Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Αλγερίου επισημαίνει στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου και Προώθησης Εξαγωγών της Αλγερίας, τα οποία αναφέρουν πως οι αλγερινές εξαγωγές τσιμέντου το 2023 ανήλθαν σε 747 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, όταν το 2019 δεν ξεπερνούσαν τα 60 εκατομμύρια. Στη βορειοαφρικανική χώρα λειτουργούν 18 τσιμεντοβιομηχανίες με συνολική παραγωγή που έφθασε τους 39 εκατομμύρια τόνους το 2022, η δε εγχώρια κατανάλωση υπολογίζεται σε 21 εκατομμύρια τόνους.

Το Γραφείο σημειώνει, ακόμη, πως η Αλγερία αποτελεί τον δεύτερο εξαγωγέα κλίνκερ σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία. Όμως, το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας εκτιμά ότι είναι προτιμότερη η παραγωγή, όχι κλίνκερ ως πρώτη ύλη, αλλά τσιμέντου ως τελικό προϊόν με προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά γενικά στα δομικά υλικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου οι αλγερινές εξαγωγές το 2023 ανήλθαν σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Από αυτό το ποσό, τα 680 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αφορούσαν στις αγορές της Αφρικής.