Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,8% το 2023, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης 3,4% που σημειώθηκε το 2022. Επίσης, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να διαμορφωθεί στο 7% το 2023. Το ΔΝΤ αναφέρει, ακόμη, ότι η κατάσταση παραμένει αρκετά εύθραυστη και πως έχουν υποχωρήσει οι ενδείξεις για επίτευξη ήπιας προσγείωσης της παγκόσμιας οικονομίας, εν μέσω διατήρησης του επίμονου πληθωρισμού αλλά και της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αφήνει, δε, ανοικτό το ενδεχόμενο απότομης προσγείωσης, εξαιτίας των προαναφερθέντων παραγόντων και της απότομης αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής. Τα παραπάνω επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της για τις οικονομικές εξελίξεις, για να προσθέσει ότι οι διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία και η συνέχιση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την αγορά των ακινήτων.

Η πρόκληση του κλάδου των εμπορικών ακινήτων
Μετά από την ραγδαία άνοδο παγκοσμίως της αγοράς ακινήτων στη διάρκεια της πανδημίας, ο υψηλός πληθωρισμός και, κυρίως, οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχουν προκαλέσει σημαντική διαταραχή στον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των εμπορικών ακινήτων βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σημαντική πρόκληση. Μετά από μια έντονη ανάκαμψη των εμπορικών ακινήτων σε όρους ζήτησης και τιμών από τα μέσα του 2022, η αύξηση των επιτοκίων έχει πτωτικές επιδράσεις στον κλάδο, καθώς παρατηρείται μια επιβράδυνση της αγοράς, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί όσο τα επιτόκια διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Από την πανδημική κρίση και μετά, οι εταιρείες έχουν ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, εξαιτίας της τηλεργασίας και, για λόγους μείωσης των λειτουργικών εξόδων, έχουν αφήσει τα ευρύχωρα και δαπανηρά γραφεία. Η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης και η αβεβαιότητα επηρέασαν τη ζήτηση για όλους τους τύπους των εμπορικών ακινήτων. Ωστόσο, η περιορισμένη ζήτηση και η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των εμπορικών ακινήτων εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για τον τραπεζικό κλάδο.

Οι τράπεζες της Ευρώπης πιο εκτεθειμένες όταν χορηγούν δάνεια εμπορικών ακινήτων
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση σε δάνεια εμπορικών ακινήτων και, έτσι, μια μείωση της αξίας τους εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα κέρδη τους. Τα δάνεια για εμπορικά ακίνητα στις ΗΠΑ φθάνουν το ύψος των 2,9 τρισ. δολαρίων, ενώ στην Ευρώπη υπερβαίνουν τα 1,5 τρισ. ευρώ. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση της Moody’s Analytics, τη μεγαλύτερη έκθεση (24,3%) παρουσιάζουν οι τοπικές τράπεζες και ακολουθούν οι μικρές και περιφερειακές τράπεζες (18,3% και 16,5% αντίστοιχα).

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένες στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων όταν χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπορικών ακινήτων, αφού μια διαταραχή της αγοράς αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο αυτών των ανοιγμάτων. Επίσης, τα εμπορικά ακίνητα γίνονται ευρέως αποδεκτά ως ενέχυρο από τις τράπεζες, γεγονός που τις εκθέτει περαιτέρω σε αυξημένες ζημίες αν η αθέτηση πληρωμών από τον δανειολήπτη συμπέσει χρονικά με την πτώση των αξιών των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Ανησυχίες για την αγορά εμπορικών ακινήτων στην Ευρώπη
Εν κατακλείδι, οι ανησυχίες για την αγορά εμπορικών ακινήτων στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, εξαιτίας κυρίως του αυξανόμενου κόστους δανεισμού αλλά και της αποκλιμάκωσης στις αποτιμήσεις των ακινήτων, μετά τη μεγάλη άνοδο που παρουσίασαν κατά την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων, την περασμένη δεκαετία. Η Ευρώπη μπορεί να βρίσκεται θεωρητικά σε καλύτερη θέση από τις ΗΠΑ, αφού το ποσοστό πληρότητας των γραφείων είναι υψηλότερο, όμως οι εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι είναι πιθανή μια μακρά περίοδος επώδυνης προσαρμογής στην αγορά ακινήτων της Ευρώπης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build