Την Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα συνέταξε και δημοσίευσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Μέσω της στρατηγικής αυτής επιδιώκεται μεταξύ άλλων να προσδιοριστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών για το περπάτημα, που θα συνδυάζει τον χωροταξικό – πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τον ενεργειακό σχεδιασμό για τη χώρα, καθώς και να καθοριστεί ένα πλαίσιο σχεδιασμού με βάση το οποίο οποιαδήποτε επέμβαση στον αστικό και εξωαστικό χώρο θα προσθέτει νέες, θα διευρύνει τις υφιστάμενες υποδομές και θα εμπλουτίζει τις υπηρεσίες για τη διευκόλυνση και προώθηση του περπατήματος ως βασικής επιλογής μετακίνησης των πολιτών.

Ο ρόλος του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
Ένας από τους άξονες στους οποίους κινείται η Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα είναι ο φιλικός προς το περπάτημα χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται το μοντέλο της συμπαγούς πόλης που οδηγεί σε μείωση των αποστάσεων και βοηθά στην επιλογή του περπατήματος για καθημερινές μετακινήσειςμ με παράδειγμα τη λογική της «πόλης των 15 λεπτών», όπου ο κάτοικος μπορεί να βρίσκει σε απόσταση περπατήματος από την κατοικία του, αγορές και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να προτιμά να μετακινείται με ποδήλατο ή με τα πόδια από το να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Ο χαρακτηρισμός και η υλοποίηση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, ο χαρακτηρισμός οικιστικών περιοχών ως περιοχών ήπιας κυκλοφορίας (ακόμη και ο πλήρης αποκλεισμός διερχόμενων οχημάτων σε αυτές τις περιοχές), η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με απομάκρυνση των οχημάτων από την περίμετρο εμβληματικών κτιρίων, η ενοποίηση γειτονικών οικοδομικών τετραγώνων κ.λπ. ανήκουν στο ευρύ φάσμα των έργων για τη συμπαγή πόλη.

Αστικός σχεδιασμός φιλικός προς το περπάτημα
Ως προς τον αστικό σχεδιασμό, το μεγάλο πρόβλημα για την κίνηση των πεζών είναι η ασυνέχεια των σχετικών υποδομών, λόγω εμποδίων και διακοπών ή μεγάλου φόρτου κυκλοφορίας οχημάτων και υψηλών ταχυτήτων. Η έλλειψη σκίασης το καλοκαίρι, η κατά κανόνα απουσία πληροφοριακής σήμανσης για τους πεζούς, οι κακές συνθήκες προσπέλασης διαφόρων χρήσεων, η έλλειψη αστικού εξοπλισμού και φωτισμού και η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων μετακίνησης συμπληρώνουν το σύνολο των προβλημάτων που συχνά αντιμετωπίζει ο πεζός.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι σε αυτό το μέτωπο είναι:
– Αναζωογόνηση και ανάπλαση των αστικών περιοχών με έμφαση στο περπάτημα και στην κλιματική ουδετερότητα
– Σύνταξη τοπικών στρατηγικών για το περπάτημα που θα προσδιορίζουν τον σχεδιασμό για το περπάτημα στην εκάστοτε αστική ενότητα
– Εξασφάλιση φυσικής προσβασιμότητας
– Δημιουργία ασφαλών και ποιοτικών υποδομών για την κίνηση των πεζών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που επιδρούν σε αυτήν
– Διασφάλιση ότι τόσο το νέο οδικό δίκτυο, όσο και το υφιστάμενο, σε κάθε νέα ρύθμιση ή αναδιάταξή του, θα έχει ως στόχο την ασφαλή κίνηση όλων των ευάλωτων χρηστών και ιδίως των πεζών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build