Στην κοινοπραξία των εταιρειών Άκτωρ και Hitachi Rail κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια τροχαίου υλικού για το Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, διαγωνισμός τον οποίο έτρεξε η Αττικό Μετρό. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 7 Ιουλίου από το διοικητικό συμβούλιο της Αττικό Μετρό, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώ το συνολικό κατ΄ αποκοπή τίμημα για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 129,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ, υπό τον όρο της έγκρισης της νομιμότητας της σχετικής σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σημειωτέον ότι η εν λόγω κοινοπραξία ήταν και η μοναδική που κατέθεσε πρόταση για το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανερχόταν στα 142 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Δεκαπέντε νέοι συρμοί χωρίς οδηγό
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, η κατασκευή, η προμήθεια και η θέση σε λειτουργία δεκαπέντε νέων συρμών του μετρό, εκ των οποίων έξι για τις ανάγκες του βασικού έργου του μετρό Θεσσαλονίκης και εννιά για τις ανάγκες της επέκτασής του προς Καλαμαριά. Οι συρμοί θα λειτουργούν αυτόματα χωρίς οδηγό και θα είναι φυσικά και λειτουργικά συμβατοί με το υπάρχον σύστημα Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκταση προς Καλαμαριά, το Αμαξοστάσιο Πυλαίας, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό συντήρησης του τροχαίου υλικού, καθώς και με το υπάρχον τροχαίο υλικό. Ο συνολικός συµβατικός χρόνος για την πλήρη περάτωση και παράδοση του αντικειµένου της προµήθειας, ορίζεται σε 910 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build