Στο επόμενο στάδιο προχωρά η διαδικασία για το ΣΔΙΤ των 24,33 εκατομμυρίων ευρώ που επιδιώκει να υλοποιήσει η Ακαδημία Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας. Στις αρχές του μήνα η Ακαδημία Αθηνών ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Διαπραγμάτευσης, επιλέγοντας τον τεχνικό σύμβουλο και τον νομικό σύμβουλο που θα προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δημοπράτηση, κατά τον διαγωνισμό και καθ’ όλη τη διαδικασία έως την κατακύρωση και την υπογραφή σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και λοιπών συμβάσεων για το εν λόγω έργω.
Συγκεκριμένα, τεχνικός σύμβουλος αναδείχθηκε η ελληνική θυγατρική της Hill International, έναντι ποσού 41.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία Ρόβλιας, έναντι ποσού 40.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο ΣΔΙΤ αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίου εκπαίδευσης, πολιτισμού και διοίκησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βησσαρίωνος και Σίνα και το οποίο απέκτησε κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης το 2008 για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την εκπλήρωση του σκοπού της Ακαδημίας Αθηνών στο χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών.
Ήδη από το 2012 έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια (η οποία, σημειωτέον, λήγει στα τέλη του 2024) για την ανέγερση κτιρίου εκπαίδευσης και πολιτισμού με γραφειακούς χώρους, με επιφάνεια ορόφων 1.572 τ.μ., βοηθητικών χώρων 105 τ.μ. και υπογείων 1.086 τ.μ..

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή και τον εξοπλισμό νέας (υπόγειας) κτιριακής μονάδας στο βορειοανατολικό τμήμα του υπαίθριου χώρου του γειτονικού μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία πρόκειται να στεγάσει μουσείο, χώρους της βιβλιοθήκης, κυλικείο και κατάστημα της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και χώρους διοίκησης και στάθμευσης αυτοκινήτων με συνολική επιφάνεια 5.918 τ.μ., και τη διασύνδεση του κτιρίου και των κτιριακών εγκαταστάσεων επί των δύο ακινήτων με υπόγεια σήραγγα κάτω από την οδό Σίνα, με συνολική (κατασκευαστική) δαπάνη 18.621.485,00 ευρώ. Το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου μέσω ΣΔΙΤ περιλαμβάνει την κατόπιν διαγωνισμού ανάθεση σε ανάδοχο (ιδιωτικό φορέα) της μελέτης, χρηματοδότησης και κατασκευής και του εξοπλισμού και την ασφάλιση, καθαριότητα και φύλαξη των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για χρονική διάρκεια 27 ετών.

Ο ανάδοχος θα αποπληρωθεί την επένδυση και τις υπηρεσίες ασφάλισης, καθαριότητας και φύλαξης που θα παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης βάσει πληρωμών διαθεσιμότητας μετά την αποπεράτωση της κατασκευής, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Σημειώνεται, ότι για το εν λόγω έργο η Ακαδημία έχει υπογράψει από τον περασμένο Μάρτιο προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να αναλάβει φορέας κατασκευής και οι τεχνικές του υπηρεσίες τις αρμοδιότητες διεξαγωγής όλων των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και τα καθήκοντα της επιβλέπουσας υπηρεσίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build