Στην ανάδειξη και συντήρηση του Κρυφού Σχολειού της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής στην Άνω Δίβρη προχωρά η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας. Ανοικτή διαδικασία διακηρύχθηκε για το σχετικό έργο, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ (€483.870,97 προ ΦΠΑ). Η προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί μέχρι και την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30. Η Ιερά Μονή Χρυσοπηγής βρίσκεται στην ορεινή Ηλεία, λίγο ψηλότερα από το χωριό Δίβρη, περιτριγυρισμένη από πυκνό ελατόδασος και βουνίσιες πηγές και απαντάται και ως Παναγία Χρυσοπηγή, Άνω Μονή ή Μονή Ζωοδόχου Πηγής.

Ιστορικό μοναστήρι, ιδανικό για θρησκευτικό τουρισμό
Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες για τη συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση και ανακατασκευή τμημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, με σπουδαιότερο στόχο την ανάδειξη του Κρυφού Σχολείου, το οποίο λειτουργούσε εκεί επί Τουρκοκρατίας και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, υπήρξε καταφύγιο των οπλαρχηγών του Μοριά. Πρόκειται για μια βασιλική μετά τρούλου της μεταβυζαντινής περιόδου, με έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ο τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις αψίδες και το εσωτερικό της μονής κοσμούν τοιχογραφίες, που έχουν φιλοτεχνηθεί το 1746. Η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας σκοπεύει να προωθήσει περισσότερο τις επιλογές θρησκευτικού τουρισμού και θερινής ανάπαυσης στη μονή.

Η δημοπράτηση του έργου
Στην προκήρυξη του έργου περιλαμβάνονται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η κατασκευή χώρων υγιεινής. Ακόμη, περιλαμβάνεται η βελτίωση όλων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, που αφορούν τη θέρμανση, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά και τον φωτισμό. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, με ανώτατο όριο το 15% της τελικής προσφοράς. Ταυτόχρονα, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 CLLD Leader», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build