Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και σε ανάδειξη του πέρατος της Ιεράς Οδού.
Το έργο αποτελεί τμήμα ευρύτερου project για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του αρχαιολογικού χώρου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι σε συνέχεια της αποκάλυψης του ίχνους της Ιεράς Οδού και καταλοίπων αρχαίων κτιρίων, τροποποιήθηκε η χωροθέτηση που είχε μελετηθεί για την κατασκευή του νέου κτιρίου εισόδου.

Μετά την τροποποίηση, αναδεικνύεται το νέο τμήμα της Ιεράς Οδού και διατηρούνται οι αποκαλυφθέντες τοίχοι του όμορου κτιρίου των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων. Στα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης αναδιαμόρφωσης της εισόδου είναι η αλλαγή της γεωμετρίας της περίφραξης στην περιοχή της εισόδου με αντικατάσταση της υπάρχουσας για να διευρυνθεί ο κοινόχρηστος χώρος πέριξ αυτής, η κατασκευή κτιρίου όπου θα ενσωματωθούν πωλητήριο, εκδοτήριο και χώροι υγιεινής, η δημιουργία νέας εισόδου με μικρό πλάτωμα ως χώρου στάσης για ξεναγήσεις, ξεκούραση και θέαση του χώρου, η οργάνωση της «άτακτης» εναπόθεσης των ευρημάτων εντός του αρχαιολογικού χώρου με τη δημιουργία «ανοιχτού μουσείου» και ο ήπιος φωτισμός στην περιοχή της εισόδου για ανάδειξη των αρχών σχεδιασμού και ενσωμάτωση του αρχαιολογικού χώρου στον αστικό ιστό.