Σύμφωνα με την Open Data Albania, τρεις συμβάσεις παραχώρησης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή οδικών έργων, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Διαδρόμου Αδριατικής-Ιονίου, πρόκειται να ενεργοποιηθούν φέτος. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις συμβάσεις αυτές έχουν ολοκληρωθεί και οι συμφωνίες αναμένουν την οριστικοποίησή τους, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση. Το πρώτο έργο καλύπτει το οδικό τμήμα Kashar-Pezë-Lekaj. Στις 13 Φεβρουαρίου 2023, μια προσωρινή κοινοπραξία επτά εταιρειών ανακοινώθηκε ως νικητής, με αξία έργου περίπου 474,87 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα για την εν λόγω παραχώρηση ανέρχονται σε 2,23 δισ. ευρώ. Το δεύτερο τμήμα, Milot-Thumanë, ανατέθηκε σε κοινοπραξία τριών εταιρειών πέρυσι, με προσφορά περίπου 44,62 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα για τον παραχωρησιούχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι περίπου 291,6 εκατ. ευρώ.
Η τρίτη και τελευταία σύμβαση αφορά στο τμήμα Lekaj-Konjat-Fier, το οποίο θα εκτελεστεί από κοινοπραξία εννέα εταιρειών, με αξία επένδυσης 320 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ είναι 35 έτη, με την εταιρεία να αναμένεται να εισπράξει περίπου 1,29 δισ. ευρώ σε βασικά έσοδα κατά τα έτη λειτουργίας.