Οι αναπλάσεις στον Πειραιά είναι έργα μεγάλης σημασίας για την πόλη, καθώς «διαγράφουν» παραλείψεις του παρελθόντος και αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής για τους κατοίκους.

Κάθε πόλη που σέβεται τον εαυτό της και τους κατοίκους της οφείλει να προβαίνει σε έργα που βελτιώνουν τόσο την εικόνα της, σε ανεπτυγμένες αλλά και σε υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά και την ποιότητα των υπαίθριων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η σχέση των κατοίκων με τον αστικό χώρο, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης. Ο Πειραιάς είναι μία πόλη στην οποία είναι σε εξέλιξη δύο σημαντικές αναπλάσεις, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν την πόλη προς το καλύτερο.

Ανάπλαση Αγίου Διονυσίου
Τον Απρίλιο του 2019 δημοπρατήθηκε το έργο «Αστική ανάπλαση περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά», ένα σημαντικό έργο για την πόλη και την Αττική, με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2020 ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΚΑΛ, με την προθεσμία εκτέλεσης να ορίζεται στους 16 μήνες.
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, με κεντρικό πυρήνα τους χώρους των βιομηχανικών κτιρίων και ζώνες εκτεταμένων παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, με σκοπό την αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής. Οι παρεμβάσεις γενικά αφορούν στην αποκατάσταση και αναμόρφωση των δομικών στοιχείων που συνθέτουν τον δημόσιο χώρο και καθορίζουν τη λειτουργία του, καθώς και στην ανανέωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού.  Το τμήμα που περιλαμβάνεται στην ανάπλαση αποτελείται από 12 οδούς (Γραβιάς, Μεθώνης, Αιτωλικού, Μαυρομιχάλη, Φωκίωνος, Κάστορος, Θερμοπυλών, Βλαχάκου, Δραγατσανίου, Χαϊδαρίου, Ασκληπιού, Θεσμοφορίου), οι οποίες συνθέτουν ένα συνεχές περιμετρικό δακτύλιο με εσωτερικό δίκτυο διαδρομής.
Παράλληλα επιχειρείται και η εφαρμογή της μίξης λειτουργιών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές ανάπλασης της περιοχής που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επιδιώκεται η διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής και η ανάδειξη των συγκριτικών ιστορικών πλεονεκτημάτων της. Στόχος είναι η διατήρηση και ανάδειξη του βιομηχανικού χαρακτήρα της, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των χρήσεων, την προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων, τον έλεγχο κινήσεων και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος φιλικού στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων.
Ειδικότερα στο πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης συμπεριλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις:

 • οργάνωση ελεύθερων χώρων και χώρων στάσης πεζών,
 • οργάνωση στάθμευσης οχημάτων,
 • διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανανέωση οικοδομικών υλικών,
 • κατασκευή ποδηλατοδρόμου,
 • ενίσχυση και ανανέωση εξοπλιστικών στοιχείων φωτισμού,
 • ανανέωση και εμπλουτισμός του αστικού εξοπλισμού,
 • αύξηση επιφάνειας των φυτεύσεων,
 • αναμόρφωση του συστήματος σήμανσης και αναγνώρισης της περιοχής,
 • ανακατασκευή – μετακίνηση φρεατίων,
 • ανακατασκευή οδοστρώματος,
 • δημιουργία συγκροτημένων διελεύσεων εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ράμπες εξυπηρέτησης αμαξιδίων ΑμεΑ, πλάκες όδευσης τυφλών κλπ.), καθώς και τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων αστικών απορριμμάτων.

Η σημασία της ανάπλασης του Αγίου Διονυσίου είναι μεγάλη για τον Πειραιά, καθώς μαζί με το Piraeus Port Plaza θα δώσουν αίγλη και θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά μια ιστορική αλλά υποβαθμισμένη γειτονιά.

