Προχωρά η κατασκευή του σπουδαίου έργου του Commercial Hub στο Ελληνικό, καθώς πρόσφατα εκδόθηκε η οικοδομική του άδεια. Τον δικό του, μεγάλης σημασίας, ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έπαιξε το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο A&M Architects, ο Architect of Record του έργου, που εκπόνησε τις μελέτες για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ενώ υλοποίησε πολλές ακόμη απαραίτητες εργασίες. Το Build συζήτησε με τα στελέχη της ομάδας του γραφείου που ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις απαιτητικές διαδικασίες και εκείνα αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου αλλά και στο πώς αυτό θα αλλάξει το αστικό τοπίο της αθηναϊκής πρωτεύουσας. Την ομάδα απάρτιζαν οι Αλέξανδρος Πασχαλούδης (Senior Architect | Project Director), Ιωάννα Φλουρή (Architect | Design Leader), Μέλπω Δάνου (Project Architect), Μαρία Κυρίσαββα (Architect | BIM Coordinator), Βάια Γιακιντζή (Architect), Αφροδίτη Ταλαγκόζη (Architect) και Ιωάννα Τζίκου (Architect).

Μιλήστε μας για την συνεισφορά της A&M Architects στην έως τώρα πορεία του έργου του Commercial Hub στο Ελληνικό.
Το Commercial Hub θα περιλαμβάνει το The Ellinikon Mall, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα, γραφεία και εμπορικά καταστήματα. Η Α&Μ Architects είχε τον ρόλο του Architect of Record σε όλη την διάρκεια και σε όλα τα στάδια σχεδιασμού του project, καθώς και την ευθύνη της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του Commercial Hub. Η συνεισφορά της Α&Μ Architects ξεκίνησε ήδη από το στάδιο του concept, με συμβουλευτικό χαρακτήρα σε θέματα ελληνικής νομοθεσίας και περιορισμών. Στη συνέχεια, το γραφείο μας παρακολούθησε στενά όλη την πορεία του project, ως μέλος της διεθνούς ομάδας σχεδιασμού της οποίας ηγήθηκε η Aedas, Lead Design Consultant του έργου. Ειδικότερα, η Α&Μ ήταν υπεύθυνη για όλη την πορεία αδειοδότησης του έργου και συντόνισε όλες τις επιμέρους καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές. Η ομάδα σχεδιασμού αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των απομακρυσμένων (remote) σχεδιαστών και των τοπικών φορέων- συμβουλευτικών σχημάτων, προσπαθώντας συνεχώς να συγκεράσει την τοπικότητα με την εισηγμένες τεχνολογικές και μορφολογικές τάσεις (καινοτομίες).

Ποιες ήταν οι σπουδαιότερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η A&M Architects στην εκπόνηση της μελέτης για το Commercial Hub;

Η κλίμακα του έργου, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της σύνθεσης και της μορφολογίας του κτιρίου όπως την οραματίστηκε η Aedas, μας έφερε αντιμέτωπους με πολλές προκλήσεις σε όλα τα στάδια της μελέτης του έργου. Η επίλυση του κτιρίου και η συμμόρφωση του σχεδιασμού με όλους τους κανονισμούς (λ.χ. ΝΟΚ, Κτιριοδομικό Κανονισμό, Κανονισμό Παθητικής Πυροπροστασίας, κ.ά.) αποτέλεσε μια διαδικασία ιδιαιτέρως απαιτητική, στην οποία απαραίτητος ήταν ο συντονισμός και ο συνδυασμός πολλών παραμέτρων και εξειδικευμένων γνώσεων. Επίσης, η συνολική αδειοδότηση του έργου συνίστατο σε πλήθος εγκρίσεων από άλλους φορείς που προηγήθηκαν της οικοδομικής άδειας, αποτελώντας τα milestones στην εκτενή πορεία αδειοδότησης. Η διαδικασία αυτή κράτησε συνολικά ακριβώς έναν χρόνο, με την πρώτη κατάθεση να γίνεται στις 30/11/2022 και να αφορά στην έγκριση, από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), του Διαγράμματος Διαμόρφωσης του Οικοδομικού Τετραγώνου/Masterplan (σε συνεργασία με το γραφείο Aeter).

