Ξεκινά βιοκλιματική αστική ανάπλαση στον Δήμο Καλλιθέας, για την ενοποίηση και διασύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου. Η δημοτική αρχή και η Αρχιμήδης Τεχνική ΑΕ, η ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την υλοποίησή του. Ας σημειωθεί, ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανερχόταν στο ποσό των 7.699.373,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)
και η εταιρεία είχε προσφέρει μέση έκπτωση 1%.

Τα προς εκτέλεση έργα
Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να υλοποιηθεί ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων, η οποία περιλαμβάνει ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος, τμηματική δημιουργία ποδηλατοδρόμων, ηλεκτροφωτισμό, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και προσθήκη φυτών. Τέλος, να σημειωθεί, ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα που μπήκαν οι υπογραφές στο εργολαβικό συμφωνητικό.