Το φράγμα των 200 εκατομμυρίων ευρώ έσπασε ο τζίρος του ομίλου Αλουμύλ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 (205,9 εκατ.), ξεπερνώντας κατά πολύ (+46,5%) τα 140,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2021, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο υπερδιπλασιάστηκε το EBITDA της εταιρείας, από τα 19,5 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2021 στα 39,8 εκατ. ευρώ. Κατά το α’ εξάμηνο του 2022, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 30,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου (+175,9%), ενώ κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων, ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου (+178,3%).

Οι επενδύσεις του εξαμήνου
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο όμιλος Αλουμύλ προχώρησε συντηρητικά στην επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού που κρίθηκαν αναγκαίες. Οι προσθήκες παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ περίπου. Σχεδόν το μισό από αυτό το ποσό (3,2 εκατ. ευρώ) αφορούσε σε πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και προμήθεια μηχανημάτων για τη μητρική εταιρεία, ενώ ακόμα 800.000 ευρώ επενδύθηκαν για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων για τη μητρική εταιρεία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες Alumil YU Industry της Σερβίας (209.000 ευρώ κυρίως για προμήθεια μηχανημάτων), Alpro Vlasenica της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (766.000 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις), Μπι Εμ Πι Πλαστικά Ελλάδος (338.000 ευρώ κυρίως για προμήθεια μηχανημάτων) και Alumil Group Ltd της Κύπρου (120.000 ευρώ για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού).

Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο
Αναφορικά με το τρέχον εξάμηνο, η διοίκηση της Αλουμύλ επισημαίνει πως, λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ελλοχεύει ο κίνδυνος έμμεσων επιπτώσεων στις δραστηριότητες του ομίλου, εξαιτίας της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της πιθανής́ αύξησης των λειτουργικών εξόδων, και έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να υπαχθεί σε καθεστώς προτεραιοποίησης στην προμήθεια φυσικού αερίου, εντασσόμενη στις «Σημαντικές Βιομηχανίες» του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στην Ουκρανία (Alumil LLC) περιόρισε τη λειτουργία της λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ η θυγατρική εταιρεία στη Ρωσία (Alumil YUG) συνεχίζει τη λειτουργία της, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Λόγω του περιορισμένου μεγέθους των δύο αυτών θυγατρικών εταιρειών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν αναμένεται σε κάθε περίπτωση να υπάρξει σημαντική ζημία στα αποτελέσματα και στη λειτουργία του ομίλου.

«Η Αλουμύλ διέκρινε έγκαιρα τις ευρύτερες επιπτώσεις της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης και των εντονότατων πληθωριστικών πιέσεων. Και όχι μόνο διατηρήθηκε αλώβητη, αλλά κατέγραψε ακόμα πιο εντυπωσιακές επιδόσεις, πετυχαίνοντας νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών, EBITDA και κερδοφορίας. Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα σχεδιάζουμε τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη, σε απόλυτη ταύτιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει», δήλωσε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Αλουμύλ, Γεώργιος Μυλωνάς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build