Η ΑΝΑΚΕΜ, το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε συνεργασία με τον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχωράει σε μία ακόμη πρωτοβουλία συμβολικού, αλλά και ταυτόχρονα ουσιαστικού, χαρακτήρα για τον καθαρισμό δύο συγκεκριμένων περιοχών της δημοτικής ενότητας Μενεμένης, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε παράνομους μπαζότοπους. Η πρώτη βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας και η δεύτερη στην περιοχή Πόντου, επί της οδού Μικράς Ασίας, στα όρια με τον δήμο Δέλτα. Οι δράσεις καθαρισμού έχουν προγραμματιστεί να γίνουν την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου.

Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας υπάρχουν κυρίως απόβλητα ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων, ογκώδη, πλαστικές συσκευασίες αναμεμιγμένες με χώμα, ελαστικά κ.ο.κ. Ο παράνομος μπαζότοπος στην περιοχή Πόντου, εκτός από τις εμφανείς αποθέσεις που αποτελούνται από απόβλητα κατασκευών, ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων, παλέτες, μονωτικά ξύλα κ.ά., περιλαμβάνει και παλαιότερα απόβλητα τα οποία είναι καλυμμένα από βλάστηση.

Τα απόβλητα από τις δύο περιοχές θα μεταφερθούν σε κοντινές Μονάδες Ανακύκλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται να μετατραπεί σε δευτερογενές υλικό, κατάλληλο προς επανάχρηση, ενώ το όποιο υπόλειμμα της επεξεργασίας – ανακύκλωσης θα οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ. Μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης των αποβλήτων θα γίνουν παρεμβάσεις, όπου είναι εφικτό, ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση φορτηγών και η εκ νέου μετατροπή αυτών των περιοχών σε παράνομους μπαζότοπους.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία η ΑΝΑΚΕΜ, εκτός από τον καθαρισμό και την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων από παράνομα και επικίνδυνα απόβλητα, έχει ως στόχο να ευασθητοποιήσει και να κινητοποιήσει των αρμόδιους φορείς για να αναλάβουν σχετικές δράσεις για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.
Θέλει επίσης να καταδείξει πως είναι δυνατή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για τη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών, ή υποβαθμίζουν αστικές περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΝΑΚΕΜ έχει υλοποιήσει ανάλογες συμβολικές δράσεις τους προηγούμενους μήνες στον ποταμό Χαβρία, στη Χαλκιδική καθώς και στην περιοχή των Λαχανοκήπων που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Θεσσαλονίκης.

 

{Πηγές φωτογραφιών: ΑΝΑΚΕΜ}