Προς πλήρη απεμπλοκή από κάθε δραστηριότητα στη Ρωσία οδεύει η Alumil, δρομολογώντας την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (90%) στη θυγατρική εταιρεία Alumil YUG. Η σχετική απόφαση ελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο κι ενώ ήδη οι εξαγωγές προϊόντων από την μητρική προς τη θυγατρική εταιρεία στην Ρωσία είχαν παύσει ολοκληρωτικά, εξ αιτίας των εκτεταμένων εμπορικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία.

Όπως διευκρινίζει η διοίκηση του ομίλου Alumil στις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε συζητήσεις με υποψήφιο αγοραστή, αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας, καθώς απαιτείται η λήψη διάφορων εγκρίσεων και η οριστικοποίηση της αποτίμησης της θυγατρικής για τον προσδιορισμό του οριστικού τιμήματος της πώλησης.
Την ίδια στιγμή, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στην Ουκρανία (Alumil LLC) έχει περιορίσει τη λειτουργία της λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Πάντως, λόγω του περιορισμένου μεγέθους των δύο θυγατρικών εταιρειών σε Ρωσία και Ουκρανία, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική ζημία στα αποτελέσματα και στη λειτουργία του ομίλου.

Επενδυτικό πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για το 2024
Μετά από ένα 2023 που έκλεισε με οριακή αύξηση τζίρου (+0,5%), από τα 402,5 εκατομμύρια ευρώ στα 404,6 εκατομμύρια ευρώ, και με απότομη πτώση των κερδών EBITDA κατά 43%, από τα 56,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 32,2 εκατομμύρια ευρώ, η Alumil βλέπει φέτος θετικές προοπτικές παρά το ρευστό διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τη γεωπολιτική αστάθεια, στοχεύοντας σε βελτιωμένες πωλήσεις και τιμές στις ισχυρές αγορές του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα της και για την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, η εταιρεία έχει σχεδιάσει για το 2024 ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί η αγορά οικοπέδου 35.000 τ.μ. και κτιρίου 6.000 τ.μ. και η ανέγερση νέου κτιρίου 3.600 τ.μ., όπου θα κατασκευαστεί ρομποτική αποθήκη 4.000 θέσεων και θα τοποθετηθεί καινούργια αυτόματη μηχανή συσκευασίας. Για την υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η επένδυση στους αεροσυμπιεστές για τις μονάδες διέλασης, το βαφείο, το χυτήριο και τη μονάδα ανοδίωσης.
Η συγκεκριμένη επένδυση, ύψους 500 χιλ. ευρώ, έχει μειώσει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1.000MWh. Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί δύο ακόμη σημαντικά έργα: το νέο υπερσύγχρονο βαφείο και τη νέα γραμμή διέλασης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς. Επισημαίνεται, ότι μία καινούργια πρέσα (1350ΜΤ) για την αύξηση της δυναμικότητας έχει ήδη εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.