Η ΤΕΡΝΑ ΑΕ αναδείχθηκε, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προσωρινός ανάδοχος του έργου της μετατροπής του βιομηχανικού κτιρίου του Σιλό στον Πειραιά σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Δίνεται, έτσι, όπως όλα δείχνουν, τέλος σε αυτόν τον… περιπετειώδη διαγωνισμό, στη διάρκεια του οποίου έγιναν προδικαστικές προσφυγές από τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, αφού αποσφραγίστηκαν οι τεχνικές προσφορές και το Υπουργείο αποφάσισε να αποδεχθεί το σχετικό πρακτικό, η ΤΕΡΝΑ ΑΕ έκανε την πρώτη προδικαστική προσφυγή, κατά της απόφασης για την προσφορά του σχήματος Άβαξ ΑΕ-Άκτωρ ΑΤΕ-ΕΚΤΕΡ ΑΕ. Το προαναφερθέν σχήμα έκανε, κατόπιν, τη δική του προσφυγή για την προσφορά της ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Εν τέλει, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκε νέα απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που απέρριπτε την προσφορά του σχήματος Άβαξ ΑΕ-Άκτωρ ΑΤΕ-ΕΚΤΕΡ ΑΕ, με το Υπουργείο να αποφασίζει να ανακηρύξει ως προσωρινό ανάδοχο του project την ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Η προσφορά της τελευταίας ανέρχεται στο ποσό των 82.778.258,73 ευρώ με τον ΦΠΑ, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 89.150.651,97 ευρώ (με τον ΦΠΑ).

Πώς θα είναι το μουσείο
Το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων θα αναδεικνύει τους θησαυρούς των ελληνικών θαλασσών, αποτελώντας εμβληματικό πολιτιστικό τοπόσημο για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας. Τον σχεδιασμό του μουσείου, δε, έχει αναλάβει το διακεκριμένο ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects. Όπως προβλέπεται, το κτίριο του Σιλό, που βρίσκεται στην Ηετιώνεια Ακτή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και λειτουργούσε ως αποθήκη σιτηρών, πρώτα θα επεκταθεί μέσω προσθήκης ενός νέου διακριτού κτιριακού όγκου και κατόπιν θα επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο. Το σύνολο του κτιρίου (υφιστάμενο και προσθήκη) θα έχει συνολικό εμβαδόν 26.380 τ.μ. Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα φιλοξενήσει ευρήματα ανελκυσθέντα από όλες τις ελληνικές θάλασσες: αγάλματα, τμήματα γλυπτών, μέσα συναλλαγών, σκαριά και εξαρτήματα εξοπλισμού πλοίων, οπλικά εργαλεία, επιγραφές, είδη καλλωπισμού, χρηστική και επιτραπέζια κεραμική, εργαλεία και ποικίλα αντικείμενα, προερχόμενα από υποβρύχιες αυτοψίες, έρευνες και ανασκαφές, αλλά και αυτόβουλες παραδόσεις ιδιωτών ή κατασχέσεις. Θα συμβάλλει, μάλιστα, στην ανάδειξη των πολυάριθμων και ήδη συντηρημένων ενάλιων ευρημάτων, που μέχρι σήμερα παραμένουν άγνωστα σε αποθηκευτικούς χώρους.

Θα προσφέρει, επίσης, στον επισκέπτη την εμπειρία της κατάδυσης στο παρελθόν, με σταθμούς στον χρόνο, καταβυθισμένους οικισμούς, ναυάγια, ομοιώματα πλοίων, σκαριά και φορτία εμπορικών πλοίων, χάρτες και διαγράμματα, ψηφιακές εφαρμογές και προβολές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα. Στο μουσείο θα μπορεί κανείς να βρει εκθεσιακούς χώρους για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, χώρους για εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές δράσεις (αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, πολυμέσα), εργαστήρια συντήρησης, χώρους παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες (υποδοχή, βεστιάριο, πωλητήριο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, ιατρείο) και γραφεία διοίκησης.
Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έχει οριστεί σε 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build