Την αναγκαία περιβαλλοντική έγκριση έδωσε η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τη δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό. Στη σχετική απόφαση περιλαμβάνονται οι όροι και οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να τηρηθούν κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του σχεδίου.

Οι δύο χωρικές ενότητες
Το ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ χωρίζεται σε δύο χωρικές ενότητες. Στην πρώτη, που καταλαμβάνει το 50% της συνολικής έκτασης των σχεδόν 155.000 τ.μ., σχεδιάζεται η εγκατάσταση εννέα υπουργείων. Το 40% της ενότητας αυτής θα αποδοθεί ως εισφορά σε γη για τη δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, εντός των οποίων περιλαμβάνονται υφιστάμενα κτίσματα,των οποίων αναμένεται η κήρυξη ως διατηρητέα, που προβλέπεται να λειτουργήσουν ως μουσεία, συνεδριακοί χώροι κ.τ.λ. Η οικοδομήσιμη έκταση που θα προκύψει τελικά στην περιοχή του ακινήτου θα αφορά σε 46,5 περίπου στρέμματα, ενώ σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκταση περιλαμβάνονται, τόσο τα νέα κτίρια, όσο και μέρος των υφιστάμενων διατηρητέων, ως αξιόλογα βιομηχανικά κελύφη, που θα διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν.

Στην ζώνη όπου θα αναπτυχθεί η χρήση Πολεοδομικού Κέντρου καθορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 1,80, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 28 μέτρων.
Στη δεύτερη χωρική ενότητα καθορίζεται η γενική κατηγορία χρήσεων γης Ελεύθεροι χώροι-Αστικό Πράσινο, που συμπεριλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Λόγω του μεγέθους της έκτασης, που ανέρχεται περίπου σε 77 στρέμματα, αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως χώρος υπερτοπικού πρασίνου επιπέδου πάρκου πόλης. Η δεύτερη χωρική ενότητα θα ενοποιήσει τον αστικό ιστό που σήμερα διασπάται, θα καλύψει ανάγκες σε πράσινο της άμεσης κυρίως αλλά και της ευρύτερης περιοχής και θα αποδώσει τμήμα των υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία κρίνονται ως αξιόλογα και διατηρητέα, στους κατοίκους της περιοχής με χώρους πολιτισμού και άλλες κοινωφελείς λειτουργίες.

Συντελεστής δόμησης 1
Συγκεντρωτικά προκύπτει μέγιστη συνολική δόμηση 148.704 τ.μ. και μέγιστη συνολική κάλυψη 45.257 τ.μ. Από το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό διατηρούνται 47.704 τ.μ., τα οποία καλύπτουν επιφάνεια 27,7 περίπου στρεμμάτων. Προκύπτει επίσης νέα μέγιστη δόμηση 98.000 τ.μ. με συνολική επιπλέον κάλυψη 17,6 περίπου στρεμμάτων. Σε επίπεδο ποσοστών, με την πρόταση αυξάνεται η δόμηση κατά 68%, μειώνεται η κάλυψη κατά 34%, όπως αντίστοιχα και ο αριθμός κτιρίων κατά 67%, με αποτέλεσμα να αποδίδονται στο κοινό σημαντικοί ελεύθεροι αδόμητοι χώροι αστικού πρασίνου καθώς και κοινωφελείς χώροι.

Τα μεγέθη αυτά διαμορφώνουν συντελεστή δόμησης 1 για το σύνολο της περιοχής επέμβασης. Πάντως, στην απόφαση τονίζεται οτι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα μη εξάντλησης των μέγιστων επιτρεπόμενων όρων δόμησης, ενώ υπογραμμίζεται ότι τα κτιριακά έργα θα πρέπει να ενταχθούν αρμονικά στον χώρο και να συμβάλουν στη βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, εναρμονίζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των νέων κτιρίων με τα διατηρητέα κτίρια εντός του ακινήτου και διατηρώντας τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των διατηρητέων κτιρίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build