Σε έκθεσή της για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις η Alpha Bank σημειώνει ότι το 2023 και παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία επέδειξε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε όρους ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η τράπεζα προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) για το σύνολο των τομέων της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε κατά 1,2%, η απασχόληση κατά 1,3%, ενώ οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων το 2023 ήταν κατά 6,1% περισσότερες συγκριτικά με το 2022. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκε στην πλειονότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Τα στοιχεία για τον κατασκευαστικό κλάδο
Ειδικά όσον αφορά στον τομέα των κατασκευών, το 2023 η ΑΠΑ του διαμορφώθηκε σε 3,9 δισ. ευρώ (σταθερές τιμές 2015), σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με το 2022. Ωστόσο, η συμβολή των κατασκευών στη συνολική άνοδο της ΑΠΑ διαμορφώθηκε σε 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), καθώς αποτελούν μονάχα το 2,3% αυτής. Η ανοδική πορεία των κατασκευών αποτυπώνεται και στην αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία 17 χιλ. νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο εν λόγω κλάδος κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών (16,7%) και στο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (16,1%). Η Alpha Bank υπογραμμίζει, ακόμη, πως η δυναμική του κλάδου των κατασκευών αποτυπώνεται σε τρεις ακόμη βραχυχρόνιους δείκτες συγκυρίας. Πρώτον, ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές αυξήθηκε 12,8% σε ετήσια βάση πέρυσι, ενώ η παραγωγή οικοδομικών έργων (που αντιστοιχεί κατά κύριο λόγο στις ιδιωτικές κατασκευές) και η παραγωγή έργων πολιτικού μηχανικού (που αφορά στις δημόσιες κατασκευές) αυξήθηκαν, κατά 13,1% και 12,6% αντίστοιχα. Δεύτερον, το 2023 καταγράφηκε δυναμική αύξηση των επενδύσεων στις κατασκευές κατοικιών (20,7%) και λοιπών κατασκευών (10%). Τρίτον, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (σε όρους όγκου, κ.μ.) αυξήθηκε το 2023 κατά το σημαντικό ποσοστό του 15,9% σε σχέση με το 2022.