι όγκοι διατάσσονται κατά μήκος των προσβάσεων (σοκάκια\καλντερίμια) και δρομόσκαλες, ακολουθώντας την κλίμακα και τη μορφή.

Επικρατεί το λευκό χρώμα στους χρωματισμούς των τοίχων. Ξύλινες λεπτομέρειες παρατηρούνται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) και στις ελαφριές κατασκευές σκίασης. Το κεραμίδι θα είναι σε λευκούς χρωματισμούς και τμήματα τοίχων θα είναι με πέτρα. Τέλος, ο προτεινόμενος σχεδιασμός του χωριού ενισχύεται και συνδέεται με τον θαλάσσιο χώρο, λόγω της παρουσίας του υγρού στοιχείου σε πισίνες των κατοικιών. Στον Τομέα ΙΙ τμήμα της συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης πραγματοποιείται με φυσικά υλικά.

Το ξύλο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται κυρίως στις κατοικίες. Ελαφριές ξύλινες κατασκευές ή καλαμωτές, μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τις ανάγκες σκίασης. Οι μεταλλικές κατασκευές επίσης χρησιμοποιούνται για τις σκάλες, τα κάγκελα και τα υποστηρικτικά μέρη των κτιρίων. Ο σχεδιασμός του εστιατορίου εκτός από ξύλινες κατασκευές θα παρουσιάζει και λεπτομέρειες λευκής πέτρας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build