Ανάπλαση Μικρολίμανου
Η δεύτερη ανάπλαση που υλοποιείται είναι αυτή του Μικρολίμανου. Το έργο με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)», και προϋπολογισμό 5,7 εκατ. ευρώ, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή. Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον Ιανουάριο του 2019, από τον Ιούλιο του ίδιου έτους αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., ενώ θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση του έργου.
Το έργο εκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη του Μικρολίμανου, με συνολική επιφάνεια παρεμβάσεων 15.600 τ.μ., και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Α) το εύρος της οδού Ακτής Κουμουνδούρου,
Β) τη συμβάλλουσα οδό Ναυάρχου Βότση που μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας,
Γ) την οδό Επιδαύρου,
Δ) τον ελεύθερο δημόσιο χώρο της οικιστικής ενότητας «Προσφυγικά»,
Ε) Το παράκτιο μέτωπο με τις εξής συνθήκες – προϋποθέσεις:

 • την κατεδάφιση – καθαίρεση των υφιστάμενων κατασκευών,
 • την ανακαίνιση – ανάπλαση της ζώνης του παράκτιου μετώπου,
 • την κατασκευή κατάλληλου αστικού εξοπλισμού υποδοχής των χώρων εστίασης και αναψυχής, και
 • τη διαμόρφωση της οδού Ακτής Κουμουνδούρου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

Η μελέτη για την αναβάθμιση της περιοχής προβλέπει κατεδάφιση των υπαρχουσών παράνομων κατασκευών στη γραμμή της παραλίας, μετακίνηση των τραπεζοκαθισμάτων σε άλλο σημείο του κοινόχρηστου χώρου, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας 3,5 μ. όπου θα απαγορεύεται η στάθμευση, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων, ανακατασκευές των πεζοδρομίων και των πλακοστρώσεων, ασφαλτικά έργα, αναβάθμιση του αποχετευτικού στη συγκεκριμένη περιοχή, καθορισμός νέων χώρων στάθμευσης για δημότες και επισκέπτες και νέα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.
Σκοπός του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής του Μικρολίμανου, με την απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την απρόσκοπτη λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων και την υποστήριξη ενός πολεοδομικού – κοινωνικού – οικονομικού μετασχηματισμού της περιοχής.
Στις τεχνικά προβλήματα των εργασιών και το πώς ξεπεράστηκαν στάθηκε ο Αλέξανδρος Αργουδέλης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Οδοποιίας-Αποχέτευσης του Δήμου Πειραιά, λέγοντας πως «τα περισσότερα τεχνικά προβλήματα προέκυψαν κατά την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου, και αφορούσαν τις εργασίες υπογειοποίησης των καλωδίων ρευματοδότησης της υπό ανάπλαση περιοχής, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων σε μη αναμενόμενο σημείο. Με την αναγκαιότητα της ανάδειξης αυτών των ευρημάτων, απαιτήθηκε η εύρεση νέας διαδρομής διέλευσης των καλωδίων, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν σε πολύ κοντινή απόσταση και άλλα δίκτυα (οπτικών ινών, ύδρευσης, αποχέτευσης). Οι λύσεις που υπήρχαν ήταν ελάχιστες και ύστερα από διεξοδικές συζητήσεις μεταξύ Δήμου, Αρχαιολογίας, ΔΕΔΗΕ και Αναδόχου, βρέθηκε η χρυσή τομή και προχώρησε απρόσκοπτα το έργο». Ο κ. Αργουδέλης αναφέρθηκε και στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα εστίασης της περιοχής, επισημαίνοντας πως «Τα τραπεζοκαθίσματα έχουν τοποθετηθεί κάτω από ειδικά εγκεκριμένες και κατασκευασμένες με ομοιομορφία από τον Δήμο πέργκολες – στο πλάτωμα του πεζοδρομίου που διαμορφώθηκε στο άνω μέρος της παραλίας – προσφέροντας πανοραμική θέα προς το λιμένα του Μικρολίμανου για τους πελάτες των καταστημάτων εστίασης. Παράλληλα ο χώρος παραλίας, ο χώρος δηλ. που κατείχαν πριν τα καταστήματα με πέργκολες για τραπεζοκαθίσματα, πλέον είναι ελεύθερος για τους πεζούς και επισκέπτες για τον παραλιακό τους περίπατο».