Το έργο χαρακτηρίστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ως «Κτίριο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης», επισφραγίζοντας έτσι την αρτιότητα και ποιότητα του σύγχρονου σχεδιασμού, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρότασης. Ακολούθησαν εγκρίσεις που αποτελούσαν προαπαιτούμενα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, όπως η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σε συνεργασία με το γραφείο Echmes), η έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων (σε συνεργασία με το γραφείο Nama) και άλλες εγκρίσεις. Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, την 31/11/2023, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του Commercial Hub.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε, ακόμη, η συνεργασία διεθνών γραφείων από διαφορετικά μέρη του κόσμου και ο συντονισμός στην από κοινού προσπάθεια επίλυσης όλων των ζητημάτων. Το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε τρανή απόδειξη πως η απομακρυσμένη συνεργασία μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική, όταν εδραιωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η οργάνωση και ο συντονισμός, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός κοινού στόχου. Τέλος, η χρήση των εργαλείων ΒΙΜ (Building Information Modelling) σε ένα αρχιτεκτονικό έργο εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (184.000 τ.μ. δόμηση και 230.000 τ.μ. υπόγεια), χωρίς πρότερη αναφορά και εμπειρία ανάλογης έκτασης έργου στην Ελλάδα, αποτέλεσε επίσης πρόκληση, δίνοντας την ευκαιρία στην A&M Architects να συμμετάσχει σε μια πρωτοποριακή, παγκόσμια συνεργασία σχεδίασης.

Πώς αξιοποίησε η A&M Architects τις νέες τεχνολογίες, ενώ εκπονούσε τη μελέτη του Commercial Hub;

Το σύνολο του έργου χρησιμοποίησε τα εργαλεία του Autodesk ΒΙΜ 360, που αποτελεί το πιο σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης ΒΙΜ έργων τέτοιας κλίμακας και πολυπλοκότητας. Τα εργαλεία BIM, που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα μόλις μερικά χρόνια, δίνουν τη δυνατότητα συνεργασίας πολλών διαφορετικών ομάδων σε ένα δομημένο cloud σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας, σε real-time επεξεργασία.
Το Commercial Hub Revit μοντέλο έχει συσταθεί από διαφορετικές διεθνείς ομάδες μηχανικών και μελετητών, όπως η Aedas και η IDOM, σε συνεργασία με τοπικά μελετητικά γραφεία, όπως η Liontos, η Τekem και η LDK, υπεύθυνες για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μοντέλων. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφορία και δυνατότητα για ενημέρωσή της, με αποτέλεσμα το σύνολο των μελετών να είναι πάντα συντονισμένο και up to date.

Επιπρόσθετα, τα επιμέρους Revit μοντέλα που συνθέτουν το όλο έργο (άνω των 60 μοντέλων συνολικά), συνδέονται σε ένα κοινό μοντέλο ACC (Autodesk Construction Cloud). Η συγκεκριμένη δομή εργασίας, καθώς και το πλάνο οργάνωσης που ακολουθήθηκε μέσα από το workflow της Autodesk ΒΙΜ 360, διασφάλισαν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα σε ένα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Η παραμετροποιημένη εργασία σε BIM περιβάλλον παρείχε όλες τις αυτοματοποιήσεις, εξάγοντας με ακρίβεια δεδομένα και μετρήσεις σε πολυάριθμους πίνακες, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του έργου σε όλα τα στάδια της μελέτης.
Με ποιους τρόπους το ίδιο το Commercial Hub και άλλα projects σαν αυτό αλλάζουν το τοπίο της πόλης και προάγουν έναν πιο βιώσιμο, πιο ανθρωποκεντρικό, αστικό ιστό;

Τα στοιχεία του έργου τα οποία προάγουν έναν αστικό ιστό που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο είναι η έμφαση στην αειφορία (βιοκλιματική σχεδίαση) και στην προσβασιμότητα (ανεμπόδιστη ελεύθερη μετακίνηση για όλους). Ο σχεδιασμός του Commercial Hub βασίστηκε στις πλέον προηγμένες ιδέες για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας σύγχρονες υποδομές «έξυπνης πόλης» και τις βέλτιστες πρακτικές αειφορίας, έχοντας ως στόχο την υψηλή αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Η αξιοποίηση βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού, η χρήση βέλτιστων πρακτικών για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας, η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όσον αφορά στα συστήματα διαχείρισης κτηρίων (Building Management Systems) και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών στοχεύουν στο να αποτελέσει το κτίριο πρότυπο ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης στον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, για το εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall και τα γραφεία, η συνολικά βιοκλιματική αντιμετώπιση επισφραγίζεται με πιστοποίηση Leed Gold.

Σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους κανονισμούς, διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής κυκλοφορία γενικά ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου και στον υπαίθριο χώρο, παρέχοντας ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες. Η ένταξη του Commercial Hub στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, αλλά και στην συνολική διαμόρφωση του Μητροπολιτικού Πόλου, με παράλληλο σεβασμό στην τοπική κουλτούρα, ενέχει συμβολική διάσταση για το λεκανοπέδιο Αττικής. Βασικός στόχος της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι να προτείνει ένα φιλόξενο περιβάλλον συνάντησης, εκτόνωσης και κοινωνικοποίησης, που θα αντικατοπτρίζει την ατμόσφαιρα και ενέργεια της Αθήνας, αποτελώντας τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή και πόλο έλξης μεγάλου πλήθους επισκεπτών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build