Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία υδατοδρομίου στην Αμφιλοχία προχώρησε η γενική διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Όπως όλα τα υδατοδρόμια, έτσι και αυτό της Αμφιλοχίας περιλαμβάνει χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και πτητικού έργου, προβλήτες για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων, καθώς και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των υδροπλάνων.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε έκταση 150 τ.μ. ενώ οι πλωτές εγκαταστάσεις σε θαλάσσια έκταση 2.400 τ.μ. και αποτελούνται από δύο πλωτές προβλήτες με ράμπα, αγκυρωμένες στον πυθμένα, στις οποίες μπορούν να ελλιμενίζονται ταυτόχρονα τέσσερα υδροπλάνα. Στην υδάτινη επιφάνεια του όρμου Αμφιλοχίας, έχει καθορισθεί και οροθετηθεί η περιοχή ελιγμών και κίνησης υδατοδρομίου. Στην απόφαση σημειώνεται ότι «έχει καθορισθεί μόνο ένας διάδρομος προσαποθαλάσσωσης υδροπλάνων για το υδατοδρόμιο Αμφιλοχίας».

Στον κατάλογο Natura 2000 η περιοχή
Όπως διευκρινίζεται «η θαλάσσια περιοχή υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται πλέον στον εθνικό κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000». Η περιοχή υλοποίησης του έργου ανήκει στην Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου του «Εθνικού Πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού» και βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Αχελώου, ενώ το παράκτιο σύστημα εντάσσεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την κείμενη νομοθεσία, το έργο δεν αντίκειται στις διατάξεις για τον χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και δεν θα δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις εφ’ όσον ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Σύμφωνα με αναφορές στον Τύπο, το συγκεκριμένο υδατοδρόμιο έχει ενταχθεί στα σχέδια της Hellenic Seaplanes από το 2014, ενώ πέρυσι η εταιρεία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να ορίσει τη συγκεκριμένη μονάδα ως σημείο εγκατάστασης των υδροπλάνων στην πλευρά του Ιονίου αναφέροντας ότι περιμένει την τελική έγκριση από τον δήμο Αμφιλοχίας. Ωστόσο στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αναφέρεται πως «στο υδατοδρόμιο Αμφιλοχίας δεν θα πραγματοποιείται ανεφοδιασμός και τεχνική υποστήριξη των υδροπλάνων».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build