Τον Ιωάννη Γκάνο επέλεξε ως νέο μέλος του το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Αλέξανδρου Χουσάκου, ενώ τον όρισε και ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο. Σύμφωνα με την Alpha Αστικά Ακίνητα, ο κ. Γκάνος διαθέτει πολύπλευρη γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενώ πληροί τα κριτήρια ήθους και φήμης, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κρίσης και διάθεσης επαρκούς χρόνου. Ο κ. Γκάνος θα κληθεί επίσης να διεκπεραιώσει το έργο της αναδιοργάνωσης της εταιρείας και της υλοποίησης του project Skyline.

Ο Ιωάννης Γκάνος εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpha Bank το 2017 ως σύμβουλος ακινήτων και το 2018 ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή της θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Real Estate Management & Investments. Προηγουμένως είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην Bluehouse Capital ως Senior Investment Director, στην Τεχνική Ολυμπιακή ως Real Estate Associate και στην ΟΤΕ Estate ως Associate.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build